Administrera behörigheter för e-tjänster

Som administratör för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner hanterar du registreringar och tilldelar behörigheter för kommunens användare av e-tjänsterna Ansök om statlig ersättning och Se och ändra ansvar för ensamkommande.

I Migrationsverkets e-tjänster för kommuner finns två olika roller, administratör och användare. Administratören ger behörighet, hanterar och skapar nya användare (handläggare) i e‑tjänsterna för kommunen.

Stöd för dig som admi­nist­ratör

Användarmanual för administratörer av e-tjänster Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Aktuellt i e-tjänsten

Då möjligheten att söka ersättning för ersättningstypen "Kostnader för ekonomiskt bistånd till personer med tillstånd av medicinska skäl" upphörde 2021-07-21 enligt förändringar i Utlänningslagen, tas valet för ersättningstypen bort som alternativ i e-tjänsten. Mer information om förändringen hittar ni här: Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen.

Justeringar kommer att utföras i visning av viss information på beslut. Paragrafer har delats upp under två rubriker: ”Beslutet grundar sig på” och ”Övriga bestämmelser”. Upplysning om återbetalningsskyldighet har lagts till.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Den 30 juni 2021 avslutas projektet Fortsatt digitalisering av statlig ersättning för kommuner, som gått under arbetsnamnet K2. Projektet har infört resterande ersättningstyper för asylsökande och två ersättningstyper för nyanlända i e-tjänsten.

Projektet har också infört flera automatiska beslut för vissa skolersättningar, samt tillgänglighetsanpassat e-tjänsterna Ansök om statlig ersättning och Administrera behörigheter för e-tjänster.

Även om projektet nu avslutas kommer utvecklingen av digital ansökan att fortsätta inom ordinarie verksamhet. Migrationsverkets ambition är att införa digital ansökan och utbetalningsinformation även för resterande ersättningstyper avseende nyanlända och tillståndssökande.

Projektet vill tacka alla kommuner som på olika sätt har bidragit till utvecklingen av e-tjänsten. Alla bidrag har varit, och är, viktiga för att skapa en användarvänlig e-tjänst.

Ersättningstypen som lanseras för digital ansökan via e‑tjänsten är:

Lanseringen innebär att alla kommuner som är anslutna till e‑tjänsten förväntas ansöka om ersättning för ersättningstypen digitalt från den 9 juni 2021.

För att användare av e‑tjänsten ska kunna ansöka om ersättningstypen digitalt behöver kommunens administratör för e‑tjänsten lägga till behörighet för ersättningstypen som nu lanseras, för de användare som ska ha behörigheten.

För nya användare behöver administratören först registrera ett konto för den nya användaren, med HSAid, namn och mejladress. Det krävs SITHS-kort för att logga in i e‑tjänsten.

Observera att det är först den 9 juni som ersättningstypen visas i administratörens vy för tilldelning av behörighet till användare.

Namnet på behörigheten för e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande ändras.

Nuvarande namn: MELKER Administrera barn utan vårdnadshavare

Nytt namn: Administrera barn utan vårdnadshavare.

Kontakt­upp­gifter för support

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska kommunens användare kontakta administratören. Om du som administratör inte kan hjälpa användaren kan du eller användaren vända er till Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: