E-tjänster för kommuner

Du som arbetar i en kommun kan ta del av olika e-tjänster hos Migrationsverket.

I Migrationsverkets e-tjänster finns två olika roller, administratör och användare. Administratören ger behörighet, hanterar och skapar nya användare (handläggare) i e-tjänsterna för kommunen. Användaren är den i kommunen som loggar in för att arbeta i e-tjänsterna.

  • I e-tjänsten Administrera behörigheter för e-tjänster registrerar du som är administratör uppgifter för användare av de övriga e-tjänsterna, och tilldelar olika behörighet i e-tjänsterna för användare.
  • I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning ansöker du om statlig ersättning och tar del av utbetalningar för aktuella ersättningstyper, såväl schabloniserade som efter ansökan.
  • I e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande tar du del av uppgifter om de ensamkommande barn och unga som kommunen ansvarar för samt anmäler ändrat ansvar för ensamkommande barn och unga.

Om Migra­tions­ver­kets arbete med e-tjänster för kommuner

Migrationsverket har utvecklat flera e-tjänster för kommuner. Nu pågår vidareutveckling av e‑tjänsten Ansök om statlig ersättning. Den långsiktiga målsättningen är att alla ersättningar ska digitaliseras och, där det är lämpligt, även automatiseras.

För att anslutas till Migra­tions­ver­kets e-tjänster måste kommunen

  • skriva under anslutningsavtalet för respektive e-tjänst
  • utse en eller flera administratörer för e-tjänsterna
  • ha SITHS-kort för att kunna logga in i e-tjänsterna.

Kontakt­upp­gifter

Du hittar kontaktuppgifter under respektive e-tjänstesida.

Avtal och infö­rande

Om du har frågor om avtal eller införande av e-tjänsten kan du mejla

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: