Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

På grund av ett planerat underhåll kan du inte använda våra e-tjänster söndag 23 februari mellan klockan 18.00 och 21.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

Om e-tjänsten

E-tjänsten omfattar i dagsläget endast statliga ersättningar för asylsökande men fler ersättningar och funktioner kommer att utvecklas och införas kommande år.

Aktuellt i e-tjänsten

 • 2020-02-06 Nya ersätt­ningar: Fler ersätt­nings­typer ansöks via e-tjänsten från 1 mars

  Den 1 mars införs följande ersättningstyper för ansökan om ersättning i e-tjänsten:

  • ersättning för bevisperson som är barn och elev i förskola och skola
  • ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader för vissa tillståndssökande elever och bevispersoner
  • ersättning för kostnader för bistånd och viss vård till bevispersoner
  • ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd till personer med tillstånd av medicinska skäl.

  Det innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 mars 2020.

 • 2020-01-22 Ny ersättning: Nu införs ytterligare ersättningstyp i e-tjänsten

  Schablonersättning för asylsökande ensamkommande barn kommer från och med ersättningsperiod 2019-10-01—2019-12-31 att presenteras i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”. Ersättningen betalas ut automatiskt och från utbetalningstillfället i mars kommer utbetalningslistan att presenteras i e-tjänsten. Detta innebär att de som är anslutna till e-tjänsten inte längre kommer att få papperslistor avseende utbetalningen.

 • Mejlnotifieringar införs vecka 49

  Ett flertal kommuner har efterfrågat mejlnotifieringar när något händer i en ansökan. För att bemöta efterfrågan har Migrationsverket utvecklat en sådan funktion. Funktionen infördes under vecka 49 2019.

  Mejlnotifieringar kommer endast att skickas för de händelser som idag visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Notifieringen skickas till den e-post som är kopplad till din profil och behörighet. Du slår på notifieringarna i fliken notifieringar i e-tjänsten.

  Det är kommunens administratör som kan ändra mejladress, till exempel till en gruppbrevlåda. Ändringen görs i din användarprofil. Det är också kommunen som själv ansvarar för att hålla sig uppdaterad om beslut och eventuella kompletteringar som meddelas från Migrationsverket via e-tjänsten för statlig ersättning. Detta finns att läsa i avtalet och de allmänna villkor för anslutning till Migrationsverkets e-tjänster som din kommun har tecknat med oss.

 • Lansering av Administrera behörigheter för e-tjänster skjuts upp

  Lanseringen av Administrera behörigheter för e-tjänster som skulle ha skett under denna vecka skjuts upp. Lanseringen beräknas i stället att ske i slutet av vecka 48.

 • Lansering av Administrera behörigheter för e-tjänster

  Under vecka 47 kommer Migrationsverket möjliggöra för kommuner att administrera behörigheter på ersättningsnivå för tjänsten Ansök om statlig ersättning. Det kommer samtidigt att lanseras ett helt nytt utseende för att administrera kommuners behörigheter för båda e-tjänsterna.

  Funktionaliteten kommer, förutom förändringen att administrera behörigheter, att vara densamma som tidigare för både ”Ansöka om statlig ersättning” och ”Se och ändra ansvar för ensamkommande”. Den gamla länken slutar fungera och en ny länk läggs upp här på webbsidan. Kom ihåg att uppdatera era eventuella bokmärken.

  För e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kommer det även innebära följande:

  • Alla behörigheter kommer att vara densamma som förut.
  • Eftersom vi tidigare inte haft behörighet på ersättningsnivå har alla behöriga rättigheter att söka och följa upp alla ersättningar som i dag finns i e-tjänsten. Behöver det göras begränsningar för olika användare är det kommunernas uppgift att gå in och ”ta bort” behörighet till den eller de ersättningar som det gäller.
  • När det kommer nya ersättningar i e-tjänsten behöver administratören gå in och lägga till behörighet för den eller de personer som ska ha rättighet att söka och följa upp ersättningen.

  Läs mer om de olika e-tjänsterna

 • Överklaganden lämnas in i e-tjänsten

  Du kan numera endast lämna in överklaga till Migrationsverket via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Den mejladress som du tidigare skickade överklagan till har stängts ner och överklaganden som skickas in denna väg kommer därmed inte fram till Migrationsverket. I e-tjänsten kan du både överklaga och få beslut från Migrationsverket.

  Mer information om hur du överklagar finns i användarmanualen

 • Nya ersättningar: Fler ersättningstyper finns nu i tjänsten

  Under vecka 41 har Migrationsverket levererat möjligheten för kommuner att ansöka digitalt om statlig ersättning för vårdinsatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller motsvarande enligt socialtjänstlagen (SoL) för asylsökande ensamkommande barn och unga.

  Det innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten ska ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt. Antalet ersättningstyper kommer att utökas under hösten.

  Läs mer om ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för ensamkommande asylsökande barn

  Läs mer om ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för ensamkommande asylsökande unga

 • Uppdateringar och ny funktion i e-tjänsten (Leveransen har flyttats fram till 12 september)

  Den 12 september kommer det att gå att överklaga ett beslut via e-tjänsten och se när ett ärende har vunnit laga kraft.

  Dessutom kommer några mindre uppdateringar att göras, bland annat:

  • uppdaterad sökfunktion där krysset i sökrutan nu tömmer och uppdaterar sidan
  • flikar förtydligas med hjälp av ikoner
  • ärenden som prövats på nytt visas i notifieringar och kan filtreras
  • ny hjälptext med information om hur ersättningen ”Vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige” ska sökas.
 • Nya ersättningar: Nu införs fler ersättningstyper i tjänsten

  Den 10 juni införs ersättningstypen EUI ”Extra utbildningskostnader för en individ – asyl” (som i dagsläget söks på blankett 4519) i vår e-tjänst, vilket innebär att ni från och med terminsslutet ska ansöka om denna ersättning via e-tjänsten. Information om ersättningen finns på Migrationsverkets webbplats.

  Från och med utbetalningstillfället (sista bankdagen) i juni kommer Migrationsverket att via e-tjänsten betala ut den s.k. anvisningsschablonen, om 52 000 kronor, som följer med en anvisning av ensamkommande barn. Denna ersättning betalas ut automatiskt och kommer alltså från och med juni att presenteras i utbetalningslistan i e-tjänsten.

  Övriga upplysningar

  • Den 4 juni kommer inloggningssidan att uppdateras och därmed få ett nytt utseende.
  • Om andra handläggare i kommunen blir aktuella för ansökan avseende dessa två, i e-tjänsten, nya ersättningstyper så måste även dessa ha SITHS-kort och av administratören läggas in i e-tjänsten för att kunna logga in och göra ansökningar.
  • Samtliga anslutna användare/handläggare i kommunen kan se och ta del av alla ansökningar, beslut och utbetalningar som administreras i e-tjänsten.
  • Under hösten avser Migrationsverket att införa ersättningstypen vård enligt LVU eller liknande vård enligt SoL avseende ensamkommande barn och unga. Med anledning av detta skulle vi vilja att ni pausar dessa ansökningar för kvartal 2 och 3 så att ni kan ansöka om detta via e-tjänsten.
 • Nytt utseende på inloggningssidan i juni

  Den 4 juni kommer inloggningssidan att få ett nytt utseende. Sidan kommer att ha samma funktionalitet som tidigare. Drop-down-boxen för val av "roll" tas bort. Knappen "SITHS/EFOS" kommer att heta enbart "SITHS".

 • Kom ihåg: Fyll i barnets dossiernummer när du ansöker om ersättning för vårdinsatser för barn med vårdnadshavare i Sverige

  När du ansöker om ersättning för vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige (även kallat barn i familj) ska du ange barnets dossiernummer. Om det gäller flera barn ska du ange varje barns dossiernummer i en egen ansökan.

 • Ny funktion: Nu kan en utsedd användare i en kommun ändra och kontrollera konton för utbetalningar

  Funktionen gör det möjligt för kommuner att kontrollera och ändra kommunens kontonummer för utbetalningar.

 • Ny funktion: Nu kan du förhandsgranska ärenden

  En ny funktion har levererats till e-tjänsten. Funktionen är en förhandsgranskning och den ger dig en överblick över de ansökningar som du är på väg att skicka in.

 • Tips: Spara excelfiler som pdf

  I e-tjänsten finns möjlighet att exportera skapade ansökningar, inskickade ansökningar och utbetalningslistan som excelfiler. Det har under e-tjänstens testpilot varit efterfrågat att kunna exportera ansökningar och utbetalningar till pdf. Den funktionaliteten finns inte.

  Ett tips är därför att i Excel välja att exportera filen till pdf. För att allt ska få plats på en sida kan viss justering av text och kolumner behöva göras innan exporten. Välj liggande format.

 • Tips: Bokmärk förstasidan för e-tjänsten (den här sidan)

  Det går inte att bokmärka sidor i e-tjänsten eller sidan där du loggar i med SITHS-kort. Det går inte eftersom sidorna har en så kallad dynamisk url-adress som ändras hela tiden.

  Om du vill ha ett bomärke till e-tjänsten i din webbläsare rekommenderar vi att du bokmärker den här sidan. En fördel med att bokmärka den här sidan är att vi här kommer att berätta om nyheter eller problem med e-tjänsten som kan vara viktiga för dig att känna till.

 • Kom ihåg: Välj kommun eller region i rullisten på logga in-sidan

  Om du klickar på knappen "Inloggning till e-tjänst" så kommer du till själva inloggningssidan. Här är det viktigt att du väljer "kommun eller region" i rullistan "Vem loggar du in som?".

  Du som kommunmedarbetare kan alltså inte logga in under alternativet "Privatperson" eller med Bank-id, mobilt bank-id eller användarnamn. Det enda som funkar är SITHS-kort.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersättningstyperna

Om du har frågor om ersättningstyperna i allmänhet eller uppgifter i e-tjänsten kontaktar du Migrationsverket enligt nedan.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 3)
Box 2073
700 02 Örebro

Telefon

010-203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Teknisk support

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter. Mer information finns på administratörssidan.

Administratör för kommuners e-tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.