Haddii lagu siiyo sharci deggenaansho ah

Om du får uppe­hålls­till­stånd – somaliska

Sharciga oggolaanshaha macnahiisu waa inaad HAA ku heshay codsigaagii magangalyada. Waxaa laguu oggolaaday inaad joogto Iswiidhan. Haddii lagu siiyo sharciga deggenaanshaha, adiga iyo qofka kaa mas’uulka ah waxaa laydiinku yeeri doonaa shir ka dhacaya qaybta qaabbilaada soo dhaweynta. Qofka kiiska gacanta ku haya ayaa kuu sheegaya go'aanka oo kuu sharaxaya sababta laguugu ogolaaday iyo waxa ku xiga.

Go'aanka ka dib

Adiga iyo qofka kaa mas’uulka ah waxaa booqanaysaan Hay'adda canshuuraha si ay kuu diiwaangeliyaan adiga. . Taas macneheedu waxa weeye in laguu samayn doonto toban lambar oo ay la socdaa afarta lambar ee ugu dambeeyaa.

Hal bil kadib markii aad heshay sharciga deggenaanshaha, waxaa lagaa saarayaa Hay'adda laanta socdaalka. Wixii markaa ka dambeeya laguma siin doono lacagta gunno maalmeedka ah, kaarkaaga bangiguna ma shaqayn doono. Haddii aad u baahan tahay lacagta ku jirta kaarka, waxaa muhiim ah in aad kala baxdo ka hor inta aan lagaa saarin Hay'adda laanta socdaalka. Ka dib kiiskaagii magangalyo doonimada waa la xirayaa. Degmada aad ku noolaan doonto ayaa sii wadi doonta inay si buuxda mas'uuliyaddaada ula wareegto. Xoghayntaada adeegga bulshada ayaa warbixin badan kaa siin doonta waxa xiga ee dhacaya.

Intee in le'eg ayuu sharciga deggenaanshuhu ansax yahay?

Inta badan dadka magangalyo doonka ah waxaa la siiyaa sharciyo deggenaansho oo ku meelgaar ah. Taas macneheedu waxa weeye in aad Iswiidhan joogi karto wakhti go'an, inta badan 13 bilood ama saddex sano. Marka sharcigaaga deggenaanshu uu dhaco, waxaad codsan kartaa kordhin. Haddii aad weli u baahan tahay ilaalin/gabbaad, waxaa lagu siin doonaa sharci deggenaansho ah oo laba ama saddex sano oo kale.

Haddii aad u dhaxayso 17 ilaa 24 sano oo aad wax ka baranayso dugsiga sare, xaaladaha qaarkood waxaa lagu siin karaa sharci deggenaansho oo laguu dheereeyey si aad u dhammaysato waxbarashadaada dugsiga sare.

Sharciga daggenaanshaha joogtada ah

Markaad haysato sharciga deggenaanshaha muddo saddex sano ah, waxaad codsan kartaa sharciga deggenaanshada joogto ah isla markaana waxaad codsan kartaa in laguu dheereeyo. . Haddii aad tahay 15 sano ama aad ka weyn tahay, waxaa lagaa rabaa inaad ku noolaato nolol dhawrsan si aad u hesho sharci deggenaansho joogto ah. Haddii tusaale ahaan aad dembi gashay, codsigaaga sharciga deggenaanshaha joogtada ah waa la diidi karaa. Haddii aad 18 jir tahay ama aad ka weyn tahay marka aad codsanayso sharciga deggenaanshada joogtada ah, waa in aad sidoo kale naftaada masruufi kartid.

Haddii aanad buuxin shuruudaha sharciga deggenaanshada joogtada ah, waxaad weli heli kartaa sharciga deggenaansha oo laguu dheereeyey haddii aad weli u baahan tahay gabbaad/ilaalo

Haddii ay Hay'adda laanta socdaalku diido codsigaaga sharciga deggenaanshada joogtada ah sababtuna ay tahay in aanad buuxin shuruudihii masruufka ama dhowrsanaanta, waxaad racfaan ka qaadan kartaa go'aanka.

MIdoowga qoyska

Haddii lagu siiyey sharciga daganaanshaha, xaaladaha qaarkood waalidkaa ayaa dib kuugula midoobi kara Iswiidhan. Qofka kiiska gacanta ku haya ee kuu sheegaya inaad heshay sharciga deggenaanshada ayaa wax badan kaaga sheegi doona sida loo sameeyo.

Ka akhriso warbixin badan oo ku saabsan sharciga daganaanshaha waalidka ee loogu talagalay ilmaha aan lala socon ee keligiis ah (oo af ingiriis)

EU-logotyp

Last updated: