Migrationsverket logotyp

Administrera behörigheter för e-tjänster

Migrationsverket har i dag två olika e-tjänster för kommuner, Se och ändra ansvar för ensamkommande och Ansök om statlig ersättning. Som administratör hanterar du behörigheter för kommunens användare (handläggare).

I Migrationsverkets e-tjänster för kommuner finns två typer av behörigheter; administratör och användare. Administratören ger behörighet, hanterar och skapar nya användare (handläggare) i e‑tjänsterna för kommunen.

Användarmanual för administratörer av e-tjänsterPDF

Administrera behörigheter för e-tjänster

Aktuellt i e-tjänsten

Migrationsverket kommer löpande, en tid framöver, att utföra justeringar i e‑tjänster för kommuner för att anpassa enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Anpassningarna ändrar inte e‑tjänstens funktionalitet.

Den 1 oktober 2020 införs flera ersättningstyper i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. De ersättningstyper som införs avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

 • Asylsökande i förskola
 • Asylsökande i förskoleklass
 • Asylsökande i grundskola
 • Asylsökande i gymnasieskola

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper behöver administratören, för e‑tjänsten i kommunen, lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

 • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt
 • När datumperiod för ansökan anges, räknas beloppet ut automatiskt för vissa av ersättningstyperna, dvs. ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp
 • Vid ansökan kommer det vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer

Under hösten/vintern 2020 planeras även en automatisering av handläggning av vissa beslut. Mer information om automatisering kommer att publiceras senare.

Ansökningar, för ersättningstyperna enligt ovan, som inkommer till Migrationsverket från den 1 oktober handläggas digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. All kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, som exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Ansökningar som inkommit till Migrationsverket före den 1 oktober, det vill säga innan ersättningstyperna lanserats i e-tjänsten, kommer att handläggas manuellt på papper som tidigare. Ansökningar som inkommit före 1 oktober 2020 kommer inte att kunna ses i e-tjänsten då de inte har handlagts digitalt.

Vi har tidigare aviserat om införande av fler ersättningstyper för ansökan om ersättning i e‑tjänsten. Två av dessa ersättningstyper kommer att införas i e‑tjänsten den 24 april:

 • Ekonomiskt bistånd, dagersättning till tillståndssökande
 • Ekonomiskt bistånd, särskilt bidrag till tillståndssökande.

Ersättningstypen ”Betydande extraordinära kostnader för ensamkommande barn som anvisats till kommunen” kommer inte, som tidigare aviserats, att införas i e‑tjänsten i april utan senare under 2020.

Ytterligare ersättningstyper kommer att införas i e‑tjänsten den 8 maj:

 • Tomhyra för nyanlända
 • Hemtjänst för nyanlända.

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 24 april respektive den 8 maj 2020. För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om de ersättningstyper som nu införs, behöver administratören för e‑tjänsten i kommunen lägga till dessa ersättningstyper för de användare som ska ha den eller de behörigheterna.

Den 20 mars kommer Migrationsverket att byta leverantör för inloggningen till våra e-tjänster. Det avser bland annat e-tjänsterna för kommuner; ”Ansök om statlig ersättning”, ”Se och ändra ansvar för ensamkommande” och ”Administrera behörigheter för e-tjänster” och e-tjänsten för regioner avseende hälsoundersökningar.

Vissa kommuner och regioner kan behöva utföra en åtgärd för att det ska fungera att logga in i e-tjänsterna med SITHS-kort efter bytet av leverantör. Instruktion om vad som kan behöva göras i kommunen eller regionen för att logga in med SITHS-kort efter bytet av leverantör den 20 mars, skickas via mail till kommunens administratörer för Migrationsverkets e-tjänster och till regionernas administratörer eller kontaktpersoner för e-tjänsten.

Om problem uppstår vid inloggning i någon av Migrationsverkets e-tjänster för kommuner och regioner från den 20 mars, kontakta administratören i din kommun/region.”

Nyligen infördes ytterligare fyra ersättningstyper som kommunen ansöker om och en automatiskt utbetald schablonersättning i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

För att kommunens användare ska se utbetalningsinformationen som finns till den utbetalda summan, och kunna ansöka för de ersättningstyper som ansöks om, behöver administratör i kommunen tilldela behörighet för den just den/de ersättningstyper till användare.

Utbetalning för Dygnsschablon för asylsökande ensamkommande barn visas nu för första gången i e-tjänsten, i stället för att som tidigare skickas ut på papperslistor, för kommuner anslutna till e-tjänsten. Om kommunens användare inte har behörighet till ersättningstypen ser de enbart utbetald summa, inte detaljerad information om utbetalningen.

Lanseringen av Administrera behörigheter för e-tjänster sker den 28 november. Ny användarmanual för administratörer publiceras i samband med lanseringen.

Ett flertal kommuner har efterfrågat mejlnotifieringar när något händer i en ansökan. För att bemöta efterfrågan har Migrationsverket utvecklat en sådan funktion. Funktionen införs under vecka 49.

Mejlnotifieringar kommer endast att skickas för de händelser som idag visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Notifieringen skickas till den e-post som är kopplad till din profil och behörighet. Du slår på notifieringarna i fliken notifieringar i e-tjänsten.

Det är kommunens administratör som kan ändra mejladress, till exempel till en gruppbrevlåda. Ändringen görs i din användarprofil. Det är också kommunen som själv ansvarar för att hålla sig uppdaterad om beslut och eventuella kompletteringar som meddelas från Migrationsverket via e-tjänsten för statlig ersättning. Detta finns att läsa i avtalet och de allmänna villkor för anslutning till Migrationsverkets e-tjänster som din kommun har tecknat med oss.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Teknisk support och allmänna frågor om e-tjänsten

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska kommunens användare kontakta administratören. Om du som administratör inte kan hjälpa användaren kan du eller användaren vända er till Migrationsverkets kontaktcenter:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?