Inter­na­tio­nell samverkan

Migrationsverket har i uppdrag av regeringen att fördjupa det europeiska och internationella samarbetet, och samarbetar med flera internationella organisationer och deltar i ett flertal gränsöverskridande samarbetsnätverk.

Viktiga samar­bets­or­ga­ni­sa­tioner

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (FN:s flyktingorgan) är en viktig partner för Migrationsverket, särskilt när det gäller vidarebosättning av kvotflyktingar, men också i arbetet kring olika skyddsfrågor och internationella rekommendationer på migrationsområdet.

International Organisation for Migration (IOM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger Migrationsverket stöd i samband med återvändande och praktiskt samarbete vad gäller vidarebosättning.

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en central roll som stöd och sekretariatsfunktion för de internationella migrationsdialogerna Budapestprocessen och Pragprocessen. Migrationsverkets samarbete med ICMPD sker främst inom ramen för internationella projekt.

Samar­bets­forum och nätverk

Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett informellt forum där tjänstemän i olika länder kan diskutera och utbyta information om frågor som rör asyl och migration. IGC sammanställer förfrågningar, tillhandahåller statistik och organiserar möten kring olika teman.

General Directors' Immigration Services Conference (GDISC) är ett nätverk för de europeiska migrationsmyndigheterna som ska underlätta det praktiska samarbetet mellan myndigheterna. GDISC fungerar som ett forum för att diskutera europeisk samverkan med fokus på praktiska frågor och operativt samarbete inom migrationsområdet. I dag ingår samtliga 28 medlemsländer i EU, samt Island, Norge, Bosnien-Hercegovina och Republiken Makedonien, Schweiz och Turkiet, i nätverket. Kosovo har observatörsstatus.

Nordiska utlänningsutskottet är ett forum där de nordiska ländernas generaldirektörer sammanträder två gånger per år för att diskutera gemensamma utmaningar, ledarskaps- och utvecklingsfrågor samt informera om utvecklingen inom respektive myndighet och på migrationsområdet i respektive land. Myndigheterna inrättar efter behov arbetsgrupper där Migrationsverkets experter deltar.

Sidan senast uppdaterad: