E-tjänster för kommuner

I Migrationsverkets Se och ändra ansvar för ensamkommande kan kommuner se vilka ensamkommande barn och unga som de har ansvar för, samt meddela ändringar. Uppgifterna utgör underlag för statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Logga in i Se och ändra ansvar för ensamkommande

För att logga in på tjänsten behöver kommunen vara ansluten till katalogtjänsten HSA och ha den särskilda tjänstelegitimationen, SITHS-kort.

 Vi har just nu störningar i e-tjänsten

Vi har störningar vid inloggning i e-tjänsten. Om du har problem med att logga in kan du prova att logga in igen.

Vi jobbar på att lösa problemet snarast möjligt.

Se och ändra ansvar för ensamkommande

I e-tjänsten kan en kommun se och ändra uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för, samt meddela ändringar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Görs inte anmälan i tid kan kommuner få fel ersättning utbetald, och behöva lägga onödig administrativ tid på att rätta till uppgifter.

Migrationsverket kommer löpande att ansluta kommuner till e-tjänsten. Målet är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från början av andra kvartalet 2018. Vi kommer att meddela din kommuns kontaktperson och administratör när din kommun kan börja använda tjänsten.

En förutsättning för att kunna börja använda e-tjänsten är att kommunen tagit del av, skrivit under och skickat in avtalet om användande av e-tjänsten samt utsett en administratör.

De kommuner som ännu inte fått tillgång till e-tjänsten ska fortsätta använda blanketten för att kommunicera ändrade ansvar för ensamkommande barn och unga.

Nytt i e-tjänsten

Från och med 2018-05-08 är det några uppdateringar i e-tjänsten:

  • Individer som har fyllt 22 år kommer inte längre att visas i e-tjänstens ”Avslutade ansvar” för EKB/EKU, som kommunen har haft ansvar för.
  • Notifieringar som är över 1 år gamla visas inte i vyn "Notifieringar".

Användarstöd till e-tjänsten

Via e-tjänstens startsida hittar du en länk till användarmanualer för tjänsten.

Söka statlig ersättning

Migrationsverket planerar att under senare delen av 2018 lansera en e-tjänst där kommuner kan söka statlig ersättning. Mer information om den e-tjänsten kommer senare.

Kontaktuppgifter

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du i första hand kontakta administratören i din kommun. Om du inte hittar svaret på frågan kan du mejla Migrationsverkets kontaktcenter:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Om du har frågor om avtalen eller införandet av e-tjänsten kan du mejla:

schablonersattningar-kommuner@migrationsverket.se

Om du har frågor om informationen i e-tjänsten kan du mejla eller ringa Migrationsverkets enhet för statliga ersättning för asylsökande:

nytt-ersattningssystem@migrationsverket.se

010-203 73 32
Måndag–fredag 09.00–12.00

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.