Reviderade läns- och kommuntal för anvisning av nyanlända

De reviderade läns- och kommuntalen för anvisning av nyanlända 2024 är nu beslutade. Talen har justerats till följd av EU:s förlängning av massflyktsdirektivet, som innebär att det blir möjligt för en del personer med tillfälligt skydd att folkbokföra sig.

Den 14 juni kom EU överens om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Beskedet innebär att personer som har haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i två år ska folkbokföra sig. Som folkbokförd omfattas man inte längre av LMA och skrivs ut ur mottagningssystemet.

De som folkbokförs och bor på Migrationsverkets eller kommunernas boenden kommer att anvisas enligt regelverket för anvisning av nyanlända. Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner för bosättning i år behöver därför höjas. Regeringen har nu beslutat om reviderade länstal för 2024, som innebär att antalet nyanlända som ska anvisas höjts från 2 800 till 18 800 personer.

Kommuntalen, som anger hur många nyanlända respektive kommun ska ta emot, fastställs av länsstyrelserna. Även de justerade kommuntalen är nu beslutade.

Från och med 1 juli 2024 kan Migrationsverket kan börja anvisa personer enligt de reviderade läns- och kommuntalen.

Läs mer

Förteckning över reviderade länstal för 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om länstal för 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket förbereder för att anvisa personer med tillfälligt skydd

Bosättning i en kommun för personer med tillfälligt skydd