Migrationsverket logotyp

Om ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Kommu­nerna tar emot ensam­kom­mande barn

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

De kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

Läs mer om kommunernas mottagande av ensamkommande barn

Läs mer om statlig ersättning

Statistik över aktuellt mottagande och måluppfyllelse per kommun

Asyl­pro­cessen för ensam­kom­mande barn

Alla asylsökande ensamkommande barn har rätt till en god man. På våra sidor för gode män kan du läsa mer om hur asylprocessen ser ut för ensamkommande barn och om vad som händer om barnet får uppehållstillstånd.

Läs mer på sidorna för gode män

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?