Ersättning för tomhyra

En kommun har rätt att få ersättning för hyreskostnader för bostäder som kommunen har anmält tillgängliga till Migrationsverket för bosättning av vissa nyanlända personer.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Ersättningen upphör för mottagna efter 30 juni 2024

Kommunen kan endast söka ersättning för tomhyra för de personer som efter anvisning har tagits emot i kommunen till och med 30 juni 2024. Ansökan ska komma in till Migrationsverket senast inom ett år från den dag då personen togs emot i kommunen efter anvisning för bosättning, det vill säga senast 30 juni 2025.

För de personer som tas emot från och med 1 juli 2024, kommer istället en särskild schablonersättning för initiala kostnader betalas ut.

Läs mer på sidan Ersättning till kommun som betalas ut utan ansökan för nyanlända personer.

Villkor för ersätt­ning

  • Bostaden har varit anmäld till Migrationsverket. Läs om hur kommunen anmäler tillgängliga bostäder.
  • Personen som flyttar in i bostaden ska omfattas av förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
  • Bosättningen har skett efter ett beslut om anvisning av Migrationsverket.
  • Kommunens ansökan ska avse en sammanhängande period från och med datumet då bostaden anmälts tillgänglig till dess att den eller de nyanlända personerna flyttar in i bostaden.

Kommunen har rätt till ersättning för den sammanhängande perioden som bostaden stått tom till och med dagen före mottagandet. Med andra ord ska ansökan gälla tiden från det att bostaden blev anmäld som tillgänglig för anvisning, tills dess att en person eller familj tackat ja och flyttat in i bostaden. Det gäller även om andra personer under tiden som bostaden stått tom har fått erbjudanden om bostaden men tackat nej.

Kost­nader som inte ersätts

Ansökan om ersättning för sängplatser i bostad beviljas inte.

Ersätt­ning

Kommunen kan få ersättning för den sammanhängande period bostaden stått tom. Ersättning lämnas per dygn.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning senast inom ett år från den dag då personen togs emot i kommunen för bosättning, för person som togs emot senast 30 juni 2024. Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om hyreskostnaden avser en hel familj ska ansökan skickas in på en av de vuxna och inte på samtliga individer i familjen. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om ersättning för tomhyra, blankett 4493 Pdf, 695.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om ersättningen och vill kontakta enheten, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska bifoga ekonomiska underlag som styrker kommunens kostnader. Det handlar om  

  • hyresavier eller motsvarande, för den sökta perioden där det framgår att kommunen hyr bostaden.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

Ett beslut om ersättning för tomhyra kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Blan­kett

Ansökan om ersättning för tomhyra, blankett 4493 Pdf, 695.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF), se 32a § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: