Svenskt medborgarskap

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör ansökningar om svenskt medborgarskap.

Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik medborgarskapjan-okt 2022oktober 2022
Inkomna ansökningar717658563
Avgjorda ärenden758709505
Beviljade uppehållstillstånd629178076
Öppna ärenden*96386

*Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

‌Beviljade medborgarskap, inkomna och avgjorda ärenden

Månadsstatistik

Innehåll

Excel

Beviljade medborgarskap

Beviljade innevarande år månad för månad uppdelat på kön, medborgarskap och barn/vuxen.

Excel Excel, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden

Siffrorna visar inkomna och avgjorda ärenden uppdelat på medborgarskap.

Excel Excel, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidigare år

Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år 

Pdf

Excel

2021

Beviljade medborgarskap 2021 (antal individer)


Excel Excel, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden 2021 (antal ärenden)


Excel Excel, 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade medborgarskap 2020 (antal individer)

Pdf Pdf, 115.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 28.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden 2020 (antal ärenden)

Pdf Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade medborgarskap 2019 (antal individer)

Pdf Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden 2019 (antal ärenden)

Pdf Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade medborgarskap 2018 (antal individer)

Pdf Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 32.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Inkomna och avgjorda medborgarskapsärenden 2018 (antal ärenden)

Pdf Pdf, 75.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 20.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2010–2018

Beviljade medborgarskap 2010–2018

Pdf Pdf, 8.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 5.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: