Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 28 sökte totalt 635 personer asyl i Sverige, en ökning med 88 personer jämfört med veckan innan. 29 av de asylsökande under vecka 28 var ensamkommande barn, vilket är 4 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 54 procent av alla asylsökande.

Antal omfördelningar från Italien och Grekland

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Omfördelningar

Från och med mitten av juni till början av november påverkas veckostatistiken av överföringar av asylsökande som vistats i Grekland och Italien. Under denna period kommer cirka 3 000 asylsökande att överföras till Sverige. Läs mer om överföringarna här.

Antal asylsökande som omplacerats från Grekland och Italien till Sverige.

Vecka

Antal

23

194

24

161

25

  97

26

171

27

142

28

176

Totalt

941

 

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken

Inkomna ansökningar om asyl

ExcelExcel

PdfPDF

Avgjorda asylärenden

ExcelExcel

PdfPDF

Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem

ExcelExcel

PdfPDF

Personer mottagna i en kommun

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade arbetstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade uppehållstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?