Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 8 sökte totalt 427 personer asyl i Sverige, en minskning med 74 personer jämfört med veckan innan. 21 av de asylsökande under vecka 8 var ensamkommande barn, vilket är 8 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 43 % av alla asylsökande.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken

 

 

 

Inkomna ansökningar om asyl

ExcelExcelPdfPDF

Avgjorda asylärenden

ExcelExcelPdfPDF

Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem

ExcelExcelPdfPDF

Personer mottagna i en kommun

ExcelExcelPdfPDF

Beviljade arbetstillstånd

ExcelExcelPdfPDF

Beviljade uppehållstillstånd

ExcelExcelPdfPDF

 

Senast uppdaterad: 27 februari 2017