Om ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige, så kallade ensamkommande barn.

Kommu­nerna tar emot ensam­kom­mande barn

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd i Sverige.

Kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel vård och boende.

Läs mer om kommunernas mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Läs mer om kommunernas mottagande av vidarebosatta ensamkommande barn

Läs mer om statlig ersättning

Statistik över aktuellt mottagande och måluppfyllelse per kommun

Sidan senast uppdaterad: