Kontaktuppgifter för anvisning till och bosättning i en kommun

Beroende på din fråga är det olika funktioner på Migrationsverket du ska kontakta.

Migra­tions­ver­kets bosätt­nings­enhet

Mejladress för frågor om anvisning och årsplaneringen:
bosattningsenheten@migrationsverket.se

Mejladress för frågor om anmälan av tillgängliga bostäder:
anmalan-tillgangliga-bostader-nyanlanda@migrationsverket.se

Telefonnummer: 010‑203 42 29

Telefontid: Helgfri vardag 9.00–15.00

Migra­tions­ver­kets enhet för samordning vida­re­bo­sätt­ning

Mejladress för frågor om de praktiska detaljerna kring mottagande av kvotflyktingar: swedishquota@migrationsverket.se

Telefonnummer: 010‑485 48 11

Telefontid: Helgfri vardag 8.00–16.30

Vid frågor om anvisningen av kvotflyktingar ska ni kontakta bosättningsenheten.

Migra­tions­ver­kets mottag­nings­en­heter

Mottagningsenheterna svarar på frågor om mottagande av nyanlända. I anvisningsbeslutet hittar ni kontaktuppgifter till den mottagningsenhet där den eller de personer som ska tas emot är inskrivna.

Telefonnummer: 0771‑235 235 (kontaktcenter/växel)

Telefontid: Helgfri vardag 9.00–15.00

Regionala experter på kommunalt mottagande svarar på generella frågor kring bosättning. Kontakta experten som är ansvarig för ert län.

Kontaktperson

Län

Annica Ring, 010‑485 27 12

Gotland, Stockholm och Södermanland

Annica Ring, 010‑485 27 12,
Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Johanna Olsson Selerud, 010- 485 32 82

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötland

Marie Lindgren, regionvast-kansli@migrationsverket.se

Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Sidan senast uppdaterad: