Migrationsverket logotyp

Lagar och förord­ningar – kommuner

Här hittar du de lagar och förordningar som styr Migrationsverkets samarbete med kommuner.

Asyl­sö­kande med flera

Statlig ersätt­ning

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (MIGRFS 2020:13)PDF

Förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Motta­gande

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd gällande mottagande av asylsökande m.fl. (MIGRFS 2018:3)PDF

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer med uppe­hålls­till­stånd

Statlig ersätt­ning

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (MIGRFS 2020:13)PDF

Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (MIGRFS 2020:9)PDF

Bosätt­ning

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Etable­ring

Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphävda bestämmelser om etablering:

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (upphävd 2018-01-01)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare (upphävd 2018-01-01)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (upphävd 2018-01-01)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagen (2001:453)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstförordningen (2001:937)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proposition 2005/06:46 om mottagande av ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proposition 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättningar till kommuner m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?