Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 49 sökte totalt 490 personer asyl i Sverige, en ökning med 69 personer jämfört med veckan innan. 25 av de asylsökande under vecka 49 var ensamkommande barn, vilket är 7 fler än veckan innan. De fem största grupperna utgör 40 procent av alla asylsökande.

Antal omfördelningar från Italien och Grekland

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Omplacerade asylsökande

Från och med mitten av juni till början av november påverkas veckostatistiken av överföringar av asylsökande som vistats i Grekland och Italien. Under denna period kommer cirka 3 000 asylsökande att överföras till Sverige. Läs mer om överföringarna här.

Antal asylsökande som omplacerats från Grekland och Italien till Sverige.

Vecka

Antal

23

194

24

161

25

  97

26

172

27

142

28

176

29

0

30

140

31

0

32

363

33

89

34

177

35

161

36

96

37

114

38

170

39

147

40

0

41

75

42

182

43

0

44

100

45

79

46

1

47

2

48

1


0

Total

2 841

 

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken

Inkomna ansökningar om asyl

ExcelExcel

PdfPDF

Avgjorda asylärenden

ExcelExcel

PdfPDF

Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade arbetstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade uppehållstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

Kommunmottangade

Se aktuell statistik

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?