Anvisning av ensamkommande barn med medsökande anhöriga

På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid anvisning av ensamkommande barn med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, som har medsökande anhöriga, där de anhöriga omfattas av bestämmelserna om anvisning av kommun att ordna boende åt vissa utlänningar.

Bakgrund

Från och med 1 juli 2022 får Migrationsverket anvisa en kommun att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Detta enligt 3 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar. Kommunen blir efter anvisning skyldig att ordna boendet senast en månad efter anvisning.

Ensam­kom­mande barn

Ensamkommande barn med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas inte av dessa regler. För dessa barn anvisas fortsatt en kommun enligt 3 § andra stycket LMA. För ensamkommande barn som kommer till Sverige med medsökande anhöriga som behöver hjälp med boende och som omfattas av de nya reglerna, krävs därför en särskild hantering.

Ensam­kom­mande barn med medsö­kande anhö­riga

Anvisning av ensamkommande barn med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som kommer till Sverige tillsammans med medsökande anhöriga som behöver hjälp med boende hanteras på följande sätt:

En första anvis­nings­kommun i Migra­tions­ver­kets boende

Migrationsverket anmäler som vanligt barnets behov av skydd till den kommun som registreras som ankomstkommun.

Därefter kommer den kommun där de medsökande anhöriga tillfälligt placeras i Migrationsverkets anläggningsboende även att anvisas för barnet. Det blir en anvisning på grund av anknytning. Den kommunen blir en första, tillfällig anvisningskommun. Detta förutsatt att barnet vill bo tillsammans med de anhöriga och att socialtjänsten i ankomstkommunen bedömt det som lämpligt.

Ny anvis­ning till kommun för mer perma­nent boende

När Migrationsverket sedan anvisar en kommun att ordna mer permanent boende åt de medsökande anhöriga, och barnet flyttar med, kommer Migrationsverket att göra en ny anvisning för barnet till den kommun där barnet nu ska bo tillsammans med de anhöriga.

För att det här ska vara möjligt krävs att den kommun som har anvisats att ordna boende åt de anhöriga informerar Migrationsverket omgående när kommunen fått kännedom om att barnet och de anhöriga flyttat till kommunen. Migrationsverket kommer då att avsluta socialtjänstansvaret för den först anvisade kommunen och därefter besluta om ny anvisning till den kommun där barnet vistas.

Ansvaret för barnet kommer ligga på den första anvisningskommunen under flytten och fram till att beslut om ny anvisning fattats.

När anvis­ningen är till samma kommun som de anhö­riga redan bor i

I de fall den kommun som anvisas att ordna boende åt de medsökande anhöriga är samma kommun de redan tillfälligt placerats i, kommer Migrationsverket inte att avsluta socialtjänstansvaret och fatta beslut om ny anvisning.

Läs mer om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Ersätt­ningar

En anvisningsschablon på 52 000 kronor betalas ut både för den första och den andra anvisningskommunen. I övrigt gäller samma ersättningar som för alla ensamkommande barn.

Sidan senast uppdaterad: