Om asylsökande

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

På sidan Asylregler kan du läsa mer om vem som kan få asyl i Sverige.

Under väntetiden

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om personen inte väljer att ordna boende på egen hand. För ensamkommande barn är det dock kommunerna som ansvarar för barnens boende, vård och skola.

Läs mer om boende för asylsökande

Läs mer om vad gäller för ensamkommande barn och unga

Saknar den asylsökande en inkomst eller andra tillgångar kan personen ansöka om dagersättning, boendeersättning eller särskild bidrag från Migrationsverket. Ersättningen personen får sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.

På sidan Ekonomiskt stöd för asylsökande kan du läsa vilka typer av ekonomiskt stöd asylsökande har möjlighet att ansöka om

Asylsökande barn har rätt att gå i skola i en kommun på samma villkor som andra barn. En kommun kan få ersättning för asylsökande barn och ungdomars förskola och skolundervisning. Vuxna asylsökande har under vissa förutsättningar rätt att arbeta medan de väntar på asyl.

Läs mer om förskola och skola för asylsökande barn

Läs mer om möjligheterna för vuxna asylsökande att arbeta

Alla som söker asyl i Sverige får ett LMA-kort. Kortet är ett bevis på att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. LMA-kortet används när den asylsökande är i kontakt i myndigheter och ger i vissa fall lägre avgifter i sjukvården. LMA-kortet kan i vissa fall även fungera som en legitimation, till exempel för att hämta ut postpaket eller rekommenderad post.

LMA-kort

LMA-kortet är ett bevis på att en person är asylsökande.

Efter beslut

Om personen får uppehållstillstånd ska han eller hon flytta från Migrationsverkets boende och bosätta sig i en kommun. Många personer ordnar själva sitt boende. Den som inte själv kan ordna sitt boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun.

Läs mer om bosättning i en kommun

Läs mer om tidsbegränsade uppehållstillstånd och möjligheterna för anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige

Om en ansökan avslås kan personen överklaga till Migrationsdomstolen, och i sällsynta fall till Migrationsöverdomstolen.

En person som har fått ett slutgiltigt avslagsbeslut på sin ansökan om asyl ska lämna Sverige inom den tid som anges i beslutet, vilket normalt är två till fyra veckor.

Om beslutet är slutgiltigt har personen inte längre rätt till bistånd från Migrationsverket. Med bistånd menas till exempel dagersättning, särskilt bidrag och plats på ett av Migrationsverkets boenden.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.