Anvisning till kommuner och bosättning

Här hittar du statistik om anvisning till kommuner och bosättning av personer som fått uppehållstillstånd. Du hittar också statistik om anvisning av ensamkommande barn till kommuner. Statistiken uppdateras månadsvis.

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande

Statistiken över nyanlända kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över kommunmottagna i mars samma år.

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande

Månadsstatistik

Innehåll

Kommunmottagande med kommuntal 2024 Excel, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal nyanlända mottagna i en kommun, såväl anvisade som de som bosatt sig på egen hand, hittills under året.

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen Excel, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122) hittills under året. Uppdelat på ålder, kön och medborgarskap.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

För att se månadsstatistik över antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem uppdelat på län och kommun, besök sidan med statistik om asylsökande.

Statistik om asylsökande

Månadssta­tistik anvis­ningar och motta­gande av nyan­lända

Enligt bosättningslagen anvisar Migrationsverket kommuner för de personer som har fått uppehållstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver hjälp med bosättning, samt kvotflyktingar.

Kommuntal som inte är avslutade visas som månadsstatistik medan avslutade kommuntal finns under rubriken Översikter och statistik från tidigare år.

Statistiken över Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet visar antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som kommunen tagit emot och ordnat boende för efter anvisning enligt fördelningstal, enligt förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar.

Månadssta­tistik anvis­ningar och motta­gande av nyan­lända

Månadsstatistik

Innehåll

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn Excel, 42.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet Excel, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många sökande enligt massflyktsdirektivet varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen, samt fördelning på kön och ålder.

Anvisningar och mottagande enligt 2024 års kommuntal Excel, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2024 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.

Anvisningar och mottagande enligt 2023 års kommuntal Excel, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2023 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.

Anvisningar och mottagande enligt 2022 års kommuntal Excel, 104.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2022 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Över­sikter och statistik från tidi­gare år

Här hittar du statistik från de fem senaste åren. Om du behöver äldre statistik kan du mejla till Migrationsverket.

Över­sikter och statistik från tidi­gare år

År

Statistik från tidigare år

Innehåll

Pdf

Excel

2023

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.


Excel Excel, 45.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.


Excel Excel, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.


Excel Excel, 45.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Pdf Pdf, 965.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

Pdf Pdf, 831.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.


2021

Anvisningar och mottagande enligt 2021 års kommuntal

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2021 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits.


Excel Excel, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Anvisningar och mottagande enligt 2020 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2020 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 89 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Anvisningar och mottagande enligt 2019 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2019 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


Excel Excel, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.


2023

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2023

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122) hittills under året. Uppdelat på ålder, kön och medborgarskap.


Excel Excel, 124.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2022

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).


Excel Excel, 216.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2021

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).


Excel Excel, 220.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 544.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2019

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

Pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 714.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: