Europeiska migrationsnätverket EMN

Migrationsverket är nationell kontaktpunkt för det europeiska migrationsnätverket EMN (European Migration Network). Det är ett nätverk där för närvarande alla medlemsländer utom Danmark är med. Norge ingår också i nätverket. Det kom till på initiativ av Europeiska kommissionen som svar på behovet inom unionen att utbyta information och kunskap mellan länderna.

Nätverket tillhandahåller uppdaterad, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl. Framför allt handlar det om information som riktar sig till beslutsfattare inom EU och nationellt. Syftet är att stödja utformningen av en gemensam EU-politik inom asyl- och migrationsområdet.

Inom EMN görs varje år ett antal rapporter och studier. På grundval av de nationella rapporterna gör EU-kommissionen sammanfattande rapporter med statistik och beskrivningar av läget inom asyl- och migrationsområdet i EU.

EMN Sverige ansvarar också för att skapa och upprätthålla ett nätverk i Sverige. Det består av ett brett urval av organisationer, forskare och enskilda personer som är verksamma inom migrations- och asylområdet. EMN Sverige anordnar årligen en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

EMN Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EMN:s europeiska webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Europeiska migrationsnätverket.
Logotyp Finansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: