Anmälan av förändringar om vilka barn eller unga som kommunen ansvarar för

För att få rätt statlig ersättning för ensamkommande barn och unga behöver kommuner anmäla till Migrationsverket när det sker förändringar i vilka barn och unga kommunen har ansvar för.

Anmälningar görs via Migrationsverkets e-tjänst.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska komma in löpande till Migrationsverket. Anmälan ska dock komma in senast

  • den sjunde i månaden efter den månad ändringen skett för asylsökande, eller senast
  • den sjunde i månaden efter det kvartal ändringen skett för nyanlända med uppehållstillstånd, eller senast
  • tre veckor innan ett barn blir 18 år om anmälan avser att kommunens ansvar fortsätter efter 18-årsdagen.

Kommunens skyldighet att anmäla ändring inom viss tid framgår av Migrationsverkets föreskrifter. Görs inte anmälan i tid, kan kommuner bli utan ersättning eller få fel ersättning utbetald, och behöva lägga onödig administrativ tid på att rätta till uppgifter.

Anmälan av förändringar ska göras när

  • ansvaret har flyttats över till en annan kommun enligt socialtjänstlagen. (Bifoga dokument som styrker att överflyttning av ansvaret har skett, det vill säga både kommunens begäran och den andra kommunens beslut att ta över ansvaret)
  • ansvaret fortsätter efter att barnet har blivit 18 år
  • ansvaret har avslutats, exempelvis på grund av avvikelse, utresa eller återförening med föräldrar
  • barnet med uppehållstillstånd har fått en särskild förordnad vårdnadshavare där hen tidigare varit familjehemsplacerad eller flyttat till denne, eller när
  • barnet med uppehållstillstånd först efter ankomst till kommunen har visat sig vara ett ensamkommande barn.

Sidan senast uppdaterad: