Statlig ersättning till kommuner

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.

Nytt ersättningsystem för ensamkommande barn och unga trädde i kraft 1 juli 2017

Förändringarna  innebär att många webbsidor och blanketter under statlig ersättning uppdateras under sommaren och tidigt under hösten. De flesta sidor och blanketter har skapats eller uppdateras, och du hittar dom under respektive ersättningsingång.

Läs mer om hur det gått med de första schabloniserade utbetalningarna, varför det är viktigt att meddela när det sker förändringnar vilka barn/unga en kommun ansvarar för och en kommande e-tjänst.

Läs mer om vilka ersättningar som påverkas

Läs svaren på vanligaste frågorna om ersättningssystemet

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn och unga de ansvarar för

Läs de tre föreskrifterna MIGRFS 7/2017, 8/2017 och 9/2017 om statlig ersättning

Informationsblad

Informationsblad med en kortfattad beskrivning av statliga ersättningar till kommuner.

Utbetalad statlig ersättning till kommuner och landsting

Migrationsverket betalade under 2016 ut mer än 35 miljarder kronor till kommuner och landsting i statlig ersättning. I sammanställningen redovisas ersättningen fördelad per kommun och landsting, samt ersättningsform.

Nyheter

Med hjälp av en RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom området genom att prenumerera på Migrationsverkets nyheter för kommuner. Du får då ett meddelande så snart vi har publicerat en nyhet.

Lifos

I Migrationsverkets databas för rätts-och landinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna manualenPDF för hur du söker fram besluten i Lifos.

Ersättningskoder och referenstexter till betalningsmottagare

Är du osäker på vad det är för pengar som har kommit in på kontot från Migrationsverket? Här kan du se vad de olika ersättningskodernaPDF betyder.

Vill du ändra vilket plusgiro eller bankgiro som pengarna ska betalas till? Eller ändra referenstext till betalningsmottagaren? Använd blanketten "Begäran om att ändra utbetalningskonto"PDF

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.