Migrationsverket logotyp

Fristad åt förföljda konstnärer

Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna om yttrandefriheten, kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer, en fristad under två år.

En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att stå för försörjningen under de två åren.

Till gruppen konstnärer räknas journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter och konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad.

Uppe­hålls­till­stånd som fristads­konstnär

För att kunna resa in och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om uppehållstillstånd. Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Tillståndet ger konstnären rätt att arbeta med sitt yrke och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Vill fristadskonstnären vid sidan av yrket skaffa sig en anställning finns det möjlighet för honom eller henne att ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler.

Läs mer om arbetstillstånd

Ansökan

För att konstnären ska kunna ansöka om ett uppehållstillstånd ska blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" fyllas i av konstnären och lämnas in på en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands. Sedan kommer Migrationsverket att handlägga ansökan. 

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

  • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än konstnärens hemland
  • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
  • inbjudan från kommunen eller regionen
  • handlingar som visar att kommunen eller regionen står för försörjningen av fristadskonstnären och dennes uppehälle.

Avgift

​Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer.

Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd efter två år

Efter de två fristadsåren ska konstnären ansöka om förlängt uppehållstillstånd om han eller hon vill stanna i Sverige. En konstnär som kan leva på sitt yrke ansöker då om permanent uppehållstillstånd. Om konstnären inte kan leva på sitt yrke kan ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd på grund av anknytning bli aktuellt.

Om konstnären fruktar förföljelse i hemlandet och ansöker om asyl prövas den på samma sätt som andra asylansökningar. Det finns ingen särskild lagstiftning för fristadskonstnärer.

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd för fristads­konst­närer

För att konstnären ska kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd grundat på sin konstnärliga verksamhet ska blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" skickas till

Migrationsverket
Arbetstillståndsenheten
601 70 Norrköping

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

  • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än konstnärens hemland
  • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
  • Intyg om eventuella banktillgodohavanden
  • Intyg och handlingar som visar de inkomster konstnären haft under tiden i Sverige.

Avgift

Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer.

Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer:

Vuxen 1 500 kronor

Barn under 18 år 750 kronor.

Blan­ketter

​Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, blankett nummer 172011PDF

Application for a Swedish residence permit for guest artists, form number 173011PDF

Fakta

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?