Nyanlända med uppe­hålls­till­stånd

Myndigheter, kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Ansvaret gäller också deras anhöriga.

Mottagandet innebär att ge särskilda stödinsatser till de personer som flyttat till en kommun under de första åren i Sverige. De nyanlända personer som omfattas av mottagandet är flyktingar, skyddsbehövande och personer med tillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter samt deras anhöriga. Både nyanlända som anvisats kommunen i enlighet med bosättningslagen och nyanlända som bosatt sig i kommunen på egen hand omfattas av mottagandet.

Anvis­ning för bosätt­ning

Migrationsverket är den myndighet som anvisar kommuner att ta emot nyanlända personer för bosättning. Hur bosättningen ska gå till beskrivs i bosättningslagen och bosättningsförordningen. Länsstyrelserna beslutar varje år om fördelningen inom länet.

Bosättningslagen omfattar nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen samt deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna styrs dock av bosättningsförordningen och de som omfattas är kvotflyktingar samt nyanlända personer som är registrerade och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som vill ha hjälp med bosättning efter uppehållstillstånd.

Läs mer om anvisningar och mottagande på sidan bosättning i en kommun

Statistik

På Migrationsverkets statistiksidor kan du se hur många nyanlända personer en kommun ska ta emot för bosättning under året och hur många som har tagits emot hittills.

Statistik för anvisning till kommun och bosättning

Ersätt­ning

Kommuner får statlig ersättning för sina insatser för personer som tas emot i kommunen. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och andra ersättningar kan kommuner ansöka om hos Migrationsverket.

Läs mer om statlig ersättning efter ansökan för personer med uppehållstillstånd

Läs mer om statlig ersättning utan ansökan för personer med uppehållstillstånd

Klass­nings­koder

Ibland behöver grunden för en persons uppehållstillstånd vara klarlagd. I Migrationsverkets klassningskodslista kan du se vad koderna betyder.

Här hittar du Migrationsverkets klassningskodslista Pdf, 812.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagar och förord­ningar

Bosättningslagen (2016:38) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosättningsförordningen (2016:39) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: