Rätt till vård för asylsökande

Det är regionerna som ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för asylsökande. Alla asylsökande som kommer till Sverige erbjuds en hälsoundersökning.

Vuxnas rätt till vård

Vuxna som söker asyl i Sverige har rätt till akut vård och vård som inte kan vänta. Exempel på vård som inte kan vänta är insulin till diabetiker. Det är regionerna som bedömer om personen har rätt till en viss vård. Det kan aldrig Migrationsverket göra.

Vuxna asylsökande har rätt till akut tandvård. Vid besvär ska personen kontakta Folktandvården eller någon annan tandläkare som regionen hänvisar till.

Den asylsökande betalar en reducerad avgift för vården när han eller hon visar upp sitt LMA-kort.

Barns rätt till vård

Asylsökande barn har rätt till samma vård som alla andra barn som bor i Sverige. Vården är kostnadsfri och omfattar även tandvård. Avgiften för receptbelagd medicin är reducerad för ett barn som har ett LMA-kort.

Migrationsverket betalar ut ersättning till regionerna för utgifter för sjukvård och tandvård för asylsökande.

Läs mer om ersättning till regionerna

Läke­medel

Asylsökande som kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller kvitto på inlämnad asylansökan har rätt att få vissa läkemedel subventionerade. Den vuxne asylsökande betalar en egenavgift på 50 kronor för receptbelagd medicin. Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift.

Apoteket kan ansöka om ersättning för kostnader för receptförskrivna läkemedel för asylsökande.

Läs mer om ersättning till apoteken

Glas­ögon

En asylsökande som saknar egna medel och som behöver glasögon kan få det via Migrationsverket. Den asylsökande som behöver glasögon ska först vända sig till sin mottagningsenhet för att ansöka om ett särskilt bidrag och för att kunna få en rekvisition till en optiker.

Sidan senast uppdaterad: