Migrationsverket logotyp

Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, tillståndssökande, bevispersoner och personer med tillstånd av medicinska skäl.

Användarmanual för Ansök om statlig ersättningPDF

Aktuellt i e-tjänsten

Migrationsverket kommer löpande, en tid framöver, att utföra justeringar i e‑tjänster för kommuner för anpassning enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Anpassningarna ändrar inte e‑tjänstens funktionalitet.

Den 1 oktober 2020 införs flera ersättningstyper i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. De ersättningstyper som införs avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

 • Asylsökande i förskola
 • Asylsökande i förskoleklass
 • Asylsökande i grundskola
 • Asylsökande i gymnasieskola

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper behöver administratören, för e‑tjänsten i kommunen, lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

 • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt
 • När datumperiod för ansökan anges, räknas beloppet ut automatiskt för vissa av ersättningstyperna, dvs. ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp
 • Vid ansökan kommer det vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer

Under hösten/vintern 2020 planeras även en automatisering av handläggning av vissa beslut. Mer information om automatisering kommer att publiceras senare.

Ansökningar, för ersättningstyperna enligt ovan, som inkommer till Migrationsverket från den 1 oktober handläggas digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. All kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, som exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Ansökningar som inkommit till Migrationsverket före den 1 oktober, det vill säga innan ersättningstyperna lanserats i e-tjänsten, kommer att handläggas manuellt på papper som tidigare. Ansökningar som inkommit före 1 oktober 2020 kommer inte att kunna ses i e-tjänsten då de inte har handlagts digitalt.

Fredagen den 8 maj har två ytterligare ersättningstyper lanserats i e-tjänsten:

 • tomhyra för nyanlända
 • stöd och hjälp i boendet för nyanlända (Observera att namnet för ersättningstypen ersätter tidigare namn som angivits: Hemtjänst för nyanlända).

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 8 maj 2020. För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om de ersättningstyper som nu införs, behöver administratören för e‑tjänsten i kommunen lägga till dessa ersättningstyper för de användare som ska ha den eller de behörigheterna.

Vi har tidigare aviserat om införande av fler ersättningstyper för ansökan om ersättning i e‑tjänsten. Två av dessa ersättningstyper kommer att införas i e‑tjänsten den 24 april:

 • Ekonomiskt bistånd, dagersättning till tillståndssökande
 • Ekonomiskt bistånd, särskilt bidrag till tillståndssökande.

Ersättningstypen ”Betydande extraordinära kostnader för ensamkommande barn som anvisats till kommunen” kommer inte, som tidigare aviserats, att införas i e‑tjänsten i april utan senare under 2020.

Ytterligare ersättningstyper kommer att införas i e‑tjänsten den 8 maj:

 • Tomhyra för nyanlända
 • Hemtjänst för nyanlända.

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 24 april respektive den 8 maj 2020. För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om de ersättningstyper som nu införs, behöver administratören för e‑tjänsten i kommunen lägga till dessa ersättningstyper för de användare som ska ha den eller de behörigheterna.

I slutet av april planeras införande av fler ersättningstyper för ansökan om ersättning i e-tjänsten. De aktuella ersättningstyperna är

 • ekonomiskt bistånd, dagersättning till tillståndssökande
 • ekonomiskt bistånd, särskilt bidrag till tillståndssökande
 • betydande extraordinära kostnader för ensamkommande barn som anvisats till kommunen.

Exakt datum för införande av ovan ersättningstyper publiceras senare.

Den 20 mars kommer Migrationsverket att byta leverantör för inloggningen till våra e-tjänster. Det avser bland annat e-tjänsterna för kommuner; ”Ansök om statlig ersättning”, ”Se och ändra ansvar för ensamkommande” och ”Administrera behörigheter för e-tjänster” och e-tjänsten för regioner avseende hälsoundersökningar.

Vissa kommuner och regioner kan behöva utföra en åtgärd för att det ska fungera att logga in i e-tjänsterna med SITHS-kort efter bytet av leverantör. Instruktion om vad som kan behöva göras i kommunen eller regionen för att logga in med SITHS-kort efter bytet av leverantör den 20 mars, skickas via mail till kommunens administratörer för Migrationsverkets e-tjänster och till regionernas administratörer eller kontaktpersoner för e-tjänsten.

Om problem uppstår vid inloggning i någon av Migrationsverkets e-tjänster för kommuner och regioner från den 20 mars, kontakta administratören i din kommun/region.”

Nyligen infördes ytterligare fyra ersättningstyper som kommunen ansöker om och en automatiskt utbetald schablonersättning i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

För att kommunens användare ska se utbetalningsinformationen som finns till den utbetalda summan, och kunna ansöka för de ersättningstyper som ansöks om, behöver administratör i kommunen tilldela behörighet för den just den/de ersättningstyper till användare.

Utbetalning för Dygnsschablon för asylsökande ensamkommande barn visas nu för första gången i e-tjänsten, i stället för att som tidigare skickas ut på papperslistor, för kommuner anslutna till e-tjänsten. Om kommunens användare inte har behörighet till ersättningstypen ser de enbart utbetald summa, inte detaljerad information om utbetalningen.

Schablonersättning för asylsökande ensamkommande barn presenteras från och med ersättningsperiod 2020-01-01 i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”. Ersättningen betalas ut automatiskt och från och med utbetalningstillfället i februari kommer utbetalningslistan att presenteras i e-tjänsten. Detta innebär att de som är anslutna till e-tjänsten inte längre får papperslistor avseende utbetalningarna.

Den 1 mars infördes följande ersättningstyper för ansökan om ersättning i e-tjänsten:

 • ersättning för bevisperson som är barn och elev i förskola och skola
 • ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader för vissa tillståndssökande elever och bevispersoner
 • ersättning för kostnader för bistånd och viss vård till bevispersoner
 • ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd till personer med tillstånd av medicinska skäl

Det innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 mars 2020.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersättningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för frågor om ersätt­ningar i e-tjänsten eller ansökan genom e-tjänsten

Om du har frågor om ersättning i e-tjänsten eller uppgifter i e-tjänsten kontaktar du Migrationsverket enligt nedan.

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 3)
Box 2073
700 02 Örebro

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Teknisk support

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter.

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?