Dagersättningen kan delas upp på två utbetalningar per månad

För att personer som blir folkbokförda inte ska få mer ekonomiskt stöd än de har rätt till kan Migrationsverket dela upp dagersättningen i mindre utbetalningar.

Du som får ekonomiskt stöd från Migrationsverket får normalt din dagersättning utbetald i förskott, en gång per månad. När du blir folkbokförd har du inte längre rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

För att undvika att du får dagersättning för längre tid än du har rätt till kan mottagningsenheten bestämma att du ska få din dagersättning uppdelad på två utbetalningar. Du får samma ersättning per dag som tidigare, men uppdelat på två tillfällen, den 11:e och den 26:e varje månad.

Du kommer att bli utskriven från mottagningsenheten så snart Migrationsverket får besked från Skatteverket om att du har blivit folkbokförd. Då spärras ditt bankkort och du kan inte använda pengarna som finns kvar på kortet. Därför rekommenderar vi att du tar ut dina pengar innan du blir folkbokförd.

Om du av misstag har fått dagersättning för fler dagar än du har rätt till kan du betala tillbaka pengarna till Migrationsverket. Kontakta din mottagningsenhet för mer information.

Rätt till mer stöd från samhället när du blir folkbokförd

När du har blivit folkbokförd har du rätt till samma hjälp från det svenska socialförsäkringssystemet som andra personer som bor i Sverige.

Läs mer om vad det innebär att vara folkbokförd och vilket stöd du kan ha rätt till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad som krävs för att bli folkbokförd och gör din anmälan på www.skatteverket.se/ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.