Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, nyanlända och bevispersoner.

Migrationsverket genomför digitala informationsträffar om hur man ansöker om statlig ersättning via vår e-tjänst. Som användare i kommun har ni möjlighet att anmäla er till dessa träffar för att ta del av e-tjänstens olika funktioner och ställa frågor. Läs mer om våra digitala informationsträffar om statlig ersättning

Stöd för dig som är använ­dare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Ansök om statlig ersättning

Aktu­ellt i e-tjänsten

Schablonersättningen om 10 000 kronor per boendeplats som kommunen ska ordna enligt fördelningstal för år 2024 är nu beslutad och kommer att betalas ut sista bankdag i februari.

Kommuner kan se utbetalningarna i e-tjänsten efter det datumet.

Från 1 februari kan kommunen via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning söka ersättning även för försörjningsstöd.

Det finns två olika ersättningar för försörjningsstöd, dels för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn och dels för unga nyanlända gymnasiestuderande.

För att du som användare ska kunna ansöka via e-tjänsten om ersättning för försörjningsstöd, krävs att du har rätt behörighet. Kontakta din administratör i kommunen.

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2023:13, tidigare 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad finns för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 309.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersätt­ningar som finns i e-tjänsten

  • Fast årlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn
  • Rörlig årlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn
  • Anvisningsschablon för mottagande av anvisade asylsökande ensamkommande barn
  • Dygnsscha­blon för asylsökande ensamkommande barn

Ersättning för ensamkommande asylsökande och massflyktingar som betalas ut utan ansökan

  • Schablon enligt fördelningstal för ordnat boende för massflyktingar
  • Schablon för anvisad till ordnat boende
  • Schablon för anvisade barn i ordnat boende
  • Schablon för anvisade vuxna i ordnat boende
  • Schablon för tidigare ensamkommande barn i ordnat boende

Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Kontakt­upp­gifter

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar du Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller en viss ersättning eller ett visst ärende, kontakta enheten statlig ersättning asylsökande (SEA), se Kontaktuppgifter – statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Om du har frågor om en viss ersättning eller ett visst ärende, kontakta enheten statlig ersättning nyanlända (SEN), se Kontaktuppgifter – statlig ersättning för nyanlända personer.

Sidan senast uppdaterad: