Anvisning till kommuner och bosättning

Här hittar du statistik om anvisning till kommuner och bosättning av personer som fått uppehållstillstånd. Du hittar också statistik om anvisning av ensamkommande barn till kommuner. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis.

Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande

Statistiken över nyanlända kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över kommunmottagna i mars samma år.

Statistiken över Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet visar antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som kommunen tagit emot och ordnat boende för efter anvisning enligt fördelningstal, enligt förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar.

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande

Månadsstatistik

Innehåll

Kommunmottagande med kommuntal 2021 och 2022 Excel, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal nyanlända mottagna i en kommun, såväl anvisade som de som bosatt sig på egen hand, hittills under året.

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen Excel, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122) hittills under året. Uppdelat på ålder, kön och medborgarskap.

Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet Excel, 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många sökande enligt massflyktsdirektivet varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen, samt fördelning på kön och ålder.

Anvisningar och mottagande enligt 2022 års kommuntal Excel, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2022 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.

Anvisningar och mottagande enligt 2021 års kommuntal Excel, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2021 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.

Anvisningar och mottagande enligt 2020 års kommuntal Excel, 88.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning under året och hur många de har tagit emot hittills enligt 2020 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

För att se månadsstatistik över antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem uppdelat på län och kommun, besök sidan med statistik om asylsökande.

Statistik om asylsökande

Månadssta­tistik anvis­ningar och motta­gande av nyan­lända

Enligt bosättningslagen anvisar Migrationsverket kommuner för de personer som har fått uppehållstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver hjälp med bosättning, samt kvotflyktingar.

Kommuntal som inte är avslutade visas som veckostatistik medan avslutade kommuntal finns under rubriken Översikter och statistik från tidigare år.

Månadssta­tistik anvis­ningar och motta­gande av nyan­lända

Månadsstatistik

Innehåll

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn Excel, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Översikter och statistik från tidigare år

Här presenteras statistik för kortare och längre tidsperioder som pdf och Excel.

Över­sikter och statistik från tidi­gare år

År

Statistik från tidigare år

Innehåll

Pdf

Excel

2021

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.


Excel Excel, 45.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Pdf Pdf, 965.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Pdf Pdf, 831.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Pdf Pdf, 898.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 51.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2019

Anvisningar och mottagande enligt 2019 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2019 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Anvisningar och mottagande enligt 2018 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2018 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Anvisningar och mottagande enligt 2017 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2017 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 162.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Anvisningar och mottagande enligt 2016 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2016 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 31 kB, öppnas i nytt fönster.


2021

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2021

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).


Excel Excel, 220.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 544.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2019

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 714.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2018

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 906.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2017

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2015

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2014

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2014

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2013

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2013

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2012

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2012

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 389.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2011

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 560.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2010

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927) samt (2010:1122). 

Pdf Pdf, 366.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 211.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2009

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2009

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

Pdf Pdf, 249.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

2008

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2008

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

Pdf Pdf, 243.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

2007

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2007

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

Pdf Pdf, 241.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 122.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2006

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2006

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

Pdf Pdf, 243.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2005

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2005

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

Pdf Pdf, 216.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 108 kB, öppnas i nytt fönster.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Åren 1996 till 2004

För åren 1996–2004 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet kommunvis utan ytterligare information om till exempel medborgarskap, ålder eller kön.

Mottagna läns- och kommunvis under åren 1996–2004 Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Åren 1991 till 1995

För åren 1991–1995 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet totalt i landet. Det saknas uppgifter på exempelvis kommunnivå eller efter medborgarskap, ålder och kön.*

Mottagande totalt åren 1991 till 1995

År

Antal

1991

18 961

1992

18 472

1993

25 300

1994

61 500

1995

15 917

 *Källa: "Individuell mångfald –Invandrarverkets utvärdering och analys av det samordnade flyktingmottagandet 1991–1996", art.nr. 508100

Sidan senast uppdaterad: