Migrationsverket logotyp

Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande, bevispersoner och personer med tillstånd av medicinska skäl.

Användarmanual för Ansök om statlig ersättningPDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Aktuellt i e-tjänsten

De fyra ersättningstyper som införs 1 oktober avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

 • Asylsökande i förskola
 • Asylsökande i förskoleklass
 • Asylsökande i grundskola
 • Asylsökande i gymnasieskola.

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten förväntas ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper digitalt behöver administratören för e‑tjänsten lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras, för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

 • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt utifrån de datum som fylls i, oavsett tidigare antal perioder.
 • När datumperiod för ansökan anges räknas beloppet ut automatiskt, för de ersättningstyper rörande skola som nu lanseras. Ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp.
 • Vid ansökan kommer det att vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer.

Ansökningar för ersättningstyperna som lanseras 1 oktober som inkommer till Migrationsverket från 1 oktober handläggs digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. Kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Det finns möjlighet som användare att få notifieringar via mejl från e-tjänsten för vissa händelser som sker i en ansökan. Användaren aktiverar själv start av notifieringar via mejl i e-tjänsten under fliken ”Notifieringar”. Notifieringar skickas då till användarens i e-tjänsten registrerade mejladress för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten.

Observera att ersättning för ersättningstyperna nedan inte införs för digital ansökan 1 oktober. Dessa ersättningstyper planeras att bli införda vid ett senare datum:

Senare planeras även för en automatisering av handläggning av vissa beslut för skolersättningar som hanteras digitalt. Mer information om automatisering kommer att publiceras längre fram.

Migrationsverket kommer löpande, en tid framöver, att utföra justeringar i e‑tjänster för kommuner för anpassning enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Anpassningarna ändrar inte e‑tjänstens funktionalitet.

Den 1 oktober 2020 införs flera ersättningstyper i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. De ersättningstyper som införs avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

 • Asylsökande i förskola
 • Asylsökande i förskoleklass
 • Asylsökande i grundskola
 • Asylsökande i gymnasieskola

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper behöver administratören, för e‑tjänsten i kommunen, lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

 • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt
 • När datumperiod för ansökan anges, räknas beloppet ut automatiskt för vissa av ersättningstyperna, dvs. ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp
 • Vid ansökan kommer det vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer

Under hösten/vintern 2020 planeras även en automatisering av handläggning av vissa beslut. Mer information om automatisering kommer att publiceras senare.

Ansökningar, för ersättningstyperna enligt ovan, som inkommer till Migrationsverket från den 1 oktober handläggas digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. All kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, som exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Ansökningar som inkommit till Migrationsverket före den 1 oktober, det vill säga innan ersättningstyperna lanserats i e-tjänsten, kommer att handläggas manuellt på papper som tidigare. Ansökningar som inkommit före 1 oktober 2020 kommer inte att kunna ses i e-tjänsten då de inte har handlagts digitalt.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersättningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för frågor om ersätt­ningar i e-tjänsten eller ansökan genom e-tjänsten

Om du har frågor om ersättning i e-tjänsten eller uppgifter i e-tjänsten kontaktar du Migrationsverket enligt nedan.

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 3)
Box 2073
700 02 Örebro

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Teknisk support

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter.

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?