Ersättning i form av tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. som betalas ut utan ansökan

Regeringen har beslutat att ge ett tillfälligt kommunstöd till kommunerna för ensamkommande unga asylsökande med flera. Det är regeringen som beslutar och fördelar stödet och Migrationsverket har fått i uppdrag att betala ut ersättningen.

Ytterligare 195 miljoner kronor betalas ut i månadsskiftet maj/juni 2019 så att kommunerna kan låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Tidigare har kommunstöd på 785 miljoner betalats ut till kommunerna under 2017 och 2018 . På regeringens webbplats finns tabeller över hur mycket varje kommun har fått. Migrationsverket har sammanställt regeringens uppgifter i ett dokument.

Sammanställning över utbetalat kommunstödPDF

Kriterier vid fördelning av medel

De medel som betalades ut i december 2017 och i februari 2018 fördelades proportionellt till kommunerna utifrån antalet inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga i respektive kommun per den 30 juni 2017. Dessa ensamkommande barn och unga skulle antingen fylla 18 år mellan den 1 juli 2017 och den 30 juni 2018, eller vara mellan 18 och 20 år och ha ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen.

De medel som betalades ut i augusti 2018 baserades istället på det antal ensamkommande unga, 18 år eller äldre, i respektive kommun som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018.

De medel som betalas ut i maj/juni 2019 har fördelats proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019.

Tillfälliga stödet omfattar gymnasiestuderande enligt nya gymnasielagen

Antalet ensamkommande unga, 18 år eller äldre som fördelningen av medel har baserats på, överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det vill säga även de ungdomar som efter den 1 juli 2018 sökt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen. Det innebär att kommunen får det tillfälliga stödet för sådana insatser och kostnader som kommunen inom ramen för kommunallagen och socialtjänstlagen, väljer att göra för att asylsökande ska kunna vara kvar i kommunen eller för att tillståndssökande ska kunna få ett ordnat boende i kommunen. Stödet bör i första hand kunna användas för att täcka sådana kostnader som kommunen samtidigt inte kan få ersättning för från Migrationsverket. 

För mer information om nya gymnasielagen och vem kommunen kan få ersättning för, se:

Personer kommuner och regioner kan få ersättning för – här finns närmare definition av exempelvis tillståndssökande.
Om nya gymnasielagen
Frågor och svar om statlig ersättning
Se även SKR:s webbnyhet angående förutsättningar för ensamkommande över 18 år att bo kvar i kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

På regeringens webbplats framgår att regeringens beslut om tillfälligt kommunstöd grundar sig på att många ensamkommande barn som kommit till Sverige de senaste åren har fått vänta länge på att få ett beslut gällande sin ansökan om asyl. Många av barnen har under väntetiden hunnit fylla 18 år och kommunen har då inte längre rätt till ersättning för deras boende. Detta har lett till att många har fått flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort. Det tillfälliga stödet ska stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar.

Läs mer om det tillfälliga kommunstödet på regeringens webbplats:

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – publicerad 30 juni 2017, uppdaterad 21 september 2017
Frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – uppdaterad 21 september 2017
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – publicerad 24 maj 2018 Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – publicerad 17 maj 2019

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.