Ansök om ersätt­ning för bevis­per­soner – kommuner

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål (bevisperson). Det gäller för personer som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För mer information om vem som är bevisperson se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Ersätt­ning för personer som har en pågående ansökan eller fått ett beslut om uppe­hålls­till­stånd som bevis­person

Sidan senast uppdaterad: