Ersätt­ning för mass­flyk­tingar som betalas ut utan ansökan – kommuner

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om, som avser personer som har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar).

Sidor om massflyktingar från Ukraina, inklusive dessa sidor om statlig ersättning, uppdateras löpande.

För mer information om vem som är massflykting, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Sidan senast uppdaterad: