Blanketter för kommuner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till kommuner.

Öppna blanketten i en pdf-läsare

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Du kan läsa mer om ersättningsformerna för asylsökande, personer med tillstånd och personer utan tillstånd under Statlig ersättning.

Andra blan­ketter

Blanketter som riktar sig till gode män och handlar om ensamkommande barns dagersättning, särskilda bidrag eller optikerutlåtande

Gene­rella blan­ketter statlig ersätt­ning

Blan­ketter statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande

Ensam­kom­mande barn och unga

Utbild­nings­kost­nader för asyl­sö­kande barn och elever

Vård och boende för barn med vård­nads­ha­vare i Sverige

Blan­ketter statlig ersätt­ning för till­stånds­sö­kande, bevis­per­soner med flera

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd

Ensam­kom­mande barn och unga

Ekono­miska bistånd, stöd och service samt hälso- och sjuk­vård

Kommun­mot­ta­gande och vissa särskilda kost­nader

Sidan senast uppdaterad: