E-tjänster för kommuner

På dessa sidor hittar du e-tjänster som kommuner använder för att ansöka om statlig ersättning och se vilka schabloniserade utbetalningar som kommer att göras eller anmäla ändrat ansvar för ensamkommande barn.

Om Migrationsverkets arbete med e-tjänster för kommuner

Migrationsverket utvecklar e-tjänsten Ansök statlig ersättning i etapper. Det innebär att fler ersättningar och funktioner kommer att utvecklas och lanseras efter hand. Under 2019 kommer att Migrationsverket fokusera på kommunersättningar som rör asylsökande samt vissa schablonersättningar.

Migrationsverket kommer att släppa in några kommuner i taget till e-tjänsten och räknar med att alla kommuner som har skrivit på ett avtal och kommit in med användaruppgifter ska kunna använda tjänsten under våren 2019. Den långsiktiga målsättningen är att alla ersättningar ska digitaliseras och, i de fall det går, även automatiseras.

E-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande barn är under förvaltning och inga större utvecklingsinsatser kommer att göras i tjänsten. 

För att logga i Migrationsverkets e-tjänster behöver du SITHS-kort och ett avtal med Migrationsverket

Alla kommuner som ska kunna använda Migrationsverkets e-tjänster måste

  • ha skrivit under ett avtal om användande av e-tjänsterna med Migrationsverket
  • ha utsett en eller flera administratörer och användare för e-tjänsterna
  • ha tillgång till så kallade SITHS-kort som gör det möjligt att logga in i e-tjänsterna.

Dokument

Kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifter under respektive e-tjänstesida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.