EU och internationellt

Migrationsverket deltar aktivt i EU-samarbetet och har ett nära samarbete med flera internationella organisationer som FN:s flyktingorgan (UNHCR) och International Organisation for Migration (IOM). Verket deltar också i flera olika internationella nätverk och bedriver internationella projekt.