Anmälan av förändringar om vilka barn eller unga som kommunen ansvarar för

För att få rätt statlig ersättning för ensamkommande barn och unga behöver kommuner anmäla till Migrationsverket när det sker förändringar i vilka barn och unga kommunen har ansvar för.

Anmälningarna ska göras via e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande som du hittar på sidan E-tjänster för kommuner.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Kommunens skyldighet att anmäla ändring inom viss tid framgår av Migrationsverkets föreskrifter. Görs inte anmälan i tid, kan kommuner få fel ersättning utbetald, och behöva lägga onödig administrativ tid på att rätta till uppgifter.

Anmälan av förändringar ska göras när

  • ansvaret har flyttas över till en annan kommun enligt socialtjänstlagen
  • ansvaret avslutats på grund av avvikelse, utresa, återförening med föräldrar eller för att barnet (asylsökande) har blivit 18 år
  • ansvaret avslutas för person med uppehållstillstånd som fyllt 18 år men inte 21 år och som vistas i en annan kommun
  • barnet med uppehållstillstånd fått en särskild förordnad vårdnadshavare där hen tidigare varit familjehemsplacerad eller flyttat till denne
  • eller när barnet med uppehållstillstånd först efter ankomst till kommunen visat sig vara ett ensamkommande barn.

Har din kommun inte tillgång till e-tjänsten kan ni använda blanketten nedan.

Anmälan om ändrade uppgifter om ensamkommande barn och ensamkommande unga, för rätt till statlig ersättning, nummer 4508PDF

Skicka din anmälan till

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande
Schablonersättningsteamet
601 70 Norrköping

Kontakta oss

Har du frågor om anmälan om förändringar kan du mejla eller ringa Migrationsverket.

Ring till oss

Frågor som rör asylsökande med flera:

010-203 73 32
Måndag–fredag 09.00–12.00

Frågor som rör nyanlända:

010-485 5584
Måndag–fredag 09.00–12.00

E-posta oss

Frågor som rör asylsökande med flera:

nytt-ersattningssystem@migrationsverket.se

Frågor som rör nyanlända:

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

Läs mer

Att anmälan av förändringar ska göras löpande framgår av Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning MIGRFS 7/2017, 8/2017 och 9/2017.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.