این مبلغی است که باید برای سکونت تان بپردازید

Så mycket ska du betala för boendet – dari

اگر شما یک پناهجو هستید یا بر اساس دستورالعمل انبوه پناهندگان از حمایت موقت برخوردار هستید، و توسط ادارهٔ مهاجرت یا کمون به شما اسکان داده شده است، اگر درآمد یا دارایی دیگری دارید، باید هزینه اقامت را بپردازید. اینکه چقدر باید برای اقامت بپردازید بستگی به تعداد اعضای خانواده شما و اینکه آیا غذا در محل اقامت داده میشود یا خیر، تعلق دارد.

افراد متاهل و همزی مسئولیتی مشترک در مورد اقتصاد خانواده دارند. اگر صرف یک شریک زندگی دارای درآمد باشد، هزینه‌های مسکن خود، و همچنین همسر یا همزی و فرزندان را پرداخت می‌نماید. این امر مهم است که اگر درآمد خانواده تغییر کرد به واحد پذیرش مربوطه خود اطلاع دهید.

هزینه اقامت بدون غذا برای بزرگسالان 2 100 کرون در ماه و برای کودکان 1 050 کرون در ماه میباشد. شما فقط باید هزینه دو فرزند را پرداخت کنید، حتی اگر بیش از دو فرزند در خانواده وجود داشته باشد.

بطور مثال

دو نفر والدین کلانسال با سه فرزند خود در یک مسکن که در آن غذا داده نمی‌شود زندگی می‌کنند. صرفنظر از اینکه یکی از والدین یا هر دو کار می‌کنند، این فامیل باید هزینه مسکن برای دو کلانسال و دو فرزند را بپردازد.


2 100 کرون + 2 100 کرون + 1 050 کرون + 1 050 کرون = 6 300 کرون

این فامیل ضرورت پرداخت هزینه جهت فرزند سوم را ندارد.

محل اقامتیکه غذا در آن داده میشود

در برخی از اقامتگاه ها، غذا در یک اتاق غذاخوری مشترک داده میشود. اگر درین نوع یک اقامتگاهی زندگی میکنید که غذا در آن داده میشود سپس باید هر ماه هزینه غذا را بپردازید، حتی اگر گاهی اوقات غذای تهیه شده را هم نخورید.

اگر غذا در محل اقامت داده میشود، علاوه بر هزینه اقامت، باید هزینه های زیر را نیز پرداخت کنید:

  • 1 410 کرون در ماه برای یک بزرگسال مجرد
  • 1260 کرون در ماه برای افراد همزی و متاهل که با هم زندگی می‌کنند
  • 1260 کرون در ماه برای نوجوانان در سنین ١٨ تا ٢٠ سال که به مکتب می‌روند و با والدین خود زندگی می‌کنند
  • 750 کرون در ماه برای اطفال تا 3 سال
  • 930 کرون در ماه برای اطفال 4 تا 10 سال
  • 1 140 کرون در ماه برای اطفال 11 تا 17 ساله

هزینه غذا برای همه فرزندان خانواده باید پرداخت شود.

استثنا

موقعیت‌هایی وجود دارد که در آنها حتی اگر درآمد یا منابع مالی دیگری هم داشته باشید نباید هزینه غذا و مسکن را پرداخت نمایید. این امر مربوط به مواردی است که درآمد یا سایر منابع مالی شما آنقدر کم است که مبلغی که برای شما و فامیل شما پس از پرداخت هزینه‌های غذا و مسکن باقی می‌ماند پایین‌تر از به اصطلاح استندرد سراسری برای کمک هزینه معاش، می‌باشد. میزان این مبلغ از سوی مدیریت تامین اجتماعی سویدن تعیین می‌گردد و هر ساله به روز می‌شود. برای واحد پذیرش مربوطه خود شرح دهید وضعیت اقتصادی شما به چه نحو است تا به شما جهت محاسبه اینکه آیا باید هزینه مسکن و غذا را پرداخت نمایید یا نه، کمک شود.

در اینجا می توانید نحوه محاسبه استاندارد ملی کمک هزینه زندگی (فقط به زبان سوئدی) را بخوانید. External link, opens in new window.

Last updated: