Ansök om statlig ersättning

I tjänsten Ansök om statlig ersättning kan kommuner söka flera statliga ersättningar och se vissa schabloniserade utbetalningar som kommer att göras.

Om e-tjänsten

E-tjänsten Ansök om statlig ersättning är under uppbyggnad. I dagsläget går följande ersättningar att söka via tjänsten:

Kommuner kan dessutom se schabloniserade utbetalningar för ersättningstyperna:

I e-tjänsten går det även att ändra utbetalningskonto för de ersättningar som hanteras i Ansök om statlig ersättning.

Migrationsverket utvecklar Ansök om statlig ersättning i etapper. Det innebär att fler ersättningar och funktioner kommer att utvecklas och lanseras efter hand. Under 2019 kommer Migrationsverket att fokusera på att digitalisera kommunersättningar som rör asylsökande samt vissa schabloniserade ersättningar.

Manualer och stöd för e-tjänsten

Användarmanual för Ansök om statlig ersättningPDF

Aktuellt i e-tjänsten

 • Nya ersättningar: Nu införs fler ersättningstyper i tjänsten

  Den 10 juni införs ersättningstypen EUI ”Extra utbildningskostnader för en individ – asyl” (som i dagsläget söks på blankett 4519) i vår e-tjänst, vilket innebär att ni från och med terminsslutet ska ansöka om denna ersättning via e-tjänsten. Information om ersättningen finns på Migrationsverkets webbplats.

  Från och med utbetalningstillfället (sista bankdagen) i juni kommer Migrationsverket att via e-tjänsten betala ut den s.k. anvisningsschablonen, om 52 000 kronor, som följer med en anvisning av ensamkommande barn. Denna ersättning betalas ut automatiskt och kommer alltså från och med juni att presenteras i utbetalningslistan i e-tjänsten.

  Övriga upplysningar

  • Den 4 juni kommer inloggningssidan att uppdateras och därmed få ett nytt utseende.
  • Om andra handläggare i kommunen blir aktuella för ansökan avseende dessa två, i e-tjänsten, nya ersättningstyper så måste även dessa ha SITHS-kort och av administratören läggas in i e-tjänsten för att kunna logga in och göra ansökningar.
  • Samtliga anslutna användare/handläggare i kommunen kan se och ta del av alla ansökningar, beslut och utbetalningar som administreras i e-tjänsten.
  • Under hösten avser Migrationsverket att införa ersättningstypen vård enligt LVU eller liknande vård enligt SoL avseende ensamkommande barn och unga. Med anledning av detta skulle vi vilja att ni pausar dessa ansökningar för kvartal 2 och 3 så att ni kan ansöka om detta via e-tjänsten.
 • Nytt utseende på inloggningssidan i juni

  Den 4 juni kommer inloggningssidan att få ett nytt utseende. Sidan kommer att ha samma funktionalitet som tidigare. Drop-down-boxen för val av "roll" tas bort. Knappen "SITHS/EFOS" kommer att heta enbart "SITHS".

 • Ny funktion: Nu kan du förhandsgranska ärenden

  En ny funktion har levererats till e-tjänsten. Funktionen är en förhandsgranskning och den ger dig en överblick över de ansökningar som du är på väg att skicka in.

 • Ny funktion: Nu kan en utsedd användare i en kommun ändra och kontrollera konton för utbetalningar

  Funktionen gör det möjligt för kommuner att kontrollera och ändra kommunens kontonummer för utbetalningar.

 • Kom ihåg: Välj kommun, landsting eller region i rullisten på logga in-sidan

  Om klickar på knappen "Inloggning till e-tjänst" så kommer du till själva inloggningssidan. Här är det viktigt att du väljer "kommun, landsting eller region" i rullistan "Vem loggar du in som?".

  Du som kommunmedarbetare kan alltså inte logga in under alternativet "Privatperson" eller med Bank-id, mobilt bank-id eller användarnamn. Det enda som funkar är SITHS-kort.

 • Tips: Bokmärk förstasidan för e-tjänsten (den här sidan)

  Det går inte att bokmärka sidor i e-tjänsten eller sidan där du loggar i med SITHS-kort. Det går inte eftersom sidorna har en så kallad dynamisk url-adress som ändras hela tiden.

  Om du vill ha ett bomärke till e-tjänsten i din webbläsare rekommenderar vi att du bokmärker den här sidan. En fördel med att bokmärka den här sidan är att vi här kommer att berätta om nyheter eller problem med e-tjänsten som kan vara viktiga för dig att känna till.

 • Tips: Spara excelfiler som pdf

  I e-tjänsten finns möjlighet att exportera skapade ansökningar, inskickade ansökningar och utbetalningslistan som excelfiler. Det har under e-tjänstens testpilot varit efterfrågat att kunna exportera ansökningar och utbetalningar till pdf. Den funktionaliteten finns inte.

  Ett tips är därför att i Excel välja att exportera filen till pdf. För att allt ska få plats på en sida kan viss justering av text och kolumner behöva göras innan exporten. Välj liggande format.

 • Kom ihåg: Fyll i barnets dossiernummer när du ansöker om ersättning för vårdinsatser för barn med vårdnadshavare i Sverige

  När du ansöker om ersättning för vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige (även kallat barn i familj) ska du ange barnets dossiernummer. Om det gäller flera barn ska du ange varje barns dossiernummer i en egen ansökan.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Teknisk support

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du i första hand kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig, går det bra att mejla din fråga till Migrationsverkets kontaktcenter:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Avtal och införande

Om du har frågor om avtalen eller införandet av e-tjänsten kan du mejla

norrkoping-inforande-landsting-och-kommuner@migrationsverket.se

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersättningstyperna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om ersättningstyperna i allmänhet ska du kontakta olika enheter på Migrationsverket beroende på om personen är asylsökande eller nyanländ.

På sidan kontakt och adresser hittar du kontaktuppgifter

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.