Ankomstkommun

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun.

En ankomstkommun ansvarar bland annat för att ordna ett boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret. Migrationsverket har kontor i ett antal kommuner där ett ensamkommande barn kan lämna in en ansökan om asyl. Det medför att de flesta av de asylsökande barnen tar kontakt med en myndighet i någon av dessa kommuner som då blir ankomstkommun.

Kommunen väljer typ av boende

Kommunerna väljer själva hur vård och boende åt ensamkommande barnen ska ordnas. När det är lämpligt och möjligt kan familjehem vara en bra lösning. I andra fall bygger kommunen upp olika typer av gruppboenden eller upphandlar boenden av privata företag.

Sidan senast uppdaterad: