Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande och bevispersoner.

Migrationsverket genomför digitala informationsträffar om hur man ansöker om statlig ersättning via vår e-tjänst. Som användare i kommun har ni möjlighet att anmäla er till dessa träffar för att ta del av e-tjänstens olika funktioner och ställa frågor. Läs mer om våra digitala informationsträffar om statlig ersättning

Stöd för dig som är använ­dare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Ansök om statlig ersättning

Aktu­ellt i e-tjänsten

Det pågår utveckling i e-tjänsten för att införa nya ersättningstyper. De nya ersättningstyperna är ansökan om ersättning för dagersättning samt särskilt bidrag enligt LMA för massflykting. Datum för lansering informeras senare

På grund av ett oförutsett tekniskt problem kommer utbetalningen av dygnsschablon för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn enligt massflyktsdirekt skjutas upp till maj månad.

Ersättning för både mars och april kommer att betalas ut i slutet av maj månad. Kommunen behöver inte göra något särskilt på grund av detta, vare sig i e-tjänst för statlig ersättning eller i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande.

Körningen av beslut om dygnschablon enligt 8§ asylersättningsförordning flyttas från den 16 april 2022 till den 26 april 2022. Beslut om ersättning kommer att synas i e-tjänsten först den 26 april men utbetalningen sker som vanligt i slutet av månaden.

Anledningen är en förordningsändring om schablonersättning för ensamkommande barn som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utveckling pågår i e-tjänsten med att införa nya ersättningstyper för digital ansökan om ersättning för massflykting. Datum för lansering informeras senare.

Information om statlig ersättning avseende massflyktingar

Det har kommit frågor specifikt om ersättning för ankomstboende för ensamkommande barn.

Information om ersättning för ankomstboende för ensamkommande barn

För information om ensamkommande barn som är massflykting från Ukraina

Inera utför förändringar vid inloggning med SITHS-kort och det kommer att påverka inloggning i Migrationsverkets e-tjänster för kommuner.

Migrationsverket utreder hur förändringen påverkar inloggningen i våra e-tjänster och ser över vilka åtgärder vi behöver göra för att det fortsatt ska fungera att logga in i e-tjänster för kommuner med SITHS-korten. Mer information kommer senare.

Information om Ineras förändring hittar ni på Ineras webbplats.

Då möjligheten att söka ersättning för ersättningstypen "Kostnader för ekonomiskt bistånd till personer med tillstånd av medicinska skäl" upphörde 2021-07-21 enligt förändringar i Utlänningslagen, tas valet för ersättningstypen bort som alternativ i e-tjänsten. Mer information om förändringen hittar ni här: Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen.

Justeringar kommer att utföras i visning av viss information på beslut. Paragrafer har delats upp under två rubriker: ”Beslutet grundar sig på” och ”Övriga bestämmelser”. Upplysning om återbetalningsskyldighet har lagts till.

Den 8 oktober lanseras två justeringar. I fliken ”Notifieringar” i e-tjänsten har sortering av inkomna notifieringar förbättrats. En störning i funktionen ”Mejl-notifieringar” har rättats.

I e-tjänsten visas notifieringar för vissa händelser som sker i ett ärende om ersättning.

Användare av e-tjänsten har även möjlighet att få mejlnotifieringar för dessa händelser, genom att själv aktivera mejlnotifieringar via e-tjänsten. Observera att mejlnotifieringar inte fråntar användarens ansvar att i e-tjänsten bevaka om händelser sker i ett ärende.

Under vecka 35 eller 36 kommer justeringar att utföras i e-tjänsten:

  • Åtgärd för att möjliggöra för kommun att svara på en begäran om komplettering från Migrationsverket, vid en omprövning som startats efter ett överklagande
  • Justering i fliken ”Utbetalningar”, rubrik och aktuell ersättningstyp visas för alla aktuella utbetalningar även om utbetalningen saknar ersättningstyp som handläggaren har behörighet för att se detaljerad information om.

På beslut sker en uppdelning av paragrafer under två rubriker; ”Beslutet grundar sig på” och ”Övriga bestämmelser”.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Det förekommer i vissa fall en begränsning vid export av uppgifter till Excel, i e-tjänsten. Begränsningen kan uppstå när en större mängd uppgifter ska exporteras och resultatet blir att uppgifterna inte kan exporteras. Migrationsverket utreder hur det kan lösas.

De flesta kommuner berörs inte av begränsningen.

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad finns för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersätt­ningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för support

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar ni Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: