Kontaktuppgifter i frågor som gäller ensamkommande barn och ungdomar

Beroende på vilken fråga du har om ensamkommande barn är det olika funktioner eller enheter på Migrationsverket som du ska kontakta.

Kontaktperson

Län

Annica Ring, 010‑485 27 12

regionnord@migrationsverket.se

Gotland, Stockholm och Södermanland

Annica Ring, 010‑485 27 12,
Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

regionnord@migrationsverket.se

Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland

regionsyd@migrationsverket.se

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötland

Marie Lindgren, regionvast-kansli@migrationsverket.se

Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

regionnord@migrationsverket.se

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Prövning av ensamkommande barns och ungdomars asylansökningar handläggs vid Migrationsverkets asylprövningsenheter i Boden, Uppsala, Göteborg och Malmö (kontaktas genom regionens kansli).

Enhet

Kontakt

Asylprövningsenheten i Boden

asylboden@migrationsverket.se

Asylprövningsenheten i Uppsala

daniel.gustafsson@migrationsverket.se

Daniel Gustafsson, 010‑485 72 84

Asylprövningsenheten i Göteborg

goteborg-fordelningsenhet1@migrationsverket.se

Journummer, 010‑485 32 78

Asylprövningsenheten i Malmö

 malmo-fordelningsenhet1@migrationsverket.se

Statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn administreras av andra enheter på Migrationsverket.

Kontakt och adresser för frågor om statlig ersättning

Anvisningsfunktionen svarar på kommunernas frågor gällande anvisningar.

Adress:
Migrationsverket
Bosättningsenheten
Box 413
901 08 Umeå

Mejl:
anvisningsfunktionen-ensamkommandebarn@migrationsverket.se

Telefon:
010‑485 52 11

Telefontid:
Måndag–fredag 09.00–15.00. Om du behöver nå anvisningsfunktionen utöver telefontiden går det bra att mejla till oss så kontaktar vi dig. 

Frågor som gäller åter­vän­dande och lagen om motta­gande av asyl­sö­kande m.fl. (LMA) för ett visst barn

I listan nedan kan du utifrån ditt län få information om till vilken mottagningsenhet du ska vända dig till.

Sidan senast uppdaterad: