Blanketter för kommuner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till kommuner.

Obser­vera!

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

De blanketter som är pdf-filer öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i dem i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift. I vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

Du kan läsa mer om ersättningsformerna för asylsökande, personer med tillstånd och personer utan tillstånd under Statlig ersättning.

Andra blan­ketter

Blanketter som riktar sig till gode män och handlar om ensamkommande barns dagersättning, särskilda bidrag eller optikerutlåtande

Gene­rella blan­ketter statlig ersätt­ning

Blan­ketter statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande

Ensam­kom­mande barn och unga

Utbild­nings­kost­nader för asyl­sö­kande barn och elever

Vård och boende för barn med vård­nads­ha­vare i Sverige

Blan­ketter statlig ersätt­ning för till­stånds­sö­kande, bevis­per­soner med flera

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd

Ensam­kom­mande barn och unga

Ekono­miska bistånd, stöd och service samt hälso- och sjuk­vård

Kommun­mot­ta­gande och vissa särskilda kost­nader

Sidan senast uppdaterad: