Socialnämnden

En person som kan antas vara utsatt för människohandel eller människoexploatering har möjlighet att beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid. Det är socialnämnden som lämnar in ansökan om uppehållstillstånd. Förundersökning behöver inte ha påbörjats. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker.

En utländsk medborgare som kan antas vara utsatt för människohandel eller människoexploatering enligt 4 kap. 1§ a-b, och som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 30 dagar. Detta med stöd av 5 kap. 15 § 2 st utlänningslagen.

Det tidsbegränsade uppehållstillståndet ska ge personen möjlighet att återhämta sig från det brott som hen kan antas ha drabbats av och betänketid för att ta ställning till om hen vill medverka i en brottsutredning. Det är Migrationsverket som fattar beslut i ärenden som rör betänketid.

Skicka in en ansökan

Det är socialnämnden i den aktuella kommunen som lämnar in ansökan till Migrationsverket. Förundersökning behöver inte ha påbörjats. Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan om betänketid, blankett 195011 Pdf, 650.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Blanketten skickas sedan via mejl till visa.app@migrationsverket.se