Bo hos Migrationsverket

Den här informationen är till dig som är asylsökande och ska bo i ett av Migrationsverkets boenden medan du väntar på beslut på din ansökan.

Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under tiden du väntar på beslut.

Migrationsverket betalar för boendet om du inte har några pengar. Om du däremot har inkomst eller egna tillgångar ska du betala för boendet och även för maten om det ingår i boendet.

Du får bo där det finns plats

Du får inte själv välja var du ska bo utan måste vara beredd att flytta till en ort där det finns lediga bostäder. Det kan också hända att du, under tiden som du väntar på beslut, måste flytta till en ny bostad för att göra plats för fler sökande.

Du får dela rum

Migrationsverkets boenden är bara till för asylsökande. Om du har blivit erbjuden en plats på ett boende gäller denna plats bara för dig. Boendet består ofta av en lägenhet som delas med andra. En familj får alltid ett eget rum. Ensamstående får dela rum med andra av samma kön.

Om du av någon anledning behöver ett särskilt anpassat boende ska du prata med din mottagningsenhet.

Om du har särskilda behov

Du kan ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov om du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Prata med din mottagningsenhet så snart som möjligt om du har särskilda behov angående din boendesituation. Vi gör vad vi kan för att hitta en lösning som känns trygg och bra för dig.

Åter­vän­dan­de­center

Om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kommer du att bli erbjuden en plats på ett återvändandecenter. Det innebär samtidigt att Migrationsverket inte längre erbjuder något annat boende. Återvändandecenter är ett boende som ligger i närheten av en internationell flygplats.

Du kommer att bo på återvändandecentret tills du lämnar Sverige eller tills du inte längre har rätt till ekonomiskt stöd och boende. På återvändandecentret kommer du att få råd och stöd att förbereda ditt återvändande.

Respekt för andra i boendet

Migrationsverket vill att alla som bor i boendet ska känna sig trygga. Därför är all form av alkohol och narkotika förbjudet i Migrationsverkets boenden. Det är viktigt att alla i boendet respekterar varandra och visar varandra hänsyn, oavsett religion, kultur, sexuell läggning, och oavsett om de är kvinnor eller män.

Alla former av våld är förbjudet och straffbart enligt svensk lag och kommer att polisanmälas. Detta gäller såväl utanför som inom familjen. Våld får inte användas för att uppfostra barn eller mot någon annan i familjen.

Om du upplever att du utsätts för hot, våld eller annan kränkande behandling ska du prata med personalen på boendet eller på din mottagningsenhet. Du kan också prata med frivilligorganisationer om de finns där du bor. För att anmäla brott ska du ringa polisen på telefon 114 14. Vid akut fara ska du ringa 112.

Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ring 020‑50 50 50. Du kan också läsa mer på kvinnofridslinjen.se.

Stödlinjen för män erbjuder råd och stöd för dig som är man och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ring 020‑80 80 80. Du kan läsa mer på stodlinjenforman.se.

Stödlinjen för transpersoner erbjuder råd och stöd för dig som är transperson och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ring 020‑55 00 00.

Möbler och utrust­ning

Boendet är inrett med möbler och utrustning som du kan behöva. Lägenheten, möblerna och utrustningen tillhör Migrationsverket, och skadegörelse kan leda till en polisanmälan. Om något i bostaden går sönder eller inte fungerar är det viktigt att du kontaktar Migrationsverkets personal så snabbt som möjligt. Ibland besöker personalen boendet under tiden som du bor här för att se om något behöver lagas.

Dina personliga saker

Förråd eller andra utrymmen som kan finnas i huset ingår inte i boendet. Du får tillgång till ett skåp som du kan låsa men du är själv ansvarig för dina personliga ägodelar. Migrationsverkets personal får inte öppna skåpet så länge du bor kvar.

Gemensamma utrymmen

För att alla ska trivas och komma överens finns det regler för hur du ska använda gemensamma utrymmen. När du flyttar in i boendet kommer du att få mer information om vilka regler som gäller i ditt hus.

I alla boenden gäller att du

 • håller rent och städar
 • inte röker inomhus
 • är försiktig med möbler och utrustning
 • inte får ha husdjur.

Säkerhet

Tänk på att

 • det är livsfarligt och förbjudet att själv laga eller försöka förändra eluttagen
 • kontakta personalen när någonting är trasigt
 • inte blockera ytterdörren eller utrymningsvägen så att det blir svårt att snabbt utrymma huset vid brand
 • det inte alltid är tillåtet att sätta upp parabolantenn, fråga alltid personal om vad som gäller i ditt hus.

Tänk på miljön

Migrationsverket vill tillsammans med dig bidra till att förbättra miljön. Tänk därför på följande:

 • Var sparsam med vatten-, el- och värmeförbrukning.
 • Låt inte fönstren stå öppna långa stunder när det är kallt ute (då går det åt mer el och värme).
 • Sortera dina sopor. Sopor och skräp ska sorteras i särskilda sopbehållare. Du får information om hur det fungerar i just ditt hus av Migrationsverkets boendepersonal eller fastighetsägaren.

När du flyttar ut eller byter boende

Migrationsverkets personal kontrollerar boendet och de möbler och utrustning som finns för att se att alla saker finns på plats och är i bra skick för nästa person som ska flytta in.

Tänk på att

 • städa lägenheten du flyttar ifrån
 • ta med dina personliga saker. Du kan inte vara säker på att få tillbaka saker som du har lämnat kvar när du har flyttat eller blivit utskriven ur Migrationsverkets mottagningssystem. Kvarglömda eller kvarlämnade saker kan komma att slängas, skänkas eller lämnas till polisen som hittegods
 • lämna tillbaka nyckeln till Migrationsverkets personal
 • om du behöver byta boende sker resan ofta med tåg eller buss. Mängden bagage du kan ta med dig är begränsad. Kontakta Migrationsverkets personal för mer information om hur hanteringen av bagage vid flytt mellan Migrationsverkets boenden går till.

Rätten till boende kan upphöra

Migrationsverket erbjuder dig boende under tiden du är asylsökande. När du får ett beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd kan det också leda till att rätten till boende upphör, eller att du måste flytta till ett återvändandecenter.

Läs mer om vad som händer om du får avslag på din ansökan om asyl

Om du får stanna

Du som har bott i Migrationsverkets boende kan få hjälp av Migrationsverket att hitta en ny bostad när du har fått uppehållstillstånd. Du får bo kvar i Migrationsverkets boende fram till dess att vi har hittat en ny bostad åt dig. Om du tackar nej till den bostad du blir erbjuden har du inte längre rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende.

Läs mer om vad som händer om du får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: