Migrationsverket logotyp

Anmälan av förändringar om vilka barn eller unga som kommunen ansvarar för

För att få rätt statlig ersättning för ensamkommande barn och unga behöver kommuner anmäla till Migrationsverket när det sker förändringar i vilka barn och unga kommunen har ansvar för.

Anmälningar ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska komma in löpande till Migrationsverket. Anmälan ska dock komma in senast den sjunde i månaden efter den månad ändringen skett för asylsökande, eller senast den sjunde i månaden efter det kvartal ändringen skett för nyanlända med uppehållstillstånd.

Kommunens skyldighet att anmäla ändring inom viss tid framgår av Migrationsverkets föreskrifter. Görs inte anmälan i tid, kan kommuner bli utan ersättning eller få fel ersättning utbetald, och behöva lägga onödig administrativ tid på att rätta till uppgifter.

Anmälan av förändringar ska göras när

  • ansvaret har flyttas över till en annan kommun enligt socialtjänstlagen
  • ansvaret avslutats på grund av avvikelse, utresa, återförening med föräldrar eller för att barnet (asylsökande) har blivit 18 år
  • ansvaret avslutas för person med uppehållstillstånd som fyllt 18 år men inte 21 år och som vistas i en annan kommun
  • barnet med uppehållstillstånd fått en särskild förordnad vårdnadshavare där hen tidigare varit familjehemsplacerad eller flyttat till denne, eller
  • när barnet med uppehållstillstånd först efter ankomst till kommunen visat sig vara ett ensamkommande barn.

Att anmälan av förändringar ska göras löpande framgår av Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning MIGRFS 2017:7, 2017:8 och 2017:9.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?