Rätts- och landinformation – Lifos

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos kan du hitta aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

Lifos databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller främst Migrationsverkets egna material i form av rapporter tillsammans med domar från Migrationsöverdomstolen, viktiga avgöranden från Europadomstolen, och styrande och stödjande verksriktlinjer. Databasen innehåller även rapporter från till exempel utrikesdepartementet, andra länders migrationsmyndigheter, frivilligorganisationer och vissa medier.

Lifosdatabasen är i första hand till för verkets egen personal men stora delar av Lifos material finns öppet och tillgängligt för allmänheten.

Sökfunktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Lifosdatabasen är enkel, skriv början på ett ord så kommer förslag på vanliga sökord upp i sökrutan.