Ändra konto för utbe­tal­ning – kommuner

En kommun kan ändra till vilket konto de vill ha sina utbetalningar. Beroende på vad du vill ändra kan du göra det via Migrationsverkets e‑tjänst Ansök om statlig ersättning eller via en blankett.

Ändra utbe­tal­nings­konto via e-tjänst

I Migrationsverkets e-tjänst Ansök om statlig ersättning kan du ändra

  • standardkonto för alla utbetalningar som sker via e-tjänsten till en kommun
  • välja att koppla specifika ersättningsutbetalningar som sker via e-tjänsten till specifika konton.

Ändra utbetalningskonto via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

I manualen för användare kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ändra konto. Det är personer med administratörsrättigheter i e-tjänsten som ger användare behörighet att ändra konto.

Ändra utbe­tal­nings­konto och refe­renstexter via blan­kett

Via blanketten kan du ändra

  • konton och referenstexter för ersättningar som ännu inte hanterats i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Om en kommun ännu inte är ansluten till e-tjänsten kan de också ändra utbetalningskonto för årliga ersättningar via blanketten.

Begäran om att ändra utbetalningskonto, blankett 4506 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Lämna in ändringen före den tionde i månaden om du vill vara säker på att ert konto ska uppdateras till nästa utbetalning. Det gäller både e-tjänst och blankett.

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning (som inte hanteras i kommunernas e-tjänst) finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättning Pdf, 459.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: