Studier

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd för studier. Statistiken uppdateras månadsvis.

Statistiken hämtas från en ny datakälla (kallad Simba) från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Den nya statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns numera enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik maj 2022

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik för studier

Månadsstatistik studier

jan–maj 2022

maj 2022

Inkomna ansökningar

9 878

7 599

Avgjorda ärenden

3 745

1 155

Beviljade uppehållstillstånd

2 393

941

Öppna ärenden*


8 892

 
*Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik över beviljade uppehållstillstånd för studier

Månadsstatistik studier

Innehåll

Excel

Beviljade uppehållstillstånd för studier

Siffrorna visar beviljade ärenden i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

Excel Excel, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare år


Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2021

Beviljade uppehållstillstånd för studier 2021


Excel Excel, 17.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade uppehållstillstånd för studier 2020

Pdf Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade uppehållstillstånd för studier 2019

Pdf Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade uppehållstillstånd för studier 2018

Pdf Pdf, 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 16.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2009–2019

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 2009–2019

Pdf Pdf, 603.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

1986–2014

Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014

Pdf Pdf, 31.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 17.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: