Lagar och förord­ningar – kommuner

Här hittar du de lagar och förordningar som styr Migrationsverkets samarbete med kommuner.

Asyl­sö­kande med flera

Statlig ersätt­ning

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (MIGRFS 2023:13) Pdf, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motta­gande

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd gällande mottagande av asylsökande m.fl. (MIGRFS 2023:4) Pdf, 344.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer med uppe­hålls­till­stånd

Statlig ersätt­ning

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (MIGRFS 2023:12) Pdf, 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (MIGRFS 2023:14) Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bosätt­ning

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etable­ring

Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Utlänningslagen (2005:716) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstförordningen (2001:937) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition 2005/06:46 om mottagande av ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättningar till kommuner m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: