Om skyddsbehövande enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Läs mer om arbete, skola och sjukvård enligt massflyktsdirektivet

Boende till personer som söker skydd

Det är Migrationsverket som ansvarar för boende till skyddsbehövande personer som inte kan ordna boende på egen hand. Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva boenden och upphandlar vid behov fler, tillfälliga bostäder.

Läs mer om Migrationsverkets olika former av bostäder

Ordnat boende i kommun

En ny lagstiftning trädde i kraft 1 juli 2022 för att få en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om anvisning och ordnat boende i kommun

Statistik

På Migrationsverkets statistiksidor kan du se statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och ansökningar om asyl, samt statistik över anvisning till kommuner för ordnat boende till skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Statistik om sökande från Ukraina

Statistik om anvisning till kommuner och bosättning

Ersätt­ning

Kommuner får statlig ersättning för sina insatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. En del ersättningar betalas ut av Migrationsverket utan ansökan och andra ersättningar kan kommuner ansöka om hos Migrationsverket.

Läs mer om statlig ersättning efter ansökan för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Läs mer om statlig ersättning utan ansökan för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Dessutom har regeringen beslutat om tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina för 2022–2023.

Läs mer om tillfälligt kommunstöd som betalas ut utan ansökan

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat ihop vanliga frågor och svar som rör personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vanliga frågor och svar för kommuner om massflyktsdirektivet

Vanliga frågor och svar om kommunernas boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Information till sökande om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Sidan senast uppdaterad: