Aktuellt

 • 2017-02-27

  Asylsökandes rätt att fortsätta introduktionsprogram på gymnasiet i annan kommun

  Skolverket bedömer att asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun.
 • 2017-02-23

  Gd: Viktigt att etableringen av nyanlända inte försenas

  Många av dem som sökte asyl 2015 ska i år bosätta sig i Sveriges kommuner och det är viktigt att etableringen inte försenas. Det skriver vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett brev till landets alla kommuner. Enligt nya länstal ska kommunerna i år ta emot upp till 23 600 personer efter anvisning.
 • 2017-02-22

  Inga fler avrop i ramavtal enligt prognos

  Behovet av antalet tillfälliga boendeplatser minskar successivt och bedöms upphöra helt i slutet av året. Samtidigt går många avtal ut i närtid. Migrationsverket har därför avropat cirka 5000 boendeplatser ur nyligen tecknade ramavtal för att säkerställa att alla som behöver ett boende får ett. Istället fortsätter arbetet att säkerställa en god beredskap om prognosen skulle förändras.
 • 2017-02-22

  Ramavtalsupphandling avbryts i flera län

  Kammarätten i Jönköping har i ett antal mål beslutat att Migrationsverket inte får teckna hela eller delar av ramavtalen i vissa län utan att upphandlingarna först görs om. Eftersom behovet av tillfälliga asylboenden har minskat kraftigt har Migrationsverket dock beslutat att inte göra om dessa delupphandlingar.
 • 2017-02-20

  Migrationsverket avvaktar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

  Migrationsverket väntar med att fatta beslut i ärenden som gäller ensamkommande barn där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.