Om asylsökande

På de här sidorna finns bland annat information för dig som vill veta mer om asylprocessen, asylsökandes boende och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika myndigheter och aktörer när nya asylsökande kommer till orten.