Vilka flyttar till en kommun?

En person från ett annat land kan flytta till en kommun av olika anledningar. Det kan till exempel handla om personer som har fått uppehållstillstånd för att de behöver skydd, personer som har fått ett erbjudande om arbete i Sverige eller som har hittat kärleken i kommunen.

Personer som behöver skydd

Asyl­sö­kande och nyan­lända

En person som har sökt asyl har rätt att bosätta sig i Sverige om hen får uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring. En person som har bott i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som får uppehållstillstånd ska flytta därifrån och bosätta sig i en kommun. Om personen behöver hjälp med bosättning kan Migrationsverket i vissa fall anvisa en kommun där personen eller familjen kan bosätta sig.

En person kan tacka nej till erbjudandet om bosättning men måste då ordna en bostad på egen hand.

En person som har bott hos vänner eller släktingar i så kallat eget boende (EBO) under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som hen har bott på under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen. 8 och 11 §§ Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar när rätten till bistånd enligt LMA upphör i samband med beviljande av uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som gäller för bosättning i en kommun

Läs mer om vad som gäller för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, som också kan få hjälp med boendet, på sidan Anvisning och ordnat boende i kommun

Ensam­kom­mande barn

En kommun ansvarar för vård och boende för både asylsökande barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd och barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar bland annat för att ordna ett boende åt barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en anvisningskommun som får det långsiktiga ansvaret för barnet.

Läs mer om vad som gäller angående ensamkommande barn och ungdomar

Kvot­flyk­tingar

Det finns personer som har flytt sitt land och fått uppehållstillstånd i Sverige utan att ha varit asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska få komma till Sverige som kvotflyktingar. Då gör Migrationsverket i de flesta fall utredningar på plats där personerna befinner sig. När personerna väl kommer till Sverige har de redan uppehållstillstånd och har anvisats till en kommun som tar emot dem och ordnar boende.

Bland flyktingkvoten kan även finnas ensamkommande barn som överförs till Sverige och anvisas i enlighet med bosättningslagen.

Läs mer om den svenska flyktingkvoten

Andra som kan flytta till en kommun

Förutom personer som behöver skydd i Sverige kan det komma andra från ett annat land till en kommun. Det kan handla om personer som

Skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som samtidigt är anhörig till en person som har fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt enligt ovan, kan bli folkbokförda. Endast uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ger inte rätt till folkbokföring.

Sidan senast uppdaterad: