Kommuner

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar i en kommun. Här kan du bland annat läsa  om statlig ersättning, bosättning och mottagande av personer som kommer som nya till Sverige.

Nyheter

 • Migra­tions­verket förbe­reder för att anvisa personer med tillfälligt skydd

  När personer med tillfälligt skydd blivit folkbokförda omfattas de inte längre av LMA och skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Det innebär att de som bor i ordnade boenden kommer anvisas till kommun som nyanlända. Även läns- och kommuntal för 2024 kommer att justeras.
 • Webbinarium om nyheter inom kvot och vidarebosättning

  Projekt K.V.O.T arrangerade den 15 maj ett webbinarium om vidarebosättningsprogrammet för 2024, projektet K.V.O.T och den nya schablonersättningen för nyanlända som träder i kraft i juli.
 • Högsta förvalt­nings­dom­stolen ger kommuner och kommunal­för­bund rätt att söka ersättning för barns och elevers utbild­ning

  Under 2023 utfärdade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) två viktiga domar om ersättning för skolgången hos asylsökande barn och elever. Den ena handlade om rätten till ersättning för lokalkostnader som anses vara extraordinära utbildningskostnader. Den andra domen fastställde att kommunalförbund har rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader när kommunen överlåtit utbildningsansvaret till dem.
 • Ny schablonersättning för initiala kostnader

  Regeringen har beslutat om ny schablonersättning från 1 juli 2024. Ersättningen lämnas för utlänningar som kommunen tar emot efter anvisning och omfattar initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, hyreskostnader samt vissa initiala kostnader för mottagandet av kvotflyktingar. För utlänningar som ordnat boende på egen hand omfattar ersättningen initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. Ersättningen indexeras utifrån prisbasbeloppet.