Rätts- och landinformation - Lifos

Lifos är Migrationsverkets egen databas för rätts- och landinformation. Den innehåller information om förhållandena i de länder som de sökande kommer ifrån.

Lifoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller rapporter från till exempel frivillig­organisationer, vissa medier, utrikes­departementet och andra länders migrationsmyndigheter. Den innehåller även Migrationsverkets eget material, exempelvis styrande och stödjande riktlinjer, domar från Migrationsöverdomstolen och viktiga avgöranden från Europadomstolen.

Lifos är i första hand ett arbetsredskap för verkets egen personal men stora delar av Lifos finns tillgängligt på internet. Det är Migrationsverkets landinformationsenhet som lägger in uppgifter i Lifos. De följer utvecklingen i världen och se till att relevant material finns tillgängligt i landinformationsdatabasen.

Sökfunktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Lifos är enkel, skriv början på ett ord så kommer förslag på vanliga sökord upp i sökrutan.

Senast uppdaterad: 8 februari 2016

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?