Delad utbetalning av dagersättning för personer med tillfälligt skydd

För att personer som blir folkbokförda inte ska få mer ekonomiskt stöd än de har rätt till kan Migrationsverket dela upp dagersättningen i mindre utbetalningar.

Migrationsverket kan bestämma att dagersättningen delas upp på två utbetalningar per månad istället för en, för att undvika felaktiga utbetalningar.

För mer information, läs nyheten Dagersättningen kan delas upp på två utbetalningar per månad.