Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande och bevispersoner.

Migrationsverket genomför digitala informationsträffar om hur man ansöker om statlig ersättning via vår e-tjänst. Som användare i kommun har ni möjlighet att anmäla er till dessa träffar för att ta del av e-tjänstens olika funktioner och ställa frågor. Läs mer om våra digitala informationsträffar om statlig ersättning

Stöd för dig som är använ­dare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Ansök om statlig ersättning

Aktu­ellt i e-tjänsten

Schablonersättningen för anvisning till ordnat boende för massflyktingar, är nu lanserad och beslutad. Utbetalningen sker sista bankdag den här månaden. Observera att för att kunna se information om utbetalning och beslut behöver du som handlägger i kommunen ha särskilt behörighet för den här ersättningstypen. Behörigheterna får du genom din administratör i kommunen.

Det pågår utveckling i e-tjänsten för att införa nya ersättningstyper. De nya ersättningstyperna är

  • dygnsschablon för ordnat boende för massflyktingar
  • dygnsschablon för ordnat boende för tidigare ensamkommande massflyktingar.

Datum för lansering informeras om senare.

Den rörliga ersättningen: schablon enligt fördelningstal för ordnat boende för massflyktingar, är nu lanserad och beslutad. Utbetalningen sker sista bankdag den här månaden. Observera att för att kunna se information om utbetalning och beslut behöver du som handlägger i kommun ha särskilt behörighet för den här ersättningstypen. Behörigheterna får du genom din administratör i kommun.

Det har visat sig att det finns olika benämningar för en och samma ersättningstyp i olika system, som till exempel IT-system, intranät och hemsida. Följande namnändringar kommer därför att införas i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”:

Namnändring för vissa ersättningstyper

Nuvarande namn på ersättningstypen

Nytt namn på ersättningstypen

Extraordinära kostnader för asylsökande enskild elev med särskilt behov

Extra utbildningskostnader för asylsökande enskilda barn eller elever med särskilda behov

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande för asylsökande ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för asylsökande ensamkommande barn

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande för asylsökande unga

Vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för asylsökande ensamkommande unga

Ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader för vissa tillståndssökande elever och bevispersoner

Extra utbildningskostnader för vissa tillståndssökande elever och bevispersoner

Ekonomiskt bistånd, dagersättning till tillståndssökande


Ekonomiskt bistånd enligt LMA, dagersättning till tillståndssökande

Ekonomiskt bistånd, särskilda bidrag till tillståndssökande

Ekonomiskt bistånd enligt LMA, särskilt bidrag till tillståndssökande

Ersättning för kostnader för bistånd och viss vård till bevispersoner

Bistånd och viss vård till bevispersoner

Ersättning för bevisperson som är barn och elev i förskola och skola

Bevisperson som är barn och elev i förskola och skola

Det pågår utveckling i e-tjänsten för att införa nya ersättningstyper. De nya ersättningstyperna är:

  • Rörlig ersättning; schablon enligt fördelningstal för ordnat boende för massflyktingar
  • Schablon för anvisad till ordnat boende för massflyktingar.

Datum för lansering informeras om senare.

Inera utför förändringar vid inloggning med SITHS-kort och det kommer att påverka inloggning i Migrationsverkets e-tjänster för kommuner.

Migrationsverket utreder hur förändringen påverkar inloggningen i våra e-tjänster och ser över vilka åtgärder vi behöver göra för att det fortsatt ska fungera att logga in i e-tjänster för kommuner med SITHS-korten. Mer information kommer senare.

Information om Ineras förändring hittar ni på Ineras webbplats.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad finns för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersätt­ningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för support

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar ni Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: