Sustainable Reintegration Pakistan – projekt för återintegration

Sustainable Reintegration Pakistan (SRP) är ett projekt med det övergripande målet att förbättra kvaliteten och hållbarheten i återintegrationsstöd för återvändande. SRP leds av Migrationsverket.

Projektets mål ska nås genom att erbjuda två olika utbildningar:

  • Psykosocialt stöd med fokus på gruppövning­ar, för att bygga en solid grund för deltagarnas långsiktiga självförsörjning.
  • Ett affärsutvecklingsprogram, business training, med syfte att utrusta återvändare med de nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs för att komma igång med affärsverksamhet i hemlandet.

Migrationsverket i Sverige har tecknat avtal med Youth Employability Network (YEN) om att genomföra projektet i tre regioner i Pakistan: Punjab, Khyber Pakhtunkhwa och Islamabad. Inom ramen projektet får 75 återvändande pakistanska migranter från EU ta del av projektets utbildningar, under perioden juli 2023 till februari 2024.

För att få hjälp med att registrera ärende i RIAT, vänligen kontakta Diary Dara, 010–4851255, diary.dara@migrationsverket.se.

Projektet initierades av Internatio­nella Centret för Migrationspolitikutveckling (ICMPD) inom ramen för Return Reintegration Facility (RRF) och medfinansie­ras av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF).

Läs mer om affärsutvecklingsprogram/business training

About SRP business development (på engelska) Pdf, 719.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om det psyko­so­ciala stödet

About SRP Psychosocial support (på engelska) Pdf, 710.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer att ge till åter­vän­dare vid rådgiv­ning och åter­vän­dan­de­samtal

Broschyrer på engelska

Business training (på engelska) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Psykosocialt stöd (på engelska) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer på urdu

Business training (på urdu) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Psykosocialt stöd (på urdu) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Videor att visa och dela

Business training (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business training (på urdu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykosocialt stöd (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykosocialt stöd (på urdu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljerad information om YEN och det här utbildningsprogrammet finns på Youth Employability Networks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: