Migrationsverket logotyp

E-tjänster för kommuner

Du som arbetar på en kommun kan ta del av två olika e-tjänster hos Migrationsverket. Det finns dessutom en e-tjänst för administratörer.

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning ansöker du om statlig ersättning och tar del av utbetalningar för aktuella ersättningstyper, såväl schabloniserade som efter ansökan.

I e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande tar du del av uppgifter om de ensamkommande barn och unga som kommunen ansvarar för samt anmäler ändrat ansvar för ensamkommande barn och unga.

Om Migra­tions­ver­kets arbete med e-tjänster för kommuner

Migrationsverket har utvecklat e-tjänsterna Se och ändra ansvar för ensamkommande och Ansök om statlig ersättning. Den långsiktiga målsättningen är att alla ersättningar ska digitaliseras och, i de fall det går, även automatiseras.

I Migrationsverkets e-tjänster finns två typer av behörigheter; administratör och användare. Administratören ger behörighet, hanterar och skapar nya användare (handläggare) i e-tjänsterna för kommunen. Användaren är den i kommunen som loggar in för att arbeta i e-tjänsterna.

För att anslutas till Migra­tions­ver­kets e-tjänster måste kommunen

  • skriva under anslutningsavtalet för respektive e-tjänst
  • utse en eller flera administratörer för e-tjänsterna
  • ha SITHS-kort för att kunna logga in i e-tjänsterna.

Doku­ment

Kontakt­upp­gifter

Du hittar kontaktuppgifter under respektive e-tjänstesida.

Avtal och infö­rande

Om du har frågor om avtal eller införande av e-tjänsten kan du mejla

norrkoping-inforande-landsting-och-kommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?