Statistik

Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis.

Eurostat är EU:s statistikkontor. De publicerar europeiska statistikuppgifter vilket gör det möjligt att jämföra olika länder och regioner.

Eurostats databas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skill­nader i Migra­tions­ver­kets och Eurostats statistik som rör asyl­sö­kande

Eurostat redovisar fler asylsökande än Migrationsverket. Det beror på att Migrationsverket räknar en ansökan från en person som befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd med anknytning som grund enligt den tillfälliga lagen*, och som sedan söker asyl, som en förlängning på nuvarande tillstånd. I Eurostats statistik räknas detta som en förstagångsansökan (om personen aldrig tidigare sökt asyl i Sverige). I övrigt är det samma grupperingar som görs för asylsökande.

Eurostats statistik över inkomna ansökningar om asyl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Eurostats kategorisering av avgjorda asylärenden i första instans ingår även ej prövade i sak enligt direktiv 2013/32/EU.

Eurostats statistik över avgjorda asylärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.