Frivillig åter­vand­ring

Precis som man har rätt att söka skydd i Sverige om man drabbas av krig eller något annat som påverkar en svårt, har man också rätt att flytta tillbaka till sitt hemland när man vill.

Här kan du läsa mer om det ekonomiska bidraget som Migrationsverket kan ge till personer som ska återvandra.

Det finns ett åter­vand­rings­bi­drag

När man har bestämt sig för att flytta till sitt hemland kan man ansöka om att få pengar från Migrationsverket för sig och sin familj. Personer som vill återvandra kan också ansöka om att få bidraget om de vill flytta till ett annat land än sitt hemland.

Vem kan få bidraget?

Man kan ansöka om återvandringsbidrag om man har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige som

 • flykting
 • kvotflykting
 • alternativt skyddsbehövande
 • eller har tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Om famil­je­med­lemmar

När man ansöker om bidrag till sig själv kan man samtidigt ansöka om bidrag för sin familj (make/maka och barn under 18 år). Den som söker bidraget kan också ansöka om bidrag för andra personer som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till sig själv. Det kan till exempel vara ett barn som idag är vuxet men som bor med familjen. Man kan bara ansöka om återvandringsbidrag för sin sambo om det finns särskilda skäl.

Vem kan inte få bidraget?

Man kan inte få bidrag om man

 • är svensk medborgare
 • har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
 • har tillräckligt med egna pengar som gör att man kan betala resan själv
 • har skulder i Sverige.

Hur stort är bidraget?

Som mest kan den som ansöker – och familjen – få 40 000 kronor i återvandringsbidrag. De kan få högst 10 000 kronor för varje vuxen person och högst 5 000 kronor för varje barn som är under 18 år.

Man kan dessutom få resebidrag för resor med flyg, tåg, buss eller egen bil men man kan inte få bidrag för att besöka hemlandet eller för transport av möbler.

Vad behöver man tänka på när man ansöker?

 • Personer som ansöker om återvandringsbidrag måste ha ett giltigt hemlandspass. Det går inte att resa med resedokument eller främlingspass som är utfärdade av en svensk myndighet.
 • Om de vill flytta till ett annat land än hemlandet måste de ha ett tillstånd att bo i det landet.
 • De ska ha visum till de länder som de passerar på hemresan om det behövs.
 • När de har flyttat från Sverige återkallar Migrationsverket det permanenta uppehållstillståndet och skyddsstatusförklaringen om de har en sådan.

På sidan om frivillig återvandring länkar vi till relevanta lagar och förordningar, hänvisar till andra myndigheter samt besvarar vanliga frågor om frivillig återvandring.

Frivillig återvandring

När man har bestämt sig för att lämna Sverige finns det information om vad man behöver tänka på för att kunna ta ett välgrundat beslut inför en kommande flytt.

Att tänka på innan du flyttar

Sidan senast uppdaterad: