Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Om anmälan avser att kommunen meddelar fortsatt ansvar för en individ efter 18-årsdagen, ska anmälan inkomma senast tre veckor innan det ensamkommande barnet blir 18 år.

Om din kommun inte kan använda e-tjänsten finns information om hur ni gör på sidan om att anmäla ändringar:

Läs mer om att anmäla ändringar av vilka ensamkommande barn och unga kommunen ansvarar för

Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommande Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om e-tjänsten

Se och ändra ansvar för ensamkommande

Aktuellt i e-tjänsten

Migrationsverket slutar från och med den 1 januari 2024 helt att använda fax som kommunikationsmedel.

Vid anvisning av kommun för mottagande av asylsökande ensamkommande barn skickas anvisningsbeslutet och anmälan om behov av god man till den anvisade kommunen. Från och med den 1 januari 2024 kommer Migrationsverket att skicka dessa dokument till skyddad e-post.

Information till kommuner med upprättad säker anslutning som idag får information via e-post

Migrationsverket kommer fortsätta att skicka anvisningsbesluten och anmälan om behov av god man på samma sätt som tidigare.

Information till kommuner med upprättad säker anslutning som idag får information via fax

De kommuner som har upprättat en säker anslutning (säker e-post) behöver snarast meddela Migrationsverket till vilken e-postadress inom kommunens e-post-system som de vill få information skickad till, samt uppgifter om telefonnummer och kontaktperson/er. E-postadressen behöver bevakas löpande under arbetstid. Skicka uppgifterna till: anvisningsfunktionen-ensamkommandebarn@migrationsverket.se.

Information till kommuner som saknar säker anslutning och som idag får information via fax

De kommuner som inte har upprättat säker anslutning (säker e-post) ombeds snarast att göra det. Kommunen behöver därefter meddela Migrationsverket till vilken e-postadress de vill få information skickad till, samt uppgifter om telefonnummer och kontaktperson/er. E-postadressen behöver bevakas löpande under arbetstid. Skicka uppgifterna till: anvisningsfunktionen-ensamkommandebarn@migrationsverket.se.

De kommuner som önskar sätta upp en säker anslutning mot Migrationsverket ska be sin it-avdelning att kontakta windowsdrift@migrationsverket.se.

De kommuner som inte upprättar säker anslutning kommer att få anvisningsbesluten och anmälan om behov av god man skickade till sig med ordinarie postgång.

För frågor

För frågor om kommunens mottagande av asylsökande ensamkommande barn hänvisas till anvisningsfunktionen:
E-post: anvisningsfunktionen‑ensamkommandebarn@migrationsverket.se
Telefon: 010-485 52 11, telefontid: Måndag-fredag 09:00-12:00.

Kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag, Inera, har aviserat om förändringen av inloggningen med SITHS-kort och Net iD Enterprise. Driftsättningen av Migrationsverkets anpassning är planerad att ske tidigast den 25 maj 2023. Nuvarande lösning tillhandahålls och supportas av Inera under en överlappande period till och med 31 januari 2024. På Ineras webbplats finns mer information: Ny lösning för SITHS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obs! Förändringen påverkar inte innehållet i Migrationsverkets e-tjänster, utan endast inloggningsförfarandet som, efter ändringen, kommer att ske i två steg.

Inloggningsalternativ till e-tjänsterna.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Det första steget för inloggning är oförändrat och sker genom att administratör/användare (som tidigare) väljer alternativet längst ner, E‑tjänstelegitimation – SITHS (se bilden).

Vid problem i det första inloggningssteget bör administratör/användare i berörd kommun eller region kontakta Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och då bifoga en skärmbild med eventuellt meddelande som kan underlätta felsökningen:

Kommuner: etjanstkommuner@migrationsverket.se

Regioner: halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Tre olika legitimeringsmetoder hos Inera.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

2. Det andra steget i inloggningen innebär att en ny meny (Ineras egen) öppnas och ger tre inloggningsalternativ:

Den ”gamla” inloggningen med endast SITHS-kort (med Net iD) väljer man med det nedersta alternativet (SITHS-kort på denna enhet). Obs! Denna inloggningslösning upphör efter 31 januari 2024.

De övriga två (nya) inloggningsalternativen väljs när man har SITHS eID på den aktuella enheten eller på en annan enhet.

Vid problem vid det andra inloggningssteget med SITHS eID, SITHS eller
Net iD*, bör administratör/användare i berörd kommun eller region i första hand kontakta sin egen interna IT-supportenhet.

I andra hand bör kommunens eller regionens administratör/användare kontakta Ineras egen support.

Felanmälan och användarstöd hos Inera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Inera ger support angående Net iD till och med 31 januari 2024.

Frågor inkommer från kommuner som rör ansvar och registrering av ankomstkommun och anvisningskommun för ensamkommande barn och vi vill här förtydliga rutinen på Migrationsverket.

Ankomstkommun registreras av Migrationsverket i samband med att ett ensamkommande barn ansöker om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, på samma sätt som för asylsökande ensamkommande barn. När registrering av ankomstkommun skett, kan ankomstkommunen se barnets uppgifter i e-tjänsten.

Efter att ett ensamkommande barn har fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd som massflykting, sker en anvisning till en anvisningskommun. När anvisning skett, kan anvisningskommunen se barnets uppgifter i e-tjänsten.

Information om statlig ersättning avseende massflyktingar

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter via denna mejladress:

etjanstkommuner@migrationsverket.se

Om uppgifter i e-tjänsten eller om en viss ersätt­ning

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller en viss ersättning eller ett visst ärende, kontakta enheten statlig ersättning asylsökande (SEA), se Kontaktuppgifter – statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Om du har frågor om en viss ersättning eller ett visst ärende, kontakta enheten statlig ersättning nyanlända (SEN), se Kontaktuppgifter – statlig ersättning för nyanlända personer.

Sidan senast uppdaterad: