Kontakt­upp­gifter – statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande m.fl.

Det är enheten statlig ersättning för asylsökande (SEA) som hanterar din ansökan om statlig ersättning.

SEA har hand om ansökningar om statlig ersättning för

  • asylsökande (inklusive asylsökande som fått uppehållstillstånd och som bor i tillfälliga bostäder/eget boende)
  • bevispersoner
  • skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar).

SEA har även hand om

  • frågor om information i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande
  • frågor om schabloniserade ersättningar som betalas ut utan ansökan för asylsökande ensamkommande barn och för kommunernas ordnade boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Skicka ansökan till oss

I första hand ska ansökan skickas in via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om ersättningen inte finns i e-tjänsten, eller om kommunen eller kommunalförbundet inte kan använda e-tjänsten, kan ansökan i stället skickas in till

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Ring oss

010‑485 37 42
Måndag–fredag 09.00–12.00

Om du behöver nå en handläggare utöver telefontiden går det bra att mejla till oss.

Mejla oss

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Sidan senast uppdaterad: