Statlig ersättning till kommuner

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.

Mobiltelefon som miniräknare.

Nytt ersättningsystem för ensamkommande barn och unga träder i kraft 1 juli 2017

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och omhändertagande av ensamkommande barn och unga. Förändringarna kommer innebära att många webbsidor under statlig ersättning kommer att uppdateras under våren eller framåt sommaren.

Läs mer om vilka ersättningar som påverkas och hur de påverkasPDF

Läs mer om hur förberedelsearbetet inför det nya ersättningsystemet ser ut

Informationsblad

Ersättning som betalas ut utan ansökan

Informationsblad

Informationsblad med en kortfattad beskrivning av statliga ersättningar till kommuner.

Utbetalad statlig ersättning till kommuner och landsting

Migrationsverket betalade under 2016 ut mer än 35 miljarder kronor till kommuner och landsting i statlig ersättning. I sammanställningen redovisas ersättningen fördelad per kommun och landsting, samt ersättningsform.

Utbetalad ersättning 2016Excel

Nyheter

Med hjälp av vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom området genom att prenumerera på våra nyheter för kommuner. Du får då ett meddelande så snart vi har publicerat en nyhet.

Lifos

I Migrationsverkets databas för rätts-och landinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna manualenPDF för hur du söker fram besluten i Lifos.

Ersättningskoder

Är du osäker på vad det är för pengar som har kommit in på kontot från Migrationsverket?
Här kan du se vad de olika ersättningskodernaPDF betyder.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?