Ändra konto för utbe­tal­ning – kommuner

En kommun kan ändra till vilket konto de vill ha sina utbetalningar. Beroende på vad du vill ändra kan du göra det via Migrationsverkets e-tjänst Ansök om statlig ersättning eller via en blankett.

Ändra utbe­tal­nings­konto via e-tjänst

I Migrationsverkets e-tjänst Ansök om statlig ersättning kan du ändra

  • standardkonto för alla utbetalningar som sker via e-tjänsten till en kommun
  • välja att koppla specifika ersättningsutbetalningar som sker via e-tjänsten till specifika konton.

Ändra utbetalningskonto via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

I manualen för användare kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ändra konto. Det är personer med administratörsrättigheter i e-tjänsten som ger användare behörighet att ändra konto.

Ändra utbe­tal­nings­konto och refe­renstexter via blan­kett

Via blanketten kan du ändra

  • konton och referenstexter för ersättningar som ännu inte hanteras i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Om en kommun ännu inte är ansluten till e-tjänsten kan de också ändra utbetalningskonto för årliga ersättningar via blanketten.

Begäran om att ändra utbetalningskonto, blankett 4506 Pdf, 701.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Lämna in ändringen innan den tionde i månaden om du vill vara säker på att ert konto ska uppdateras till nästa utbetalning. Det gäller både e-tjänst och blankett.

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning (eller e-tjänst) finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättning Pdf, 482.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: