Anvisning till kommuner och bosättning

Här hittar du statistik om anvisning till kommuner och bosättning av personer som fått uppehållstillstånd. Du hittar också statistik om anvisning av ensamkommande barn till kommuner. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis.

Månads­sta­tistik kommun­mot­ta­gande 2021

Statistiken över kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över kommunmottagna i mars samma år.

*Siffrorna visar kommunmottagna i augusti 2021 enligt ersättningsförordningen.

För muspekaren över staplarna eller klicka på dem för att se exakta siffror.

Månadsstatistik

Innehåll

Pdf

Excel

Kommunmottagande med kommuntal 2020 och 2021

Antal mottagna i en kommun, såväl anvisade som de som bosatt sig på egen hand, hittills under året.

PdfPDF

ExcelExcel

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122) hittills under året. Uppdelat på ålder, kön och medborgarskap.

PdfPDF

ExcelExcel

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen i förhållande till folkmängd

Antal nyanlända kommunmottagna, som omfattas av den statliga ersättningsförordningen, i förhållande till kommunens folkmängd hittills under året.

PdfPDF

ExcelExcel


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

För att se månadsstatistik över antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem uppdelat på län och kommun, besök sidan med statistik om asylsökande.

Statistik om asylsökande

Veckostatistik anvisningar och mottagande av nyanlända

Enligt bosättningslagen anvisar Migrationsverket kommuner för de personer som har fått uppehållstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver hjälp med bosättning, samt kvotflyktingar.

Kommuntal som inte är avslutade visas som veckostatistik medan avslutade kommuntal finns under rubriken Översikter och statistik från tidigare år.

Veckostatistik

Innehåll

Excel

Anvisningar och mottagande enligt 2021 års kommuntal

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning enligt 2021 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. Statistiken uppdateras veckovis.

ExcelExcel

Anvisningar och mottagande enligt 2020 års kommuntal

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning under året och hur många de har tagit emot hittills enligt 2020 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. Statistiken uppdateras veckovis.

ExcelExcel

Anvisningar och mottagande enligt 2019 års kommuntal

Statistiken visar hur många nyanlända personer kommuner ska ta emot för bosättning under året och hur många de har tagit emot hittills enligt 2019 års kommuntal. Den visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. Statistiken uppdateras veckovis.

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik anvis­ningar av ensam­kom­mande barn

Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. 

Månadsstatistik

Innehåll

Pdf

Excel

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen. Statistiken uppdateras månadsvis.

PdfPDF

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Översikter och statistik från tidigare år

Här presenteras statistik för kortare och längre tidsperioder som pdf och Excel.

År

Statistik från tidigare år

Innehåll

Pdf

Excel

2020

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Måluppfyllelse anvisningar ensamkommande barn

Statistiken visar hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen.

PdfPDF

ExcelExcel


2018

Anvisningar och mottagande enligt 2018 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2018 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


ExcelExcel

2017

Anvisningar och mottagande enligt 2017 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2017 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


ExcelExcel

2016

Anvisningar och mottagande enligt 2016 års kommuntal

Avslutade/uppnådda kommunmottagna. Statistiken omfattar anvisningar gjorda mot 2016 års kommuntal, utan någon avgränsning på kalenderår.


ExcelExcel


2020

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2019

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2018

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2017

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2017

Nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2016

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2016

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2015

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2014

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2014

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2013

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2013

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2012

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2012

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2011

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2011

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande (2010:1122).

PdfPDF

ExcelExcel

2010

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2010

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927) samt (2010:1122). 

PdfPDF

ExcelExcel

2009

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2009

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

PdfPDF

ExcelExcel

2008

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2008

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

PdfPDF

ExcelExcel

2007

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2007

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

PdfPDF

ExcelExcel

2006

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2006

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

PdfPDF

ExcelExcel

2005

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2005

Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av de statliga ersättningsförordningarna för flyktingmottagande (1990:927).

PdfPDF

ExcelExcel


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Åren 1996 till 2004

För åren 1996–2004 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet kommunvis utan ytterligare information om till exempel medborgarskap, ålder eller kön.

Mottagna läns- och kommunvis under åren 1996–2004PDF

Åren 1991 till 1995

För åren 1991–1995 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandet totalt i landet. Det saknas uppgifter på exempelvis kommunnivå eller efter medborgarskap, ålder och kön.*

År

Antal

1991

18 961

1992

18 472

1993

25 300

1994

61 500

1995

15 917

 *Källa: "Individuell mångfald –Invandrarverkets utvärdering och analys av det samordnade flyktingmottagandet 1991–1996", art.nr. 508100

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-18