Migrationsverket logotyp

Administrera behörigheter för e-tjänster

Som administratör för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner hanterar du registreringar och tilldelar behörigheter för kommunens användare av e-tjänsterna Ansök om statlig ersättning och Se och ändra ansvar för ensamkommande.

I Migrationsverkets e-tjänster för kommuner finns två olika roller, administratör och användare. Administratören ger behörighet, hanterar och skapar nya användare (handläggare) i e‑tjänsterna för kommunen.

Stöd för dig som admi­nist­ratör

Användarmanual för administratörer av e-tjänsterPDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Aktuellt i e-tjänsten

Namnet på behörigheten för e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande ändras.

Nuvarande namn: MELKER Administrera barn utan vårdnadshavare

Nytt namn: Administrera barn utan vårdnadshavare.

Den 1 januari 2021 införs ny ersättningstyp att ansöka om via e‑tjänsten:

Införande av denna e‑tjänst innebär att alla kommuner som är anslutna till e‑tjänsten förväntas ansöka om ersättning för ersättningstypen digitalt från den 1 januari 2021 för ersättning som avser år 2021.

För ersättning som avser ersättningstypen rörande år 2020, ansöker kommunen som tidigare via pappersblankett.

För att användare av e‑tjänsten ska kunna ansöka om ersättningstypen digitalt behöver administratören i kommunen för e‑tjänsten lägga till behörighet för ersättningstypen som nu lanseras, för de användare som ska ha behörigheten.

För nya användare behöver administratören först registrera ett konto för den nya användaren, med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e‑tjänsten.

Ansökningar för Ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder som inkommer till Migrationsverket från 1 januari 2021 och som gäller ersättningar som avser år 2021, handläggs digitalt för kommuner anslutna till e‑tjänsten. Kommunikation för ansökan sker då via e‑tjänsten, exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Det finns möjlighet som användare att få notifieringar via mejl från e‑tjänsten för vissa händelser som sker i en ansökan. Användaren aktiverar själv start av notifieringar via mejl i e‑tjänsten under fliken Notifieringar. Notifieringar skickas då till användarens i e‑tjänsten registrerade mejladress för de händelser som visas i fliken notifieringar i e‑tjänsten.

Fullständig utbetalningsinformation för en utbetalning visas för användare som har behörighet för utbetalningen för ersättningstypen. Användare som inte har behörighet för en viss ersättningstyp ser enbart diarienummer och utbetald summa.

Om användare ska ha behörighet för att se all information som rör en utbetalning, behöver användaren ha behörighet för den ersättningstyp som utbetalningen avser. För att få behörighet att se och ansöka om en viss ersättningstyp vänder sig användaren till administratören i kommunen för Migrationsverkets e‑tjänster. I användarmanualen står hur administratören går tillväga för att lägga till behörigheter för en användare.

Ett fel har rättats till som gjort att utbetalningsinformation kan ha visats för användare som saknar behörighet för vald ersättningstyp.

Migrationsverket kommer löpande, en tid framöver, att utföra justeringar i e‑tjänster för kommuner för att anpassa enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Anpassningarna ändrar inte e‑tjänstens funktionalitet.

Den 1 oktober 2020 införs flera ersättningstyper i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. De ersättningstyper som införs avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

  • Asylsökande i förskola
  • Asylsökande i förskoleklass
  • Asylsökande i grundskola
  • Asylsökande i gymnasieskola

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper behöver administratören, för e‑tjänsten i kommunen, lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

  • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt
  • När datumperiod för ansökan anges, räknas beloppet ut automatiskt för vissa av ersättningstyperna, dvs. ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp
  • Vid ansökan kommer det vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer

Under hösten/vintern 2020 planeras även en automatisering av handläggning av vissa beslut. Mer information om automatisering kommer att publiceras senare.

Ansökningar, för ersättningstyperna enligt ovan, som inkommer till Migrationsverket från den 1 oktober handläggas digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. All kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, som exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Ansökningar som inkommit till Migrationsverket före den 1 oktober, det vill säga innan ersättningstyperna lanserats i e-tjänsten, kommer att handläggas manuellt på papper som tidigare. Ansökningar som inkommit före 1 oktober 2020 kommer inte att kunna ses i e-tjänsten då de inte har handlagts digitalt.

Kontaktuppgifter för support

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska kommunens användare kontakta administratören. Om du som administratör inte kan hjälpa användaren kan du eller användaren vända er till Migrationsverkets kontaktcenter:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?