Aktuellt

 • 2017-09-08

  Om det nya ersättningsystemet för ensamkommande barn

  Den 1 juli trädde ett nytt ersättningsystem för ensamkommande barn och unga i kraft. De första ersättningarna betalades i augusti, och därefter kommer resterande av de nya och förändrade ersättningarna att löpande ansökas och betalas ut under året. Eftersom mycket av ersättningarna bygger på automatiserade schablonutbetalningar är det viktigt att kommunerna fortsätter att meddela Migrationsverket när det sker förändringar i vilka barn de ansvarar för.
 • 2017-09-08

  Intresseanmälan till deltagande kommuner för projektet Barnets bästa vid återvändande

  Asylprocessen för barn utan vårdnadshavare är ett gemensamt ansvar som delas mellan olika aktörer, främst Migrationsverket och kommuner. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för ett ordnat mottagande och att verkställa beslut om av- eller utvisning. Trots det träffar man i praktiken barnen i väldigt liten utsträckning jämfört med aktörer inom kommunal verksamhet, såsom lärare, boendepersonal och gode män. Nu söker vi kommuner som vill vara med i ett projekt som genom samverkan ska kunna förbättra återvändandeprocessen för både individer och samhällsaktörer.
 • 2017-09-01

  Hög tid för att söka ersättning för vissa särskilda eller extraordinära insatser för individ och familj

  Sista ansökningsdatum för att söka ersättning för vissa särskilda eller extraordinära insatser för individ och familj med uppehållstillstånd är 30 september. Migrationsverket har i år fått extra medel och totalt kommer 140 miljoner kronor att kunna fördelas enligt en fastställd prioriteringsordning.
 • 2017-08-31

  Tidsbegränsade uppehållstillstånd börjar löpa ut i augusti

  I slutet av augusti löpte de första tidsbegränsade tillstånden som beviljats på grund av skydd ut. Personer som vill bo kvar i Sverige behöver därför ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Migrationsverket har tagit kontakt med de personer som har ett tillstånd som löper ut, men vi ser gärna att andra aktörer som kommer i kontakt med dessa personer hjälper till att påminna om vikten av att förlänga tillstånden.
 • 2017-08-18

  Påminnelse: Sista ansökningsdag för att söka ersättning för extraordinära omställningskostnader är sista augusti

  Det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn, som trädde i kraft den 1 juli 2017, baseras inte på överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna. Ansökan om ersättning för kostnader som beräknas uppstå eller har uppstått under 2017 på grund av detta ska lämnas in till Migrationsverket senast den 31 augusti 2017.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.