Blanketter för kommuner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till kommuner.

Vissa av blanketterna nedan är utformade så att de summerar beloppen automatiskt. I de blanketterna finns en nolla i fältet för summering. De blanketter som är pdf-filer öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i dem i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift.

Observera att i vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med ett pdf-program, till exempel Acrobat Reader. Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare.

Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

Du kan läsa mer om ersättningsformerna för asylsökande, personer med tillstånd och personer utan tillstånd under Statlig ersättning.

Andra blan­ketter

Blanketter som riktar sig till gode män och handlar om ensamkommande barns dagbidrag, särskilda bidrag eller optikerutlåtande

Gene­rella blan­ketter statlig ersätt­ning

Blan­ketter statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande

Ensam­kom­mande barn och unga

Utbild­nings­kost­nader för asyl­sö­kande barn och elever

Vård och boende för barn med vård­nads­ha­vare i Sverige

Blan­ketter statlig ersätt­ning för till­stånds­sö­kande, bevis­per­soner med flera

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd

Ensam­kom­mande barn och unga

Ekono­miska bistånd, stöd och service samt hälso- och sjuk­vård

Kommun­mot­ta­gande och vissa särskilda kost­nader

Sidan senast uppdaterad: