Migrationsverket logotyp

Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett.

Läs mer om att anmäla ändringar av vilka ensamkommande barn och unga kommunen ansvarar för

Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommandePDF

Aktuellt i e-tjänsten

Den 1 oktober 2020 ändras rutinen när ett ensamkommande barn blir 18 år. Tidigare har kommunen haft skyldighet att meddela Migrationsverket vid förändrat ansvar för ensamkommande barn i samband med att denne blir 18 år.

Enligt ändring i föreskrifterna (se nedan), som tillkommit efter behov från kommuner och Migrationsverket, ska kommunen från 1 oktober 2020 meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt placering av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder och önskar behålla ansvaret för individen. Kommunen behöver meddela detta till Migrationsverket senast tre veckor innan individen blir 18 år.

Funktionalitet för att meddela om fortsatt ansvar efter 18 år kommer att finnas i e-tjänsten från 1 oktober.

För de individer som blir 18 år och där kommunen inte har meddelat fortsatt ansvar efter 18-årsdagen, kommer ansvaret för ensamkommande barn att automatiskt avslutas i Migrationsverkets system när det ensamkommande barnet blir 18 år.

Det automatiska avslutet av ansvar vid 18 år kommer preliminärt att implementeras i november, då en arbetsperiod efter 1 oktober behövs för kommuner och Migrationsverket att hantera anmälningar där ansvar ska kvarstå efter att individer blivit 18 år.

För ensamkommande unga med uppehållstillstånd, där ansvaret avslutas, kommer dygnsschablonen att betalas ut till folkbokföringskommunen. Nästa utbetalning är i december 2020.

Ytterligare information om ändringen kommer att kommuniceras före 1 oktober 2020.

Sidan Lagar och förordningar med de tre nya föreskrifterna

Den 20 mars kommer Migrationsverket att byta leverantör för inloggningen till våra e-tjänster. Det avser bland annat e-tjänsterna för kommuner; ”Ansök om statlig ersättning”, ”Se och ändra ansvar för ensamkommande” och ”Administrera behörigheter för e-tjänster” och e-tjänsten för regioner avseende hälsoundersökningar.

Vissa kommuner och regioner kan behöva utföra en åtgärd för att det ska fungera att logga in i e-tjänsterna med SITHS-kort efter bytet av leverantör. Instruktion om vad som kan behöva göras i kommunen eller regionen för att logga in med SITHS-kort efter bytet av leverantör den 20 mars, skickas via mail till kommunens administratörer för Migrationsverkets e-tjänster och till regionernas administratörer eller kontaktpersoner för e-tjänsten.

Om problem uppstår vid inloggning i någon av Migrationsverkets e-tjänster för kommuner och regioner från den 20 mars, kontakta administratören i din kommun/region.”

Den tidigare aviserade utökningen av information i fliken ”Notifieringar” kommer att lanseras den 18 mars.

Förändringen innebär en utökning av information i de notifieringar som i dag visas i fliken ”Notifieringar”, vid förändrat ansvar för en individ. Förändringen innebär även en utökning med flera typer av notifieringar. Notifieringar kommer då även finnas för förändringar av ansvar som genereras när ett ansvar för en individ i kommunen avslutas manuellt eller automatiskt av Migrationsverket (till exempel när en individ blir svensk medborgare).

Vissa justeringar har även utförts, i samband med utökningen av notifieringar, för skapa en större tydlighet och för att motsvara gällande ersättningsförordningar.

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersätt­nings­ty­perna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

Mejl

norrkopingstatligersattningasylsokande@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 1)
601 70 Norrköping

Telefon

010‑203 73 32
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter. Mer information finns på administratörssidan.

Administratör för kommuners e-tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?