Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 12 sökte totalt 415 personer asyl i Sverige, en minskning med 11 personer jämfört med veckan innan. 18 av de asylsökande under vecka 12 var ensamkommande barn, vilket är 15 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 34 procent av alla asylsökande.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken

Inkomna ansökningar om asyl

ExcelExcel

PdfPDF

Avgjorda asylärenden

ExcelExcel

PdfPDF

Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem

ExcelExcel

PdfPDF

Personer mottagna i en kommun

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade arbetstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

Beviljade uppehållstillstånd

ExcelExcel

PdfPDF

Senast uppdaterad: 27 mars 2017

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?