Till­fäl­ligt kommun­stöd som betalas ut utan ansökan

Regeringen kan besluta om att ge tillfälligt kommunstöd till kommunerna. Det är regeringen som beslutar och fördelar stödet och kan svara på eventuella frågor. Migrationsverket får i uppdrag att betala ut ersättningen utan ansökan.

Kommunerna får inga beslut från Migrationsverket om de olika tillfälliga kommunstöden, eftersom det är regeringen som beslutat om fördelningen av ersättningen och Migrationsverket endast administrerar utbetalningen. Eftersom det handlar om tillfälliga ersättningar finns de inte heller i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Till­fäl­ligt stöd till kommuner med anled­ning av kriget i Ukraina

I augusti 2022 betalades sammanlagt 500 miljoner kronor ut till Sveriges kommuner, för kostnader under 2022 och 2023 som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. Utbetalningen blir utan avrundning till jämna tusental och skiljer sig därför något mot denna sammanställning.

Sammanställning över fördelningen av tillfälligt stöd – se bilaga 5 till regleringsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till kommuner med högt flyk­ting­mot­ta­gande

Sedan 2020 har bidrag betalats ut i februari varje år till ett antal kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna befolkningen.

I februari 2023 betalades sammanlagt 100 miljoner kronor ut till 41 kommuner. Enligt Migrationsverkets regleringsbrev ska 100 miljoner kronor betalas ut senast den 1 mars 2023, medan övriga medel får användas efter beslut från regeringen.

2022 respektive 2021 betalades sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 kommuner. 2020 betalades sammanlagt 80 miljoner kronor ut till 44 kommuner.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2023 – se bilaga till regleringsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2022 – se bilaga till regleringsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2021 – se bilaga till regleringsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning över utbetalat bidrag 2020 – se bilaga till regleringsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till­fäl­ligt kommun­stöd för ensam­kom­mande unga asyl­sö­kande med flera

Under åren 2017–2019 betalades sammanlagt 980 miljoner kronor ut så att kommunerna kunde låta ensamkommande unga som hann fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. På regeringens webbplats finns tabeller över hur mycket varje kommun har fått. Migrationsverket har sammanställt regeringens uppgifter i ett dokument.

Sammanställning över utbetalat kommunstöd Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: