Kontakt­upp­gifter för kommuner – ansökan om statlig ersätt­ning

Här hittar du kontaktuppgifter och adresser för redovisning av uppgifter och ansökan om statlig ersättning. Vem du ska kontakta eller vart du ska skicka in din ansökan beror på om du använder e-tjänsten eller inte, och om personen du ansöker om ersättning för är asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, bevisperson eller nyanländ.

Kontakt­upp­gifter för teknisk support eller frågor om e-tjänsterna

Kontakt­upp­gifter för ansökan om statlig ersätt­ning eller frågor om uppgifter i e-tjänsterna för ...

  • asylsökande, inklusive asylsökande som fått uppehållstillstånd och som bor i tillfälliga bostäder/eget boende
  • bevispersoner
  • skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar).

Sidan senast uppdaterad: