Guri

Bostad – somaliska

Degmada ayaa mas'uul ka ah diyaarinta guri kugu habboon adiga iyo baahidaada.

Marka aad codsato magangalyo, Hay’adda laanta socdaalka ayaa la xiriiri doonta degmada, si ay kuugu diyaariyaan guri ku meelgaar ah. Dhowr maalmood ama toddobaadyo ka dib, waxaa laguu sheegi doonaa degmada kaa mas'uul ka ah mustaqbalka dambe, degmadaas oo kuu xaqiijin doona si aad u aado dugsiga oo aad u hesho taageerada aad u baahan tahay inta aad sugayso go'aanka codsigaaga magangalyada.

Haddii aad Iswiidhan ku leedahay qaraabo ama saaxiibo aad rabto inaad la noolaato ama u dhowaato, waa inaad u sheegtaa Hay'adda laanta socdaalka marka aad magangalyada codsanayso.

Waxaad u noolaan kartaa siyaabo kala duwan

Degmada ayaa mas'uul ka ah inay kuu hesho guri wanaagsan adiga. Waxay u ekaan kartaa siyaabo ka duwan. Tusaale ahaan, waxaad la noolaan kartaa qaraabo ama saaxiibo, qoys qaabila oo haya carruurta iyo dhalinyarada u baahan caawimada ama waxaad kula noolaan kartaa dhalinyaro kale guri ay joogaan shaqaale idin caawinaya.

Haddii aad rabto in aad la noolaato qaraabo Iswiidhan ku nool, adeegga bulshada ee degmada waa inay oggolaadaa in aad la noolaan karto iyaga. Intaanay adeegga bulshadu go'aan gaarin ka hor, waxay baarayaan bal inuu qoysku awood u leeyahay inay ku daryeeli karaan adiga. .

Haddii ay dhacdo in aanad ammaan ku dareemin meesha aad ku nooshahay, waa in aad sida ugu dhakhsaha badan ugu sheegtaa qofka kaa mas’uulka ah (gode man) ama xoghaynta adeegga bulshada.

Guri loogu talagalay qofka 18 jirsaday

Markaad buuxiso 18 sano, ama haddii Hay'adda laanta socdaalku go'aansato inaad ka weyn tahay 18 sano, mas'uuliyaddii in guri laguu habeeyo waxay ka wareegaysaa degmada oo waxay ku wareegaysaa Hay'adda laanta socdaalka. Taas macneheedu waxa weeye inaad u guurto mid ka mid ah guryaha ku meelgaarka ah ee Hay’adda laanta socdaalku leedahay ama aad adigu guri soo habaysato.

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan guryaha ku meelgaarka ah ee Hay'adda laanta socdaalka ee dadka waaweyn

EU-logotyp

Last updated: