Webbinarium om nyheter inom kvot och vidarebosättning

Projekt K.V.O.T arrangerade den 15 maj ett webbinarium om vidarebosättningsprogrammet för 2024, projektet K.V.O.T och den nya schablonersättningen för nyanlända som träder i kraft i juli.

Webbinariet handlar bland annat om fokus för 2024 års vidarebosättningsprogram, pågående och planerade delegationsresor samt förväntad ankomst för årets första kvotflyktingar från Tanzania och Uganda.

Delegationsledare Magnus Bengtsson medverkar direkt från Tanzania och berättar om arbetet i fält och ger en presentation av den grupp som nu utreds. Projekt K.V.O.T berättar om sitt arbete som bland annat innefattar ett nytt arbetssätt för tidig kontakt mellan kvotflykting och kommun och en digital inloggning i ”Min sida” för kvotflyktingar.

Webbinariet avslutas med information om den nya schablonersättningen för nyanlända som träder i kraft 1 juli.

Se webbinariet i efterhand här nedanför.