Kontaktuppgifter i frågor som gäller ensamkommande barn och ungdomar

Beroende på vilken fråga du har om ensamkommande barn är det olika funktioner eller enheter på Migrationsverket som du ska kontakta.

Kontaktpersoner för frågor om ensamkommande barn och unga, bosättning samt relaterade frågor om statlig ersättning

Kontaktperson

Län

Annica Ring, 010-485 27 12

Gotland och Stockholm

Shima Bagheri, 010-485 30 27

Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Kirsti Ollikainen, 010-485 95 58

Jönköping, Södermanland och Östergötland

Chi-Pei Lei, 010-485 13 53

Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne

Marie Lindgren, regionvast-kansli@migrationsverket.se

Halland och Västra Götaland

Kenneth Andersson, 010-485 67 38

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Kontaktuppgifter för prövning av asylansökan

Prövning av ensamkommande barns och ungdomars asylansökningar handläggs vid Migrationsverkets asylprövningsenheter i Boden, Uppsala, Göteborg och Malmö (kontaktas genom regionens kansli).

Enhet

Kontakt

Asylprövningsenheten i Boden

asylboden@migrationsverket.se

Asylprövningsenheten i Uppsala

daniel.gustafsson@migrationsverket.se

 

Daniel Gustafsson, 010-485 72 84

Asylprövningsenheten i Göteborg

goteborg-fordelningsenhet1@migrationsverket.se

 

Journummer, 010-485 32 78

Asylprövningsenheten i Malmö

malmo-fordelningsenhet1@migrationsverket.se

 

Kontaktuppgifter för ersättningar till kommuner för mottagande av ensamkommande barn

Statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn administreras av andra enheter på Migrationsverket.

Kontakt och adresser för frågor om statlig ersättning

Kontaktuppgifter för kommunanvisningar för asylsökande ensamkommande barn

Anvisningsfunktionen svarar på kommunernas frågor gällande anvisningar.

Adress:
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Mejl:
ensamkommandebarn.rapport@migrationsverket.se

Telefon:
010-485 52 11

Telefontid:
Måndag-fredag 09.00–12.00. Om du behöver nå samordningsfunktionen utöver telefontiden går det bra att mejla till oss så kontaktar vi dig. 

Kontaktuppgifter för frågor om dagersättning, särskilt bidrag och återvändande

Frågor som gäller återvändande och lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) för ett visst barn

I listan nedan kan du utifrån ditt län få information om till vilken mottagningsenhet du ska vända dig till.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.