Blanketter för kommuner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till kommuner.

Vissa av blanketterna nedan är utformade så att de summerar beloppen automatiskt. I de blanketterna finns en nolla i fältet för summering. De blanketter som är pdf-filer öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i dem i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift.

Observera att i vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med ett pdf-program, till exempel Acrobat Reader. Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare.

Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

Du kan läsa mer om ersättningsformerna för asylsökande, personer med tillstånd och personer utan tillstånd under Statlig ersättning.

Andra blanketter

Blanketter som riktar sig till gode män och handlar om ensamkommande barns dagbidrag, särskilda bidrag eller optikerutlåtande

Alla Migrationsverkets blanketter samlade på ett ställe

Generella blanketter

 • Begäran om att ändra utbetalningskonto för statliga ersättningar
  Blankett 4506PDF
 • Anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och ensamkommande unga, för rätt till statlig ersättning
  Blankett 4508PDF (Ska endast användas om kommunen inte kommer åt e-tjänsten)  

Blanketter för asylsökande

Ensamkommande barn och unga

 • Ansökan om ersättning för LVU eller SoL för asylsökande ensamkommande barn
  Blankett 4516PDF
 • Ansökan om ersättning för LVU eller SoL för asylsökande ensamkommande unga
 • Blankett 4512PDF
 • Ansökan om ersättning för ankomstboende för asylsökande ensamkommande barn
 • Blankett 4511PDF
 • Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader – Anvisade asylsökande ensamkommande barn
 • Blankett 4515PDF

Utbildningskostnader för asylsökande barn och elever

 • Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever
  Blankett 4518PDF
 • Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn och elever
  Blankett 4519PDF
  Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder
  Blankett 4520PDF

Stöd och service samt hälsa- och sjukvård

 • Ansökan om ersättning för kostnader för vård av barn i ett annat hem än barnets eget
  Blankett 4473PDF

Blanketter för tillståndssökande, bevispersoner med flera

 • Ansökan om ersättning för tillståndssökande skolelev
 • Blankett 4471PDF
 • Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för barn som är, eller är anhörig till, en bevisperson
 • Blankett 4521PDF
 • Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd enligt LMA
  Blankett 4485PDF

Blanketter för personer med uppehållstillstånd

Ensamkommande barn och unga

 • Ansökan om ersättning för LVU eller SoL för kommunmottagna ensamkommande barn
 • Blankett 4509PDF
 • Ansökan om ersättning för LVU eller SoL för kommunmottagna ensamkommande unga
 • Blankett 4513PDF
 • Ansökan om ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare för kommunmottagna ensamkommande barn
 • Blankett 4510PDF

Ekonomiska bistånd, stöd och service samt hälsa- och sjukvård

 • Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade
  (gäller för personer mottagna i kommunen från den 1 december 2010)
  Blankett 4488aPDF
 • Ansökan om ersättning för hemtjänst för nyanlända
  (gäller för personer mottagna i kommunen från den 1 december 2010)
  Blankett 4488bPDF
 • Ansökan om ersättning för äldre, sjuka och funktionshindrade
  (gäller för personer som är mottagna i kommunen före den 1 december 2010)
  Blankett 4476PDF
 • Ansökan om ersättning för försörjningsstöd för kommunmottagna gymnasiestuderande unga
 • Blankett 4517PDF
 • Ansökan om ersättning för försörjningsstöd för kommunmottagna ensamkommande unga 
  Blankett 4514PDF
 • Ansökan om ersättning för stödinsatser samt hälso-och sjukvård för nyanlända
 • Blankett 4477PDF 

Kommunmottagande och vissa särskilda kostnader

 • Ansökan om ersättning för tomhyror
  Blankett 4493PDF
 • Ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar
  Blankett 4497PDF
 • Ansökan om ersättning för insatser för individ och familj (vissa särskilda kostnader)
 • Blankett 4505PDF

Fristad åt konstnärer

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.