EU och internationellt

Migrationsverket har i uppdrag att arbeta för att fördjupa det europeiska och internationella samarbetet och bistår regeringen i EU-arbete samt i det internationella utvecklingssamarbetet.

Migrationsverket arbetar med EU-frågor på en rad olika sätt exempelvis genom förhandlingsarbete, i implementering av lagstiftning, genom EU-finansierade projekt (i och utanför Sverige) och genom EU-byråerna och olika samarbetsnätverk.

I praktiken sker EU-arbetet genom att Migrationsverket bland annat bistår Justitiedepartementet i olika EU-arbetsgrupper. Dessa är exempelvis Europeiska unionens rådsarbetsgrupper, kommissionens genomförandekommittéer och expertgrupper samt andra arbetsgrupper inom EU, exempelvis under EU-byråerna.

Förutom arbetet i rådsarbetsgrupper och genomförandekommittéer har Migrationsverket också flera kontaktpunkter i olika EU-nätverk samt experter och projektledare i EU-finansierade projekt.