Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande, bevispersoner och personer med tillstånd av medicinska skäl.

Stöd för dig som är användare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättningPDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Ansök om statlig ersättning

Aktu­ellt i e-tjänsten

Då möjligheten att söka ersättning för ersättningstypen "Kostnader för ekonomiskt bistånd till personer med tillstånd av medicinska skäl" upphörde 2021-07-21 enligt förändringar i Utlänningslagen, tas valet för ersättningstypen bort som alternativ i e-tjänsten. Mer information om förändringen hittar ni här: Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen.

Justeringar kommer att utföras i visning av viss information på beslut. Paragrafer har delats upp under två rubriker: ”Beslutet grundar sig på” och ”Övriga bestämmelser”. Upplysning om återbetalningsskyldighet har lagts till.

Den 8 oktober lanseras två justeringar. I fliken ”Notifieringar” i e-tjänsten har sortering av inkomna notifieringar förbättrats. En störning i funktionen ”Mejl-notifieringar” har rättats.

I e-tjänsten visas notifieringar för vissa händelser som sker i ett ärende om ersättning.

Användare av e-tjänsten har även möjlighet att få mejlnotifieringar för dessa händelser, genom att själv aktivera mejlnotifieringar via e-tjänsten. Observera att mejlnotifieringar inte fråntar användarens ansvar att i e-tjänsten bevaka om händelser sker i ett ärende.

Under vecka 35 eller 36 kommer justeringar att utföras i e-tjänsten:

 • Åtgärd för att möjliggöra för kommun att svara på en begäran om komplettering från Migrationsverket, vid en omprövning som startats efter ett överklagande
 • Justering i fliken ”Utbetalningar”, rubrik och aktuell ersättningstyp visas för alla aktuella utbetalningar även om utbetalningen saknar ersättningstyp som handläggaren har behörighet för att se detaljerad information om.

På beslut sker en uppdelning av paragrafer under två rubriker; ”Beslutet grundar sig på” och ”Övriga bestämmelser”.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Det förekommer i vissa fall en begränsning vid export av uppgifter till Excel, i e-tjänsten. Begränsningen kan uppstå när en större mängd uppgifter ska exporteras och resultatet blir att uppgifterna inte kan exporteras. Migrationsverket utreder hur det kan lösas.

De flesta kommuner berörs inte av begränsningen.

Den 30 juni 2021 avslutas projektet Fortsatt digitalisering av statlig ersättning för kommuner, som gått under arbetsnamnet K2. Projektet har infört resterande ersättningstyper för asylsökande och två ersättningstyper för nyanlända i e-tjänsten.

Projektet har också infört flera automatiska beslut för vissa skolersättningar, samt tillgänglighetsanpassat e-tjänsterna Ansök om statlig ersättning och Administrera behörigheter för e-tjänster.

Även om projektet nu avslutas kommer utvecklingen av digital ansökan att fortsätta inom ordinarie verksamhet. Migrationsverkets ambition är att införa digital ansökan och utbetalningsinformation även för resterande ersättningstyper avseende nyanlända och tillståndssökande.

Projektet vill tacka alla kommuner som på olika sätt har bidragit till utvecklingen av e-tjänsten. Alla bidrag har varit, och är, viktiga för att skapa en användarvänlig e-tjänst.

Den 9 juni 2021 lanseras denna ersättningstyp för digital ansökan via e‑tjänsten:

Lanseringen innebär att alla kommuner som är anslutna till e‑tjänsten förväntas ansöka om ersättning för ersättningstypen digitalt från den 9 juni 2021.

För att användare av e‑tjänsten ska kunna ansöka om ersättningstypen digitalt behöver kommunens administratör för e‑tjänsten lägga till behörighet för ersättningstypen som nu lanseras, för de användare som ska ha behörigheten.

För nya användare behöver administratören först registrera ett konto för den nya användaren, med HSAid, namn och mejladress. Det krävs SITHS-kort för att logga in i e‑tjänsten.

Migrationsverket lanserar ersättningstypen Betydande extraordinära kostnader för anvisade asylsökande ensamkommande barn för ansökan digitalt via e-tjänsten den 9 juni.

Som vi tidigare har informerat fortsätter Migrationsverket att införa automatiska beslut vid ansökan om statlig ersättning. Den 1 juni 2021 lanseras automatiskt beslut för beviljande, som kan bli aktuellt om

 • ansökan avser ersättningstyperna Asylsökande i förskola, Asylsökande i förskoleklass, Asylsökande i grundskola
 • ansökan har skickats in digitalt via e-tjänsten eller hanteras digitalt efter ansökan på blankett från kommunen
 • ansökan helt beviljas.

Migrationsverket fortsätter införa automatiska beslut vid ansökan om statlig ersättning. I månadsskiftet maj/juni 2021 införs automatiskt beslut för beviljande som kan bli aktuellt om

 • ansökan avser ersättningstyperna Asylsökande i förskola, Asylsökande i förskoleklass, Asylsökande i grundskola
 • ansökan har skickats in digitalt via e-tjänsten eller hanteras digitalt efter ansökan på blankett från kommunen
 • ansökan helt beviljas.

Ersättningar som delvis beviljas, avslås eller avskrivs kommer inte att bli föremål för automatiskt beslut i detta steg.

Övriga ersättningstyper är just nu inte aktuella för automatiska beslut.

Hur fungerar automatiska beslut?

 • Kommunen ansöker om ersättning via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
 • Migrationsverket tar emot och diarieför ansökan.
 • Ärendet går igenom en automatisk bedömning.
 • En automatisk bedömning genererar ett automatiskt beslut, som kommunen kan se i e-tjänsten, alternativt
 • Om systemet inte kan avgöra rätten till ersättning genom en automatisk bedömning kommer en handläggare att bedöma ärendet och fatta ett beslut.
 • En manuell bedömning genererar ett beslut, som kommunen kan se i e-tjänsten.

Varför införs automatiska beslut?

Migrationsverket kortar handläggningstiden för ansökningar om skolersättningar för kommuner genom automatiserade beslut. Ett automatiskt beslut kan fattas om ett ärende uppfyller vissa krav eftersom systemet är programmerat för att känna av det. Ärenden som kräver en mer kvalificerad handläggning, får en manuell bedömning.

Mer information om automatiska beslut

På sidan med frågor och svar om e-tjänsten finns ytterligare information om automatiska beslut.

Frågor och svar om e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Migrationsverket erbjuder även informationsträffar för kommuner där information om automatiska beslut ingår, samt att kommunen har möjlighet att ställa frågor.

Anmälan till digitala informationsträffar

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad finns för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiodPDF

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersätt­ningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för support

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 5)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar ni Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-18