Motta­gande av asylsökande ensam­kom­mande barn

Kommunerna ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många anvisningar en kommun får, beror bland annat på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande. Det gäller även för ensamkommande barn som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ankomst- och anvis­nings­kommun

När ett asylsökande ensamkommande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret.

Läs mer om ankomstkommun

Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet.

Läs mer om anvisningskommun

Läs mer om anvisning av ensamkommande barn med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, som har medsökande anhöriga

Både ankomst- och anvisningskommuner har rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för mottagandet och de insatser som ensamkommande barn behöver.

Läs mer om statlig ersättning

Asyl­pro­cessen för ensam­kom­mande barn

Alla asylsökande ensamkommande barn har rätt till en god man. På våra sidor för gode män kan du läsa mer om hur asylprocessen ser ut för ensamkommande barn och om vad som händer om barnet får uppehållstillstånd.

Läs mer på sidorna för gode män

Sidan senast uppdaterad: