Till­fäl­ligt kommun­stöd som betalas ut utan ansökan

Regeringen kan besluta om att ge tillfälligt kommunstöd till kommunerna. Det är regeringen som beslutar och fördelar stödet och Migrationsverket får i uppdrag att betala ut ersättningen utan ansökan.

Bidrag till kommuner med högt flyk­ting­mot­ta­gande

I februari 2022 betalas sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna befolkningen.

I februari 2021 betalas sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna befolkningen.

I februari 2020 betalades sammanlagt 80 miljoner kronor ut till 44 kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna befolkningen.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – se bilaga till regleringsbrev.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – se bilaga till regleringsbrev.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – se bilaga till regleringsbrev.

Till­fäl­ligt kommun­stöd för ensam­kom­mande unga asyl­sö­kande med flera

Under åren 2017–2019 betalades sammanlagt 980 miljoner kronor ut så att kommunerna kan låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. På regeringens webbplats finns tabeller över hur mycket varje kommun har fått. Migrationsverket har sammanställt regeringens uppgifter i ett dokument.

Sammanställning över utbetalat kommunstöd Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Krite­rier vid fördel­ning av medel

De medel som betalades ut fördelades proportionellt till kommunerna utifrån antalet inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga i respektive kommun vid givna datum.

Till­fäl­liga stödet omfattar gymna­si­estu­de­rande enligt nya gymna­si­e­lagen

Antalet ensamkommande unga, 18 år eller äldre som fördelningen av medel har baserats på, överensstämmer delvis med den grupp som omfattades av möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Sidan senast uppdaterad: