Migra­tions­verket förbe­reder för att anvisa personer med tillfälligt skydd

När personer med tillfälligt skydd blivit folkbokförda omfattas de inte längre av LMA och skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Det innebär att de som bor i ordnade boenden kommer anvisas till kommun som nyanlända. Även läns- och kommuntal för 2024 kommer att justeras.

Den 14 juni fattade EU beslut om att förlänga massflyktsdirektivet. Förlängningen innebär att de personer som har haft uppehållstillstånd i två år får möjlighet att bli folkbokförda vilket betyder att de inte längre omfattas av LMA och skrivs ut ur mottagningssystemet.

För kommunerna innebär det att de övertar ansvaret och med det får statlig ersättning för mottagandet av nyanlända.

Det rör sig initialt om cirka 20 000 personer som haft uppehållstillstånd i minst två år och med det får möjlighet att folkbokföra sig. Av dessa är det drygt 10 000 personer som kan anvisas från kommunernas ordnade boenden.

Även personer i eget boende och ensamkommande barn skrivs ut ur LMA till kommunen i samband med folkbokföring, men utan att anvisas.

Läns- och kommuntal för 2024 justeras

Förändringen innebär justerade länstal för 2024 från och med 1 juli 2024.

Migrationsverket redovisade de nya länstalen för regeringskansliet den 11 juni. Efter regeringen fattat beslut om dessa ska länsstyrelserna i sin tur besluta om kommuntalen, vilket förväntas vara klart den 28 juni.

Under förutsättning att regeringen och länsstyrelsen fattat beslut om läns- och kommuntalen planerar Migrationsverket att börja anvisa från och med 1 juli 2024.

De personer som bor i eget boende skrivs ut ur LMA till den kommun de vistas i.

Ändringar i bosätt­nings- och ersätt­nings­för­ord­ningen

Inför EU:s förväntade beslut om att förlänga massflyktsdirektivet har regeringen redan fattat beslut om ändringar i ersättnings- och bosättningsförordningen som möjliggör anvisningar av personer med tillfälligt skydd.

Det handlar om ändring i bosättningsförordningen i som trädde i kraft 17 juni. Ändringen ger Migrationsverket möjlighet att anvisa de skyddsbehövande som har rätt att folkbokföra sig som nyanlända.

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den andra ändringen är i ersättningsförordningen och handlar om att kommunerna från och med 1 juli har rätt till en högre schabloniserad ersättning för initiala kostnader för de personer som anvisas för bosättning, inkluderat de personer med tillfälligt skydd som tidigare anvisats enligt LMA.

Inga andra ändringar har skett utan det är samma rätt till statlig ersättning för personer med tillfälligt skydd som folkbokförs som för alla andra nyanlända.

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, 16 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statlig ersättning