Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting har fått tillstånd att stanna i Sverige betalar vi ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktivt i arbetet med att få personen att lämna Sverige.    

När en utlänning har beviljats tillstånd att bo i Sverige är det främst Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta med integrationen in i det svenska samhället.

Våra uppdrag utgår från folket

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Vi arbetar alltså på uppdrag från svenska folket genom de politiker som beslutar om migrationspolitiken.

Verket ska tillämpa de bestämmelser som medborgarna via landets folkvalda har bestämt ska gälla på migrationsområdet. I regleringsbrevet skriver regeringen varje år vilka mål och uppdrag som gäller och hur mycket pengar Migrationsverket får använda.

Regeringens mål för Migrationsverket:

Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Presentation på de officiella minoritetsspråken

En presentation av vårt uppdrag finns på Sveriges officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska samt romska: arli, kale, kalderaš, lovara och resanderomani.