Migrationsverket logotyp

Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Om anmälan avser att kommunen meddelar fortsatt ansvar för en individ efter 18-årsdagen, ska anmälan inkomma senast tre veckor innan det ensamkommande barnet blir 18 år.

Om din kommun inte kan använda e-tjänsten finns information om hur ni gör på sidan om att anmäla ändringar:

Läs mer om att anmäla ändringar av vilka ensamkommande barn och unga kommunen ansvarar för

Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommandePDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Aktuellt i e-tjänsten

Namnet på behörigheten för e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande ändras.

Nuvarande namn: MELKER Administrera barn utan vårdnadshavare

Nytt namn: Administrera barn utan vårdnadshavare.

Den 2 februari 2021 kommer en tidigare aviserad justering av datum för vissa tidigare utförda avslut av ansvar i kommun för ensamkommande barn, att utföras i e-tjänsten ”Se och ändra ansvar för ensamkommande”.

Den 22 december 2020 informerades, via mejl, samtliga aktuella administratörer i kommuner för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner om en kommande justering av avslutsdatum för det automatiska avslutet av ansvar för ett ensamkommande barn som blev 18 år.

Justeringen avser individer där ansvaret har avslutats automatiskt med avslutsdatumet 2020-10-30, på grund av att individen var 18 år eller äldre. Datumet 2020-10-30 kommer att justeras till datumet 2020-09-30 eller det datumet individen blev 18 år. I samband med justeringen kommer även en ny notifiering att skapas i e-tjänsten, för avslut av ansvar för det korrekta datumet.

För ytterligare information hänvisar vi till informationen som skickades via mejl till samtliga aktuellt administratörer i kommuner för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner, den 22 december 2020

Auto­ma­tiskt avslut av ansvar vid 18 års ålder

Som tidigare aviserats kommer automatiska avslut av ansvar i kommunen när ett ensamkommande barn blir 18 år att införas den 30 november 2020.

Fram till 1 oktober 2020 hade kommunen skyldighet att meddela Migrationsverket vid avslutat ansvar för ensamkommande barn om kommunens ansvar avslutas i samband med att individen blir 18 år.

Enligt ändring i föreskrifter ska kommuner från den 1 oktober 2020 i stället meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt ansvar av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder.

Information om hur kommunen meddelar fortsatt ansvar finns i Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommande och i tidigare publiceringar under denna rubrik, Aktuellt i e-tjänsten.

Det första tillfället som automatiska avslut av ansvar vid 18 års ålder utförs, den 30 november, avses alla ensamkommande unga mellan 18 och 21 år som kommunen har registrerat ansvar för och där kommunen inte meddelat att kommunen avser att behålla ansvaret. Därefter (från 1 december) utförs de automatiska avsluten av ansvar i samband med ett ensamkommande barn blir 18 år löpande när ett ensamkommande barn blir 18 år och inget meddelande om fortsatt ansvar finns.

Starta ansvar i kommunen

Från den 30 november kan kommunen via e-tjänsten meddela Migrationsverket om att kommunen önskar starta ansvar, även för ensamkommande unga (18–21 år) som tidigare varit aktuella med ansvar i kommunen som ensamkommande barn. I samband med detta införs även möjlighet att välja att ange dossiernummer eller personnummer vid start av ansvar.

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersätt­nings­ty­perna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

Mejl

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 5)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑485 37 42
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

ensamkommandebarn-ensamkommandeunga@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter. Mer information finns på administratörssidan.

Administratör för kommuners e-tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?