Kontakt­upp­gifter för kommuner – ansökan om statlig ersätt­ning

Här hittar du kontaktuppgifter och adresser för redovisning av uppgifter och ansökan om statlig ersättning. Vem du ska kontakta eller vart du ska skicka in din ansökan beror på om du använder e-tjänsten eller inte, och om personen du ansöker om ersättning för är asylsökande, har uppehållstillstånd eller är tillståndssökande.

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter och adresser för ansökan om statlig ersätt­ning för ...

  • asylsökande, inklusive asylsökande som fått uppehållstillstånd och som bor i tillfälliga bostäder/eget boende
  • tillståndssökande personer
  • bevispersoner
  • skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar), förutom för initiala boenden.

Kontakt­upp­gifter för frågor om uppgifter i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensam­kom­mande samt frågor om scha­blo­ner­sätt­ning för ensam­kom­mande

Sidan senast uppdaterad: