E-tjänster för kommuner

I Migrationsverkets Se och ändra ansvar för ensamkommande kan kommuner se vilka ensamkommande barn och unga som de har ansvar för, samt meddela ändringar. Uppgifterna utgör underlag för statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Logga in i Se och ändra ansvar för ensamkommande

För att logga in på tjänsten behöver kommunen vara ansluten till katalogtjänsten HSA och ha den särskilda tjänstelegitimationen, SITHS-kort.

Se och ändra ansvar för ensamkommande

I e-tjänsten kan en kommun se och ändra uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för, samt meddela ändringar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Görs inte anmälan i tid kan kommuner få fel ersättning utbetald, och behöva lägga onödig administrativ tid på att rätta till uppgifter.

Migrationsverket kommer löpande att ansluta kommuner till e-tjänsten. Målet är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från början av andra kvartalet 2018. Vi kommer att meddela din kommuns kontaktperson och administratör när din kommun kan börja använda tjänsten.

En förutsättning för att kunna börja använda e-tjänsten är att kommunen tagit del av, skrivit under och skickat in avtalet om användande av e-tjänsten samt utsett en administratör.

De kommuner som ännu inte fått tillgång till e-tjänsten ska fortsätta använda blanketten för att kommunicera ändrade ansvar för ensamkommande barn och unga.

Nytt i e-tjänsten

Se och ändra ansvar för ensamkommande uppdateras den 12 mars. Det nya som påverkar dig som användare är att:

  • Ansvar för ensamkommande barn och unga som kommunen har ansvar för och som blir svenska medborgare respektive avlider, kommer att avslutas automatiskt i systemet. Kommunen behöver inte längre skicka in förändring i ansvar i dessa två fall.
  • Vyn för administratörer uppdateras under fliken ”Behörighetsadm”. Nytt är att administratören kan inaktivera en användares behörighet och aktivera en användares behörighet till e-tjänsten.

Se och ändra ansvar för ensamkommande uppdaterades den 19 februari. Det nya som påverkar dig som användare är att:

  • Tjänsten har fått två nya vyer, Barn utan ansvar och Unga utan ansvar. På vyn Barn utan ansvar kan du begära ansvar för ett barn som blivit anvisad till kommunen, och som sedan visat sig vara ensamkommande. På vyn Unga utan ansvar är det möjligt att anmäla att en ungdom utan ansvar har familjeåterförenats.
  • Det nu finns möjlighet att rapportera in att ett barn har fått en särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos.
  • På vyn ensamkommande barn och unga har urvalen förbättras. De nya urvalen är: Pågående ansvar (samtliga), Pågående ansvar som anvisningskommun, Kommande ansvar och Avslutade ansvar.
  • Nu kan du söka bland notifieringar i e-tjänsten
  • En bugg som gjorde det svårt att lägga till nya användare har rättats till
  • Allmänna uppdateringar av texter, flöden, förbättrad prestanda samt buggrättningar

Dessutom är både manualerna för användare och administratörer uppdaterade.

Användarstöd till e-tjänsten

Via e-tjänstens startsida hittar du en länk till användarmanualer för tjänsten.

Söka statlig ersättning

Migrationsverket planerar att under senare delen av 2018 lansera en e-tjänst där kommuner kan söka statlig ersättning. Mer information om den e-tjänsten kommer senare.

Kontaktuppgifter

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du i första hand kontakta administratören i din kommun. Om du inte hittar svaret på frågan kan du mejla Migrationsverkets kundtjänst:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Om du har frågor om avtalen eller införandet av e-tjänsten kan du mejla:

schablonersattningar-kommuner@migrationsverket.se

Om du har frågor om informationen i e-tjänsten kan du mejla eller ringa Migrationsverkets enhet för statliga ersättning för asylsökande:

nytt-ersattningssystem@migrationsverket.se

010-203 73 32
Måndag–fredag 09.00–12.00

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.