Bostad för asylsökande

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda bostad för alla som söker asyl i Sverige. En asylsökande kan också välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden.

Anlägg­nings­bo­ende

Migrationsverket vill i första hand erbjuda en tillfällig bostad i vanliga lägenheter men hyr och upphandlar även tillfälliga bostäder på vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar (se information till fastighetsägare och uthyrare). När det gäller tillfälliga bostäder för asylsökande har Migrationsverket avtal med den som hyr ut eller driver anläggningen, men det krävs inget särskilt avtal med kommunen.

Alla som ansöker om asyl är inskrivna vid en mottagningsenhet, i regel den enhet som ligger närmast där personen bor.

Familjer får så långt det är möjligt egna lägenheter medan ensamstående delar bostad. Vi strävar efter att de som delar lägenhet har ett gemensamt språk.

Migrationsverket erbjuder endast bostad åt asylsökande. En person som får uppehållstillstånd ska bosätta sig i en kommun.

Eget boende (EBO)

Som asylsökande har man rätt att välja sitt eget boende. Den som inte vill bo i Migrationsverkets boende kan välja att ordna en bostad på egen hand. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Den som väljer att ordna sitt boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden.

Områden med socio­e­ko­no­miska utma­ningar

Regeringar har bedömt att det finns 32 kommuner i landet med sociala och ekonomiska utmaningar. En asylsökande som flyttar till ett område med sådana utmaningar kommer som huvudregel att förlora sin rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. En person som bodde i eget boende i ett aktuellt område före 1 juli 2020 har dock fortsatt rätt till ersättning.

Förteckning över anmälda områden med sociala och ekonomiska utmaningar Excel, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av demografiska statistikområden (DeSO) till Migrationsverket, blankett 4526 Excel, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Även asylsökande som säger sig bo på en adress som inte är tänkt att användas som bostad, till exempel postbox, restaurang, kyrka eller industrilokal kan förlora rätten till ersättning. Detsamma gäller om det finns många andra asylsökande registrerade på samma adress eftersom det då inte kan uteslutas att personen bor i ett område som påverkar rätten till ersättning. 

Undantag

I vissa fall kan det vara uppenbart oskäligt att avslå ena ansökan om ersättning även om en person flyttar till ett område med sociala och ekonomiska utmaningar.

Det kan till exempel vara en barnfamilj med barn i förskola eller skola som redan bodde i ett aktuellt område innan 1 juli 2020 och som flyttar inom samma område.

Även ensamkommande barn som anvisats till en kommun och fått ett boende i ett aktuellt område och som väljer att flytta inom området när hen fyller 18, undantas och kan ha rätt till fortsatt ersättning från Migrationsverket.

Det kan även finnas andra situationer då det är uppenbart oskäligt att avslå ersättningen efter en individuell bedömning.

Rätten till ersättning påverkas bara i vissa kommuner

Regeln om att rätten till ekonomiskt stöd påverkas om en asylsökande bor i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar gäller bara i de områden en kommun har anmält till Migrationsverket. Det är bara de 32 kommuner som regeringen har bedömt har dessa utmaningar som kan göra anmälan. De aktuella kommunerna är Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

Migrationsverkets uppdrag är att tillhandahålla en förteckning över de områden som kommunerna anmäler. Däremot gör Migrationsverket ingen värdering eller bedömning över de områden som en kommun anmäler.

Om den asyl­sö­kande behöver flytta från det egna boendet

Alla asylsökande har rätt till en plats i något av Migrationsverkets boenden. Det betyder att om en asylsökande av någon anledning inte kan bo kvar i det egna boendet har hen rätt till en plats på ett av Migrationsverkets boenden. Den asylsökande kan inte välja vilket boende eller i vilken kommun boendet ska ligga även om Migrationsverket så långt det är möjligt tar hänsyn till om det finns några särskilda skäl var den asylsökande ska erbjudas plats. . I regel går det snabbt att få fram en plats i ett anläggningsboende, oftast inom någon eller några dagar.

Alla som ansöker om asyl är inskrivna vid en mottagningsenhet, i regel den enhet som ligger närmast där personen bor. Det är mottagningsenheten som den asylsökande ska kontakta om hen behöver en plats på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Ta reda på om en adress ligger i ett område som kan påverka rätten till ersättning för asylsökande

Frågor och svar

Migrationsverket ansvarar för att omgående erbjuda en plats i något av våra boenden om en asylsökande saknar bostad. Det är inte kommunens ansvar att ordna en plats att bo på.

Ja, även barns ersättning kommer påverkas. Migrationsverket kommer i det enskilda ärendet bedöma om det finns behov av att göra en orosanmälan eller inte.

Om en asylsökande lämnar en adress i eget boende görs vissa kontroller i handläggningssystemet. Till exempel kontrolleras om uppgiven adress ligger i ett anmält område, om det redan bor flera andra inskrivna asylsökande på adressen eller om adressen är en postboxadress. Handläggaren kontrollerar sedan manuellt i samband med registrering om adressen är en bostadsadress eller om den går till en serviceinrättning eller liknande.

Om en person intygar på heder och samvete att adressen han/hon uppgett är den korrekta och det sedan visar sig vara felaktigt kan det vara fråga om ett bidragsbrott. Eventuellt löpande dagersättning ska givetvis avslås.

Sidan senast uppdaterad: