Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Om anmälan avser att kommunen meddelar fortsatt ansvar för en individ efter 18-årsdagen, ska anmälan inkomma senast tre veckor innan det ensamkommande barnet blir 18 år.

Om din kommun inte kan använda e-tjänsten finns information om hur ni gör på sidan om att anmäla ändringar:

Läs mer om att anmäla ändringar av vilka ensamkommande barn och unga kommunen ansvarar för

Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommande Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Se och ändra ansvar för ensamkommande

Aktuellt i e-tjänsten

Frågor inkommer från kommuner som rör ansvar och registrering av ankomstkommun och anvisningskommun för ensamkommande barn och vi vill här förtydliga rutinen på Migrationsverket.

Ankomstkommun registreras av Migrationsverket i samband med att ett ensamkommande barn ansöker om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, på samma sätt som för asylsökande ensamkommande barn. När registrering av ankomstkommun skett, kan ankomstkommunen se barnets uppgifter i e-tjänsten.

Efter att ett ensamkommande barn har fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd som massflykting, sker en anvisning till en anvisningskommun. När anvisning skett, kan anvisningskommunen se barnets uppgifter i e-tjänsten.

Information om statlig ersättning avseende massflyktingar

Information om ensamkommande barn som är massflykting från Ukraina

Inera utför förändringar vid inloggning med SITHS-kort och det kommer att påverka inloggning i Migrationsverkets e-tjänster för kommuner.

Migrationsverket utreder hur förändringen påverkar inloggningen i våra e-tjänster och ser över vilka åtgärder vi behöver göra för att det fortsatt ska fungera att logga in i e-tjänster för kommuner med SITHS-korten. Mer information kommer senare.

Information om Ineras förändring hittar ni på Ineras webbplats.

Det finns nu möjlighet att exportera notifieringar. Knappen för att exportera finns längst ned till vänster på sidan, i fliken ”Notifieringar.”

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänster för kommuner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsterna. E-tjänsterna för kommuner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsterna inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersätt­nings­ty­perna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

Mejl

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑485 37 42
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

ensamkommandebarn-ensamkommandeunga@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping

Telefon/fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: