Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande och bevispersoner.

Migrationsverket genomför digitala informationsträffar om hur man ansöker om statlig ersättning via vår e-tjänst. Som användare i kommun har ni möjlighet att anmäla er till dessa träffar för att ta del av e-tjänstens olika funktioner och ställa frågor. Läs mer om våra digitala informationsträffar om statlig ersättning

Stöd för dig som är använ­dare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Ansök om statlig ersättning

Aktu­ellt i e-tjänsten

Det har uppstått ett problem med schablonersättningar för personer som är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Problemet medförde att vissa schablonersättningar inte betalades ut för månaderna juni och juli. Problemet är nu löst och it-tekniker tittar just nu på hur vi kan betala ut den saknade ersättningen den sista bankdagen i september.

Kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag, Inera, har aviserat om förändringen av inloggningen med SITHS-kort och Net iD Enterprise. Driftsättningen av Migrationsverkets anpassning är planerad att ske tidigast den 25 maj 2023. Nuvarande lösning tillhandahålls och supportas av Inera under en överlappande period till och med 31 januari 2024. På Ineras webbplats finns mer information: Ny lösning för SITHS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obs! Förändringen påverkar inte innehållet i Migrationsverkets e-tjänster, utan endast inloggningsförfarandet som, efter ändringen, kommer att ske i två steg.

Inloggningsalternativ till e-tjänsterna.

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Det första steget för inloggning är oförändrat och sker genom att administratör/användare (som tidigare) väljer alternativet längst ner, E‑tjänstelegitimation – SITHS (se bilden).

Vid problem i det första inloggningssteget bör administratör/användare i berörd kommun eller region kontakta Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och då bifoga en skärmbild med eventuellt meddelande som kan underlätta felsökningen:

Kommuner: etjanstkommuner@migrationsverket.se

Regioner: halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Tre olika legitimeringsmetoder hos Inera.

Klicka på bilden för att se den i större format.

2. Det andra steget i inloggningen innebär att en ny meny (Ineras egen) öppnas och ger tre inloggningsalternativ:

Den ”gamla” inloggningen med endast SITHS-kort (med Net iD) väljer man med det nedersta alternativet (SITHS-kort på denna enhet). Obs! Denna inloggningslösning upphör efter 31 januari 2024.

De övriga två (nya) inloggningsalternativen väljs när man har SITHS eID på den aktuella enheten eller på en annan enhet.

Vid problem vid det andra inloggningssteget med SITHS eID, SITHS eller
Net iD*, bör administratör/användare i berörd kommun eller region i första hand kontakta sin egen interna IT-supportenhet.

I andra hand bör kommunens eller regionens administratör/användare kontakta Ineras egen support.

Felanmälan och användarstöd hos Inera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Inera ger support angående Net iD till och med 31 januari 2024.

För att du som användare ska kunna se fullständig information om utbetalade ersättningar i e-tjänsten, krävs att du har rätt behörighet. Om du endast ser vissa poster, det vill säga diarienummer, belopp och vilken ersättning det avser, men inte vilken person det avser, innebär det att du inte har rätt behörighet. Kontakta din administratör i kommunen.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad finns för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersätt­ningar som finns i e-tjänsten

  • Fast årlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn
  • Rörlig årlig ersättning för asylsökande ensamkommande barn
  • Anvisningsschablon för mottagande av anvisade asylsökande ensamkommande barn
  • Dygnsscha­blon för asylsökande ensamkommande barn

Ersättning för ensamkommande asylsökande och massflyktingar som betalas ut utan ansökan

  • Schablon enligt fördelningstal för ordnat boende för massflyktingar
  • Schablon för anvisad till ordnat boende
  • Schablon för anvisade barn i ordnat boende
  • Schablon för anvisade vuxna i ordnat boende
  • Schablon för tidigare ensamkommande barn i ordnat boende

Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Kontakt­upp­gifter för support

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping

Telefon

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar ni Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: