Migrationsverket logotyp

Ansök om statlig ersättning

I e-tjänsten Ansök om statlig ersättning kan du som användare ansöka om statlig ersättning samt ta del av beslut och utbetalningsinformation.

E-tjänsten omfattar i dagsläget ett antal av de statliga ersättningar som finns för asylsökande, nyanlända, tillståndssökande, bevispersoner och personer med tillstånd av medicinska skäl.

Stöd för dig som är användare

Användarmanual för Ansök om statlig ersättningPDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Kontaktuppgifter för support

Aktuellt i e-tjänsten

Välkommen till informationsträffar där vi presenterar vilka förändringar som har skett den senaste tiden gällande prövning av ansökningar om utbildningskostnader. Vi går också igenom hur man ansöker om dessa i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning och du kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till en träff

Den 26 april 2021 påbörjas lansering av automatiska beslut i e-tjänsten

Migrationsverket kommer att införa automatiska beslut stegvis. I det första steget kan ett automatiskt beslut bli aktuellt om

 • ansökan avser ersättningstyperna Asylsökande i förskola, Asylsökande i förskoleklass, Asylsökande i grundskola
 • ansökan har skickats in digitalt via e-tjänsten eller hanteras digitalt efter ansökan på blankett från kommunen
 • ansökan är för sent inkommen.

Ersättningar som beviljas, delvis beviljas, avslås eller avskrivs kommer inte att bli föremål för automatiskt beslut i första steget. Övriga ersättningstyper är just nu inte aktuella för automatiska beslut.

Hur fungerar automatiska beslut?

 1. Kommunen ansöker om ersättning via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
 2. Migrationsverket tar emot och diarieför ansökan.
 3. Ärendet går igenom en automatisk bedömning.
 4. En automatisk bedömning genererar ett automatiskt beslut, som kommunen kan se i e-tjänsten.
 5. Om systemet inte kan avgöra rätten till ersättning genom en automatisk bedömning kommer en handläggare att bedöma ärendet och fatta ett beslut.
 6. En manuell bedömning genererar ett beslut, som kommunen kan se i e-tjänsten.

Varför införs automatiska beslut?

Migrationsverket kortar handläggningstiden för ansökningar om skolersättningar för kommuner genom automatiserade beslut. Ett automatiskt beslut kan fattas om ett ärende uppfyller vissa krav eftersom systemet är programmerat för att känna av det. Ärenden som kräver en mer kvalificerad handläggning får en manuell bedömning.

Migrationsverket arbetar nu med att möjliggöra automatiserade beslut vid ansökan om statlig ersättning för kommuner, via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Skolersättningar kommer att vara först ut och exakt datum för lansering av automatiska beslut är ännu inte fastställt.

Mer information om vilka ersättningstyper och vilka olika typer av beslut som är föremål för automatik, samt information om vad automatiska beslut innebär för dig och din kommun som hanterar ansökningar inom statlig ersättning, är planerad under mars år 2021. Information kommer att publiceras på webben och skickas ut via mejl till alla registrerade administratörer i kommuner för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad är nu framtaget till dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiodPDF

Efter justeringen är nu namnet på ersättningstypen detta:

Extraordinära kostnader för asylsökande enskild elev med särskilt behov.

Tidigare benämning var:

Extra utbildningskostnader för individ – avseende asylsökande.

Den 1 januari 2021 införs ny ersättningstyp att ansöka om via e‑tjänsten:

Införande av denna e‑tjänst innebär att alla kommuner som är anslutna till e‑tjänsten förväntas ansöka om ersättning för ersättningstypen digitalt från den 1 januari 2021 för ersättning som avser år 2021.

För ersättning som avser ersättningstypen rörande år 2020, ansöker kommunen som tidigare via pappersblankett.

För att användare av e‑tjänsten ska kunna ansöka om ersättningstypen digitalt behöver administratören i kommunen för e‑tjänsten lägga till behörighet för ersättningstypen som nu lanseras, för de användare som ska ha behörigheten.

För nya användare behöver administratören först registrera ett konto för den nya användaren, med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e‑tjänsten.

Ansökningar för Ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder som inkommer till Migrationsverket från 1 januari 2021 och som gäller ersättningar som avser år 2021, handläggs digitalt för kommuner anslutna till e‑tjänsten. Kommunikation för ansökan sker då via e‑tjänsten, exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Det finns möjlighet som användare att få notifieringar via mejl från e‑tjänsten för vissa händelser som sker i en ansökan. Användaren aktiverar själv start av notifieringar via mejl i e‑tjänsten under fliken Notifieringar. Notifieringar skickas då till användarens i e‑tjänsten registrerade mejladress för de händelser som visas i fliken notifieringar i e‑tjänsten.

Fullständig utbetalningsinformation för en utbetalning visas för användare som har behörighet för utbetalningen för ersättningstypen. Användare som inte har behörighet för en viss ersättningstyp ser enbart diarienummer och utbetald summa.

Om användare ska ha behörighet för att se all information som rör en utbetalning, behöver användaren ha behörighet för den ersättningstyp som utbetalningen avser. För att få behörighet att se och ansöka om en viss ersättningstyp vänder sig användaren till administratören i kommunen för Migrationsverkets e‑tjänster. I användarmanualen står hur administratören går tillväga för att lägga till behörigheter för en användare.

Ett fel har rättats till som gjort att utbetalningsinformation kan ha visats för användare som saknar behörighet för vald ersättningstyp.

De fyra ersättningstyper som införs 1 oktober avser ansökan av ersättning för asylsökande gällande:

 • Asylsökande i förskola
 • Asylsökande i förskoleklass
 • Asylsökande i grundskola
 • Asylsökande i gymnasieskola.

Detta innebär att alla kommuner som är anslutna till e-tjänsten förväntas ansöka om ersättning för dessa ersättningstyper digitalt från den 1 oktober 2020.

För att användare av e-tjänsten ska kunna ansöka om dessa ersättningstyper digitalt behöver administratören för e‑tjänsten lägga till behörighet för de ersättningstyper som nu lanseras, för de användare som ska ha den eller de behörigheterna. Nya användare behöver administratören först registrera med HSAid, namn och mejladress. Observera att det krävs SITHS-kort för att logga in i e-tjänsten.

När ansökan om skolersättning görs i e-tjänsten finns några nyheter som vi särskilt vill uppmärksamma ansökaren på, gällande dessa ansökningar:

 • Antalet fyraveckorsperioder kommer att räknas ut automatiskt utifrån de datum som fylls i, oavsett tidigare antal perioder.
 • När datumperiod för ansökan anges räknas beloppet ut automatiskt, för de ersättningstyper rörande skola som nu lanseras. Ansökaren behöva då inte fylla i ansökt belopp.
 • Vid ansökan kommer det att vara obligatoriskt att fylla i datumperiod som kostnaden avser, samt individnummer (dossiernummer) alternativt fullständigt personnummer.

Ansökningar för ersättningstyperna som lanseras 1 oktober som inkommer till Migrationsverket från 1 oktober handläggs digitalt för kommuner anslutna till e-tjänsten. Kommunikation för ansökan sker då via e-tjänsten, exempelvis begäran om komplettering, beslut och utbetalning.

Det finns möjlighet som användare att få notifieringar via mejl från e-tjänsten för vissa händelser som sker i en ansökan. Användaren aktiverar själv start av notifieringar via mejl i e-tjänsten under fliken ”Notifieringar”. Notifieringar skickas då till användarens i e-tjänsten registrerade mejladress för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten.

Observera att ersättning för ersättningstyperna nedan inte införs för digital ansökan 1 oktober. Dessa ersättningstyper planeras att bli införda vid ett senare datum:

Senare planeras även för en automatisering av handläggning av vissa beslut för skolersättningar som hanteras digitalt. Mer information om automatisering kommer att publiceras längre fram.

Mejl­no­ti­fi­e­ringar när något händer i en ansökan

Du kan få mejl från e-tjänsten när något händer i en ansökan. Notifieringar skickas då för de händelser som visas i fliken notifieringar i e-tjänsten, och för de ersättningar som du har behörighet till. Aktivera detta i e-tjänsten under fliken notifieringar.

Ersättningar som finns i e-tjänsten

Kontakt­upp­gifter för support

Om din fråga inte avser e-tjänsten eller ersättning i e-tjänsten, kan du läsa mer på sidorna om statlig ersättning för att se vart du ska vända dig med din fråga.

Mejl

e-tjanst-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 5)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑203 33 94
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Post­a­dress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/​fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid allmänna frågor om e-tjänsten eller behov av teknisk support ska du som användare kontakta administratör för Migrationsverkets e-tjänster i din kommun.

Om administratör inte kan hjälpa dig kontaktar ni Migrationsverkets kontaktcenter:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?