Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

Om e-tjänsten

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett.

Aktuellt i e-tjänsten

 • 2020-01-04: Utökade uppgifter i notifieringsfliken är uppskjuten

  Ny planering är att de utökade uppgifterna i notifieringsfliken kommer att komma i slutet på februari.

 • 2019-12-18: Utökade uppgifter i notifieringsfliken

  I januari kommer uppgifterna i fliken ”Notifieringar” att utökas. Det innebär en utökning både gällande informationen i befintliga notifieringar och utökning med flera typer av notifieringar, så att notifieringar även genereras vid avslut av ansvar som avslutas manuellt eller automatiskt (t.ex. när en individ blir svensk medborgare).

 • 2019-10-25: Rättning och justering av uppgifter och funktionalitet i e-tjänsten

  Uppgiften om en individ är asylsökande eller kommunplacerad har rättats. ”Asylsökande” visas för individer som har sökt asyl fram till att individen tas emot i en kommun (inklusive beslut enligt gymnasielagen). ”Kommunplacerad visas för individer som har tagits emot i en kommun. Kommunplacerad visas även för individer som har haft ett uppehållstillstånd, men där tillståndet har gått ut och där individen inte ansökt om förlängning eller lämnat in ny asylansökan.

  Rättning av urval vid exportering i e-tjänsten. Vid exportering av uppgifter i e-tjänsten visas nu enbart uppgifter från den lista man valt att exportera från.

  Sökningsfunktion har justerats för enklare sökning.

  Rättningarna kommer att genomföras i e-tjänsten den 31 oktober 2019.

 • 2019-10-16: Avslutade ansvar tas bort i e-tjänsten

  Vyn "Avslutade ansvar" i e-tjänsten kommer att tas bort den 31 oktober 2019. Utförligare information om ändringen har tidigare presenterats via mejl till kommunernas administratörer för e-tjänsten, och under denna rubrik.

 • 190917: Kommande ändring i e-tjänsten avseende vyn ”Avslutade ansvar”

  I oktober 2019 kommer en ändring i e-tjänsten att utföras avseende vyn ”Avslutade ansvar”. Vyn som visar ensamkommande barn och unga som kommunen har haft ansvar för kommer att tas bort.

  Detta kommer att medföra att information om en individ som kommunen har haft ansvar för inte längre visas i e-tjänsten efter att ansvaret är avslutat.

  Information om exakt datum för när borttagandet av vyn sker, kommer enligt avtal att publiceras senast två veckor innan ändringen utförs. Utförligare information om förändringen har skickats ut via mail till samtliga registrerade administratörer i kommunerna för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersättningstyperna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

För asylsökande ensamkommande barn

Mejl

norrkopingstatligersattningasylsokande@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 1)
601 70 Norrköping

Telefon

010-203 73 32
Måndag–fredag 09.00–12.00

För nyanlända ensamkommande barn och unga

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/fax

010-485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Teknisk support och allmänna frågor om e-tjänsten

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter. Mer information finns på administratörssidan.

Administratör för kommuners e-tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.